Ajax-loader

Alphonse Daudet könyvei a rukkolán


Alphonse Daudet - Ifjabb ​Fromont és idősb Risler
A ​derűs, humoros, kedvesen bánatos történetek írója, a Tartarin déli vérmérsékletű, kacagtató és néha kissé megríkató írója ezúttal nagyvárosi témához, nagyon is reális társadalmi konfliktushoz nyúlt. Regényében megelevenedik a századvégi Párizs kispolgári élete, a nyomorgó, de a külsőségekre sokat adó kisemberek gyászos nagyzolása, bepillanthatunk a gyárak és a boltok vezetőinek nyárspolgári kalandjaiba és kitűnően jellemzett alakok egész galériáját ismerjük meg.

Alphonse Daudet - A ​nábob
A ​párizsi előkelő köröket a \"nábob\" feltűnése tartja izgalomban, egy dél-francia férfi, aki hajdan a nyomor elől Tuniszba menekült, ott sikerült a bej bizalmában férkőznie, s hallatlan gazdagságra tett szert. De a gazdagság nem elégíti ki, társadalmi sikerekre vágyik, s ezért is jön Párizsba, az 1860-as évek Párizsának kavargó világába, ahol körülötte - a hatalmas vagyon körül - hamarosan különös figurák egész sora tűnik fel, s egymást követik a megdöbbentő sorsfordulatok. Itt látjuk a gazdagok pénzhajhász, sarlantánkodó orvosát, a gyönyörű, zseniális, de lelkibeteg szobrászlányt, találkozunk kiélt, unott s mindenható miniszterrel, kivénhedt, de páratlan önfegyelemmel rendelkező szerencsevadásszal, fiatalemberrel, aki családjával szakítva nyomorban készül első műve megalkotására... de a cselekmény középpontjában a nábob áll, ez a különös férfi, akinek arisztokraták, üzletemberek s politikusok átláthatatlan világában, hajdani gyűlölködők s új ellenfelek falkájával kell viaskodnia.

Alphonse Daudet - Tarasconi ​Tartarin
Midőn ​Franciaország egyik legjelesebb regényirójának világhirű, művét adom a tanuló ifjuság kezébe, kettős cél lebeg előtem: egyfelől a szellemi képzés, másfelől a növendék lelkének földeritése. Hadd hatoljon egy-egy vidámabb, játszi napsugár is komoly tanulmányaik közé, hadd élvezzék Daudet aranyos humorát, hadd mosolyogjanak a dicsekvő, nagyokat mondó délfrancia fölött, kit irónk oly mesterien rajzol. Nagyban hozzá fog ez járulni a francia nyelv és irodalom megkedveltetéséhez s később is ha az iskolát elhagyják, kellemes, derűs emlékként él majd tovább lelkünkben e regény hőse. Megemlítem e helyütt, hogy pedagogiai szempontokból a művet egy kissé megnyirbáltam s az eredeti beosztást némileg megváltoztattam; hangsulyozom, hogy ezen eljárásomban csakis az iskola erkölcsi szempontja vezérelt, nem az irót akartam corrigálni. Ma ugyanis divat az iskolai kiadásokat támadni. Hozzáteszem azonban, hogy a mű egységét sikerült azért fentartanom s így az egész lényegében érintetlen. Meg vagyok győződve, hogy munkámmal tanulóinknak sok kellemes percet szerzek.

Alphonse Daudet - Tarasconi ​Tartarin / Tartarin az Alpokban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alphonse Daudet - A ​kis izé
Alphonse ​Daudet (1840-1897) francia naturalista író az emberi tulajdonságok kitűnő megfigyelője volt. E kötetben egy szegény gyerek történetét ismerhetjük meg, mely önéletrajzi ihletésű.

Alphonse Daudet - Egy ​hajó története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alphonse Daudet - Az ​utolsó leckeóra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Guy de Maupassant - Alphonse Daudet - Erős, ​mint a halál / A halhatatlan
A ​századvégi francia regény egyik legkiválóbb mesterének remekműve, két öregedő ember bánatos szerelmének története. Olivier Bertin festőművész, a párizsi jó társaság dédelgetett kedvence már úgy hiszi, élete fogytáig zavartalanul örülhet kedveséhez, Guilleroy grófnéhoz fűződő - már-már családiassá nemesedő - szerelmének, de Annette, a grófné fölcseperedő leánya akaratlanul földúlja szíve békéjét, s Olivier szenved a kétségek, szerelem és féltékenység közt hányódó grófnéval együtt, míg nyugalmat nem ad neki a jótevő - és talán keresett - halál. Körülöttük az örök emberi szenvedélyeket villogtató regény lapjain opálos fényben ragyog a Harmadik Köztársaság arisztokráciájának csaknem császári pompája, a századvégi Párizs varázsa.

Alphonse Daudet - Árvák ​hajója
Egy ​lehangoló, nyirkos, ködös napon Louveau, egy rozoga kis teherbárka tulajdonosa hazafelé tartva Párizs külvárosában egy négyéves kisfiút lát meg, akit elhagytak a hozzátartozói. Louveaunak két kisgyermeke van, s útban a harmadik, nem is élnek fényesen, mégis elhatározza, hogy magukhoz veszik a fiúcskát. Erélyes felesége eleinte hallani sem akart a dologról, végül azonban annyira megszeretik Victort, különösen a vele egyidős Clara nevű kislányuk, hogy maguknál tartják. A kis Victor derék legénnyé cseperedik, ám a család ügyei egyre rosszabbul állnak. Ekkor jelenik meg Maugendre úr, s színre lépése meglehetősen felkavarja Louveau-ék életét Daudet lírai történetét Tótfalusi Ágnes fordításában élvezhetjük, a rajzokat Kondor Lajos készítette.

Alphonse Daudet - Egy ​gyermek története
Egy ​szegény otthon, benne egy szegény gyerek története. Szomorúságról és megaláztatásokról, az élet sivárságáról, a nélkülözésről ilyen meleg derűvel sem azelőtt, sem azóta nem írtak. Dokumentumnak is, humoros életképnek is olvasható. Nagy sikerű volt, azóta sem avult el hitelessége, még kevésbé derűje.

Alphonse Daudet - Levelek ​a malomból
A ​provánszi táj levegője árad Daudet-nek ebből a bájos, szívhezszóló művéből. Kis karcolatai, elbeszélései - megannyi finomművű irodalmi kisplasztika - remekbefoglalt képet adnak az annyira szívéhez nőtt vidék lakóiról, szokásairól, tájszépségeiről, legendáiról, költészetéről. A fordító, K. Eckhardt Ilona, az eredeti mű igaz átélésével, finoman, ízlésesen tolmácsolja a _Levelek_-et.

Alphonse Daudet - Sappho ​(angol)
The ​Story: Déchelette, a vigorous but aging engineer, spends all but two months of the year on construction projects far from Paris. Each summer, however, he returns to the carefree city to compress into two months enough pleasure to make up for his enforced absences. Jean Gaussin, a young student from the south of France, attends one of Déchelette’s masquerade parties and finds himself bewildered at the extravagant affair. Unhappy and lost, he wanders into a gallery, where he encounters a woman dressed as an Egyptian. When he is ready to leave, the woman stops him...

Alphonse Daudet - Művészházasságok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alphonse Daudet - Tartarin ​Afrikában
"Tarasconi ​Tartarin egyik puskáját letette maga elé a földre, a másikat kezében tartotta, fél térdre ereszkedett és várt... Várt egy óra hosszat, két óra hosszat... Nem történt semmi... Ekkor eszébe jutottak a könyvek, melyekben azt olvasta, hogy a nagy oroszlánölők minden vadászatukra egy kecskegödölyét is vittek magukkal, melyet pár lépéssel a leshelyük előtt fához kötöttek, és a lábára tekert zsinegnél fogva rángatták, hogy mekegjen. Tarasconi Tartarinnak nem volt kecskéje, de az az ötlete támadt, hogy megpróbálja a hangját utánozni, és remegő hangon mekegni kezdett: - Mee! Mee... Eleinte halkan mekegett, mert titokban mégiscsak félt egy kicsit, hogy az oroszlán meg találja hallani... de mikor látta, hogy oroszlánnak nyoma sincs, felemelte a hangját: - Mee!... Mee!... Mee!... - Még mindig semmi!... Türelmét vesztve, egyre hangosabban ismételte többször egymás után: - Mee!... Mee!... Mee!... - olyan hangerővel, hogy a mekegés végül ökörbőgéshez hasonlított."

Alphonse Daudet - Dahomey ​királya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók