Ajax-loader

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) könyvei a rukkolán


Ady Endre - Rákosi Viktor - Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Ügyefogyott ​rablók
Három ​novella olvasható az összeállításban. Klasszikus szerzők írnak koruk bűnügyeiről. Néha csodálkozva, néha vidáman, néha tárgyilagosan, bár meglepődve a tényeken. Ady Endre kevéssé ismert, mint prózaíró. Pedig olvasmányos, érdekes történeteket köthetünk nevéhez. Egy csárdai félresikerült rablást mesél el, kiderül, senki sem az, akinek mondja magát. Rákosi Viktor (Sipulusz) vidám históriája egy budapesti utcai merényletet örökít meg. Mintha ma történne, a helyszínek is ismerősek, pedig jó száztíz-százhúsz év telt el azóta. Józsefvárosi eset, a bűnöző meglép, és ki lesz a hibás…? Vay Sándor (Sarolta) a híres betyár, Sobri Jóska legendáriumát bővíti. Egyre többen adták ki annak idején magukat a kegyetlen martalócnak, főrendi urak is tartoztak közéjük. Egy gróf is felvette az álruhát…

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - A ​régi világból
"A ​napokban egy párticédula került a kezembe. Igy mondták ezt a régi világban. ... Emlékezem, gyermekkoromban hozzánk is temérdek ilyen fekete szegélyű - mint Erdélyben olyan találóan mondják - szomorújelentés jött. A kiterjedt atyafiságban gyakran fordúltak elő halálozások."

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - A ​mikor még póstakocsin jártak
"Az ​óra mutatója kegyetlen ridegséggel haladt előre, percekre darabolva föl az elszálló életet - - utas, utas után jött, egyik kocsi a másik után robogott az üveges fedél alá, csak az nem jött, akit szerelmes szívvel, kétségbeesett vágygyal várt egy nő, sűrűen lefátyolozva és elrejtve magát a bejárat egyik oszlopának árnyába."

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Erzsébet ​királynéról és más krónikás följegyzések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Virág ​borul minden rögre
Kedves ​Olvasó! Dabas múltjával és jelenével egybeforrott azoknak a történelmi családoknak az élete, amelyek tagadhatatlanul rányomták bélyegüket a különböző településrészek fejlődésére, alakították ezek arculatát, irányították közéletét, öregbítették jó hírét a történelmi Magyarország minden táján. A Zlinszkyek és Halászok mellett a Vay családnak is két olyan utódot köszönhetünk, akik a maguk korában és szakterületén országos, sőt nemzetközi hírnévre tettek szert. Gróf Vay Péter püspök misszionárius világutazó és útikönyvek szerzője lett, a maga idejében páratlan szaktekintély volt a Kelet-kutatásban. Nővére, Vay Sarolta, a kalandos életű, bizarr és excentrikus teremtés nemváltó magatartásáról lett hírhedt. Mégsem emiatt emlékezünk rá, hiszen egy kerek írói, újságírói életművet hagyott hátra, amelyet kiegészítenek gyöngéd, romantikus, olykor szatirikus hangütésű költeményei. Ezekből válogattunk össze egy kötetre valót, reménykedve abban, hogy igazi irodalmi kuriózumot teszünk le az irodalmi csemegékben búvárkodni szerető, a témát kutatni vágyó fiatal bölcsészhallgatók, vagy a versszerető olvasók asztalára. Mindkét Vay testvér születésének évfordulóját idén ünnepelte Dabas város közössége. Vay Sarolta/Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából ezzel a kis kötettel emlékezünk egy nagy egyéniségre, aki nőként látta meg a napvilágot, de csak férfiként érvényesülhetett a férfiak által irányított irodalmi életben.

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - A ​királyné poétája és más elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Elpusztult ​urak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Pestvármegyei ​históriák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Megfakult ​írások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Régi ​nemes urak, úrasszonyok
"Ha ​Petőfi már a nagyúr idejében élt volna, bizonyosan Rudnay Péterről másolja vala a magyar nemes alakját. Tipusa volt azoknak a régi uraknak, a kik ősi házban, ősi joggal pipázták el életüket. A tudományoknak nem élt, de rengeteg birtokaival sem igen törődött. Arra való a paraszt, hogy dolgozzék."

Gróf Vay Sándor (Vay Sarolta) - Udvari ​dámák leveleiből és más elbeszélések
"A ​múlt napokban egy »Hofdamen-Briefe« cimű kötet akadt kezembe. 1833-tól 1865-ig iródtak ezek a levelek s amint a könyv címe is elárulja, arisztokrata hölgyek correspondentiáit tartalmazza. Udvari dámák írták, vagy legalább is az udvarhoz közelállók... Részben az osztrák, részben a bajor udvar eseményeivel foglalkoznak."

Kollekciók