Ajax-loader

John Henry Newman könyvei a rukkolán


John Henry Newman - Nagypéntek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Henry Newman - Newman
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Henry Newman - Apologia ​pro vita sua
John ​Henry Newman már anglikán papként és oxfordi egyetemi lelkészként az egyház megújításának kötelezte el magát, de úgy, hogy az egyház valódi - dogmatikus és autokratikus, de éppen ezért kifogyhatatlan szellemi gazdagságot hordozó történelmi stabilitást biztosító - természetét próbálta föltárni. Útkeresése és elkötelezettsége a római katolikus egyházba vezette. Apologiájának, vagyis áttérése és élete igazolásának a titka és varázsa a vallásos hitélmény újrafölfedezése, megélése, filozófiai megalapozása, teológiája megvédése, hirdetése, realitásának fölismerése.

John Henry Newman - Az ​Anyaszentegyház Misztériuma
NEWMANT ​OLVASVA: A hitben való megerősödést szolgáló - egyszerű szavak, - meggyőző érvek, - kézenfekvő igazságok, - magától értetődő bölcsességek. Szavain átsugárzik a hitelesség ereje, mert minden mondata a lélek mélyén átélt meggyőződését fejezi ki. Milyen egyszerű a hit és minden igazsága, ha Newman beszél róla. "Csak" kegyelem kell még hozzá.

John Henry Newman - Elmélkedések
„Honnan ​van, hogy a láthatatlan világról nincs meg bennünk az az igaz kép, melyet a hit ad meg, hanem csak puszta álom él bennünk, mely egy éjszakán át tart, de reggel a világi gondok szétfoszlatják. Bent van-e Isten állandóan a mi gondolatainkban? A nap folyamán gondolunk-e rá és az Ő Fiára, a mi üdvözítőnkre? Amikor eszünk és iszunk, hálát adunk-e neki, még pedig nem csupán külső megszokásból, hanem szívből? Amikor magábanvéve helyes dolgot teszünk, fölemeljük-e lelkünket hozzá, és törekszünk-e arra, hogy az ő dicsőségét mozdítsuk elő? Mikor hivatásunkat gyakoroljuk, gondolunk-e reá és az a kívánság lelkesít-e, hogy az Ő akaratát még jobban megismerjük és még tökéletesebben betöltsük? Vágyva- vágyjuk-e az ő kegyelmét, hogy minket megvilágítson, megújítson és megerősítsen?” Newmannek ezek a szavai segítenek megérteni az itt közölt elmélkedéseket és imádságokat, és bizonyítják azt a belső rokonságot, mely megvan Newman tanítása és Szent Benedek szelleme között. John Henry Newman (1801-1890), az angol katolicizmus büszkesége, a XIX. század egyik legnagyobb vallásos gondolkodója. Atyja anglikán, anyjának ősei francia protestánsok, Oxfordban tanul, s anglikán pappá lesz. Az egyházatyák tanulmányozása után egyre fokozódó bizonyossággal jön rá az ősegyház és a mai katolikus egyház azonosságára, hogy az ősegyház nem az anglikán, hanem a római katolikus egyházzá fejlődött organikusan. 1845-ben katolicizált és egy évre rá pappá szentelték.

John Henry Newman - John ​Henry Newman vasárnapi beszédei
Boldog ​John Henry Newman: ___ GERONTIUS ÁLMA ___ ___ ___ (részlet) A Legszentebbnek halála fenn, S magasztalás alant, Mert minden biztató szava Tettekben megfogant. Ó, Isten bölcsessége! Hogy Míg bűntudat gyötört, Egy új Ádám lépett elő, S megmentésünkre jött. Ó, gyengédség! Hogy test és vér, Mely Ádámban bukott, Ellenségünkre törve, most Diadalt aratott. Hogy lényegben tisztítsa meg A testet és a vért, Az isteni jelenlét itt Mindennél többet ért. Ó, áldozat! Mit emberként Az emberért hozott! Hogy ellenünket zúzza szét, Mindent feláldozott. Imája lenn, keresztje fenn, Tanulságot kiált: Testvérünkként fogadni el Szenvedést és halált. _Somogyi György fordítása_

John Henry Newman - John ​Henry Newman vasárnapi beszédei - Adventtől Nagyböjtig
John ​Henry Newman: Felhőoszlop Jó Fény, vezess! Körül borult az ég, Vezess tovább! Az éj sötét, s az otthon messze még, Vezess tovább! Léptem Te óvd, ez épp elég nekem, Az út végéig el nem lát szemem. Egykor nem bántam, merre és hova Vezet tovább, De most könyörgök, mint eddig soha: Vezess tovább! Feledd, hogy hajdan úgy játszott velem Mi csalfa, bár gyötört a félelem. Hiszem, hogy éltető erőd addig Tovább vezet, Bércen és ingoványon át, amíg Az éj helyett A nappal angyalarca földerül, S velem marad már rendületlenül. _Somogyi György fordítása_

Kollekciók