Ajax-loader

Piskóti István könyvei a rukkolán


Buzás Norbert - Piskóti István - Vágási Mária - Innovációmarketing
A ​marketing és az innováció elválaszthatatlan, egymást kiegészítő fogalmak, közös tőről, az alkalmazkodó változtatás igényéből származnak. E könyvben összeötvözve, mint „innovációmarketing" jelenik meg mindaz a tevékenység, amely elősegíti a piaci bizonytalanságból eredő kockázatok mérséklését, az innovációs produktumok piaci sikerét, a szervezetek innovációs céljainak elérését. A kiváló szakemberek példás együttműködésének gyümölcseként létrejött könyv a felsőoktatásban oktatók és kutatók számára különösen hasznos, a hazai szakirodalomban hiányzó korszerű ismereteket és ezeket megvalósító, meggyőző esetbemutatásokat tartalmaz, így az innovációmarketinget tanuló hallgatóknak (MSc, PhD) is nélkülözhetetlen tananyaga lesz.

Piskóti István - Régió- ​és településmarketing
A ​településmarketing hatékony megszervezéséhez nyújt segítséget ez a könyv, amely gyakorlati megközelítésével könnyen alkalmazható ismereteket tartalmaz. Különös érdeme, hogy a marketing alapjait a szakterületre adaptálva mutatja be, ezért megértéséhez nincs szükség előzetes marketingismeretekre. Mind a gyakorlati szakemberek, mind a marketingképzésekben részt vevő hallgatók számára jól hasznosítható, szakmailag kiforrott, igényes és érdekes szakkönyvet tart a kezében az olvasó. Dr. Kandikó József, főiskolai tanár a Magyar Marketing Szövetség alapító elnöke Beruházásfejlesztési tanácsadóként is értékes, érdekes műnek tartom ezt a könyvet, melyben a marketing gyakorlatát a települések, régiók céljainak aspektusából vizsgálja a szerző. A régió- és településmarketing (RTM) sajátos működési mechanizmusait tekintve igen komplex ága a marketingnek, valahol a közigazgatás, az üzlet és a civil szféra találkozásánál. A sokszínű, hazai és külföldi példákkal gazdagított anyag arra sarkallja az olvasót, hogy újragondolja saját, nem egyszer rutinokra épülő tevékenységét, a gondolatébresztő ötletek pedig segítik abban, hogy meg is tudja újítani azt. Képessé tenni valakit a fejlődésre - ez az igazi hozzáadott érték! Essősy Zsombor vezérigazgató MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.

Dr. Józsa László - Piskóti István - Rekettye Gábor - Veres András - Döntésorientált ​marketing
A ​marketingben sok alapkönyv születik. Könyvünk sajátossága, hogy vezérfonala a döntésorientáltság, az egyes fejezetek a marketingproblémák felismerésének, a reális célok kitűzésének és azok eléréséhez szükséges lépéskombinációk kialakításának gyakorlatára épülnek. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a könyv angol nyelven is napvilágot lát, hiszen így a hazánkban folyó angol nyelvű képzések is megfelelő szakirodalomhoz jutnak. Olyanhoz, amely a hazai viszonyokból indul ki, s példái is ebből a környezetből származnak. Reméljük, hogy e könyv a marketing gyakorlati lépéseinek, döntéseinek kialakításához és azok megvalósításához életszerű módszertant mutat be, mellyel hozzájárul az oly gyakori "ösztönös marketing" helyett a kellő tudatosságra, a piaci helyzetek elemzésére és a döntések meghozatalára képes marketingesek felkészüléséhez, és így a hazai vállalkozások sikeresebb piaci szerepléséhez. (A szerzők)

Piskóti István - Rekettye Gábor - Lehota József - Berács József - Marketing ​Theory and Practice
This ​volume of the series was compiled by the heads of the marketing departments of Hungarian universities leading in the field of marketing education and research. The authors of the studies and essays that make up this 6th volume of the „Transition Competitiveness and Economic Growth" series dedicate the book to Professor Pál Tomcsányi, a member of the Hungarian Academy of Sciences on the occasion of his 80th birthday. Professor Tomcsányi's name in Hungary is the hallmark of the creation of scientific based marketing. For Hungarian Pál Tomcsányi is what Philip Kotler is for the Americans, Heribert Meffert for the Germans, Peter Doyle for the British, and Matthew Meulenberg for the Dutch. This volume contains thematically grouped essays from the most outstanding Hungarian representatives of marketing science. Part one deals with questions of marketing theory such as change of paradigm in the concept of marketing and the appearance of synergy and value in marketing relationships. Part two deals with regional marketing from the point of view of strategic marketing. A special emphasis is placed on small enterprises, food trade and the costs of advertising. The third part focuses on consumer behaviour with a special emphasis on wine consumption in addition to such topics as price awareness and a change of generations. Consumer satisfaction and the methods of critical cases are discussed in part four which deals with the marketing methods applied in the service sector. The final, fifth part - agricultural marketing - is analyzed from a macro- and microeconomic point of view with an emphasis on quality assurance in the food industry, the agricultural marketing of the Hungarian community and the vertical coordination of producers' co-operatives.

Kollekciók