Ajax-loader

Philippe Soupault könyvei a rukkolán


André Breton - Philippe Soupault - A ​mágneses mezők
"- ​De hát mi ez az új izmus, amely nem tágít tőlünk? - A szürrealizmus nem költői forma. A szellem kiáltása, mely önmaga felé irányul, de el van rá szánva, hogy kétségbeesetten szétzúzza béklyóit, méghozzá, szükség esetén, kegyetlen anyagi kalapácsokkal!" Az 1925. január 27-i szürrealista nyilatkozatból való a fenti idézet, aláírói között Breton és Soupault nevét is ott találjuk. Ez a radikális, a teljes élet megváltoztatására törő program egészében sohasem valósult meg, de a szürrealizmus a XX. sz-i művészet egyik legeredetibb és legjelentékenyebb mozgalmává nőtt. Breton és Soupault költői életműve mind ez idáig csak töredékesen lehetett ismert a hazai olvasók előtt. A műfordító Parancs János e régi adósság törlesztésére vállalkozott. Kötetünk Breton életművének jelentős alkotásait, Soupault szürrealista korszakában írt verseinek reprezentatív válogatását és a manifesztumost sok évvel megelőző közös művük - A mágneses mezők - eddigi legteljesebb fordítását tartalmazza. Az egykor feltűnést, botrányt keltő költemények azt bizonyítják, hogy képi gazdagságuk és ötletességük ma is eleven, megőrizték bizarr, nyugtalanító és felszabadító hatásukat.

Kollekciók