Ajax-loader

Tóth-Máthé Miklós könyvei a rukkolán


Tóth-Máthé Miklós - Dobszóló ​a Naprendszerben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth-Máthé Miklós - Tapshoz ​kérem a szereplőket
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth-Máthé Miklós - Isten trombitája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth-Máthé Miklós - Megszámlálta futásodat...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth-Máthé Miklós - Pecúrok
Nem ​kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a regénybeli Óváraljában bárki fölfedezhesse azt az ősi diákvárost, ahol keresztülfolyik a Bodrog és miként a kövekbe zárt múlt, most is megtekinthető a csonkán is fenséges Rákóczi-vár. azonban mégsem szerettem volna csupán 2odakötni" ezt a történetet, mégha ott játszódik is. Alkalmassá akartam tenni arra, hogy más diákvárosok hajdani kisdiákjaiban is emlékeket mozdítson meg. Hiszen a regény címéül is szolgáló pecúrok - így nevezték csípős diákhumorral az első gimnazistákat - nem csupán Óváralján botladoztak ijedt kis emberfiókákként. (Debrecenben pl. "fikáknak" hívtak őket.) Esetükben csak a helyszín különbözött, kiszolgáltatottságuk nem. Ezért íródott hát minden hajdani "pecúr" emlékére ez a könyv és bízom benne, hogy ma is hasznosítható tanulságokkal. mert ami egykor valóság volt a számomra is, ma már csak regényt írhattam arról. De ami egykor valóság volt, hiszem, hogy mindaz benne található ebben a regényben.

Tóth-Máthé Miklós - A ​szabadság nótáriusa
"Én ​Ráday Pál születtem e világra az 1677-ik esztendőben, július havának 2-ik napján, a ... jegy alatt néhai b. e. Libertsey Rozina kedves asszony-anyámtól, Libertsy Mihálynak Földváry Zsófia asszonytól származott leányától, és Ráday Gáspár atyámuramtól, Ráday Andrásnak Madách Zsófia asszonytól való fiától. Aki kívántam életemnek emlékezetesebb dolgati jegyzésbe venni, e szerint: A tudomány zsengéjét vettem a losonci oskolában, syntaxisig. Azontúl küldtettem Ráhóra, ama híres és a tanításban szerencsés Braxatois nevá praeceptor keze alá, kinek halála történvén, csak egy esztendeig maradhattam tanítása alatt."

Tóth-Máthé Miklós - Kossuth ​papja
Az ​1848-49-es szabadságharcban – lelkészként és íróként – tevékenyen részt vevő, majd ezért a megtorlás idején halálra ítélt Könyves Tóth Mihály alakját mutatja be Tóth-Máthé Miklós új történelmi tárgyú regényében. A Kossuth papjának is nevezett Könyves Tóth Mihály történetébe a szabadságharc elbukását követően kapcsolódunk be, a letartóztatott, halálra, majd várfogságra ítélt lelkész sorsát és gondolatait követhetjük nyomon. Árulás, csalódás, igazságtalanság, rabság, gyász, reménytelenség, és a mindezek ellenére pislákoló és újjáéledő hűség, reménység, a szükséges és lehetséges folytatás meghatározó témái az elbeszélésnek. A szerző pedig mindezeket úgy rajzolja meg, hogy nem teszi leegyszerűsített, általános igazsággá a nehéz kérdésekre adott válaszokat, hanem az egyén és a kisebb közösségek sorsára vetítve mutatja be a nemzet történelmi fordulópontjait.

Tóth-Máthé Miklós - Miként ​a csillagok
A ​kötetben négy történelmi regény olvasható a magyar református egyház múltjából. Egy Méliusz Juhász Péterről (Isten trombitája), egy Károlyi Gáspárról („Megszámlálta futásodat…”), egy Szenci Molnár Albertről (Élet zsoltárhangra) és egy Ráday Pálról (A szabadság nótáriusa). Példaemberek messze fénylő tetteinek veretes krónikái; régmúlt és jelenkor hitpróbáló magyar sorsküzdelmeinek freskói és színdús életképei: megannyi vetülete a kiváló prózaíró, Tóth-Máthé Miklós szerteágazó, változatosan gazdag életművének, amelyben az elbeszélésformák – regényektől a tárcanovellákig –, a historikus drámák vagy a humoros karcolatok mára már negyedszáz kötetbe foglalt sokasága jelenít meg erkölcsöt és igazságlátást, s világítja be – szenvedéllyel és kedéllyel – az emberlét: az idő és a reménység örök távlatait. (Bertha Zoltán)

Tóth-Máthé Miklós - Romrázók
Humor, ​de elsősorban kemény szatíra árad a szerző legújabb regényéből, amely a rendszerváltozást követő hazai gazdaság új útjait, és az azzal párhuzamosan kialakult "újgazdag" vállalkozói réteg mentalitását és életvitelét mutatja meg. ; Történetének színhelye Tárkonyos, Magyarország egy képzeletbéli - de annál tipikusabbnak ábrázolt - jelentéktelen városkája, főszereplői annak polgárai. Tárkonyos már az "ántivilágban" is kis országunk legjellegtelenebb települése volt, olyannyira, hogy a városi rangot is csak tévedésből nyerte el, ugyanis az elvtársak (ott fönn) összetévesztették Párkonyossal, amely azóta is csak falu maradt. Ez a jellegtelenség igen-igen bántja Dobolka Dénes polgármestert, aki már tanácselnök korában is mindent szűkebb pátriája érdekében tett, de egyetlen leányán, a szépséges Darinkán kívül semmi érdemlegeset nem volt képes létrehozni Tárkonyos felemelkedéséért. Természetesen a szép Darinka is Pestre költözött, hogy bájait kamatoztatva színésznő legyen, s a felkészülést egy peep shaw-ban kezdte meg. Itt mutatták be Spec Manónak, a Speciál Bt. tulajdonosának, aki nagy ötleteiről és még nagyobb bukásairól volt nevezetes. Spec Manó már-már legendás csúnyaságával és egy nagy ötlettel hódítja meg a gyönyörű Darinkát: Tárkonyost - egy várrom létesítésével - be kell vonni a turistalátványosságok körébe. Dobolka polgármester kapva-kap az ötleten, így megindulhat a várrom-akció, amelynek tevékeny részese a tárkonyi történelemtanár, a Tárkonyi Hírmondó főszerkesztője, egy régész és még több tehetséges vállalkozó. Az ötlet hamarosan valósággá válik; miután sikertelenül próbálnak várromot vásárolni, elhatározzák, hogy eredeti 16. századi kövekből felépítenek (feltárnak. ) egy valaha volt törökkorabeli romot. Tárkonyos képviselőtestülete megszavazza a régészeti munkálatok költségeit, Spec Manó pedig - egy pesti építési kft. és egy "tuti" kőszállító segítségével létrehozza a várromot, Darinkának ígérve a várúrnő dicsőséges szerepét. A nagyszerű tervet azonban csak kevéssé követi az országos felemelkedés: a turisták csak gyéren látogatnak Tárkonyosra mindaddig, amíg ki nem tör a botrány. A városka részeges kultúrhatalmassága, Póni Tóni - bosszúból - leleplezi a történelmi csalást. Bukás helyett azonban dicsőség vár Tárkonyosra; az álvárrom hírére tömegesen érkeznek az érdeklődők, és ezzel Tárkonyos gazdag város lesz. Az álságos dolgok jól jövedelmező üzleteket hoznak (álvárromvendéglő és szálloda, álhírektől hemzsegő népszerű hetilap stb.). ; A történet végére az álromvállalkozás már a határokon túlra is kiterjed. Spec Manó feleségül veszi Darinkát, és Budán egy álvárrom utánzatú villában élnek boldogan - álüzleteik hatalmas jövedelméből. Mert ez egy ilyen ország - összegzi Spec Manó, aki tudja, hogy csak felesége szépsége valódi, de ezt titkolni kell; sikeres csak az álság lehet, amely az ál-arcok gyártására is berendezkedve társadalmi valósággá nőtte ki magát. Tóth-Máthé Miklós új regénye társadalmi szatíra, amely szórakoztatva hívja föl a nagyközönség figyelmét a rendszerváltozást kísérő jelenségekre. Írta: Könyvtári Intézet

Tóth-Máthé Miklós - A ​csokornyakkendős
Kömény ​Kelemen egy nap elhatározza,véget vet annak az áldatlan állapotnak,hogy nem ismeri személyesen azt a sok-sok ezer embert,akivel egy városban él,azonos helyekre jár,azonos szokásokat követ,akinek még a vérnyomása is annyi,mint az övé...

Tóth-Máthé Miklós - Életnek ​világossága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth-Máthé Miklós - Öt ​kenyér és két hal
Tóth-Máthé ​Miklós színészből lett íróként kiváló drámai érzékkel ragadja meg a ma is eleven bibliai elbeszélésekből azt, ami őt ma bibliaolvasóként és kortárs hazai szerzőként megszólítja és alkotásra indítja. A kötetben húsz bibliai témára írt novellája olvasható, mellettük az ihlető bibliai szövegekkel. „A Szentírás legfontosabb ó- és újszövetségi történetei gyönyörűséges ívre felfűzve nyílnak meg előttünk. Bátran ajánlom azoknak is, akik csak most ismerkednek a Szentírással, nem kevésbé azoknak, akik már rendszeres olvasói a Bibliának. Felnőtt hitoktatási alkalmak számára ugyanúgy alkalmas irodalom lehet ez a kötet, mint ahogy azoknak is, akik még soha nem találkoztak a Könyvek Könyvével. Ez a novellás gyűjtemény segíthet kézbe venni a Szentírást.” (Steinbach József)

Tóth-Máthé Miklós - Világszám
Tóth-Máthé ​Miklós novelláskötete mai emberekről szól, mai világunkról, többnyire szatirikus, ironikus vagy éppen groteszk hangvétellel, ám a mulatságos, gunyoros írások mögött nehéz emberi sorsok, fájdalmas életek villannak fel, olyan mindennapi hősök, akikre régi ismerőseinkként csodálkozhatunk rá. Az író felhasználja a novellának mint műfajnak szinte valamennyi fogását, nem idegenkedik a csattanótól sem, s életismeretét úgy kamatoztatja, hogy közben szórakoztat és szinte észrevétlenül tanít is, emberségre, s az embertelenség, az ostobaság, az önzés megvetésére. Legjobb novelláiban, mint a címadó Világszám-ban vagy a Lomtalanítás-ban pedig úgy rugaszkodik el a valóságtól, hogy elidegenedett hétköznapjainkat az abszurd eszközeivel hozza új megvilágításba.

Tóth-Máthé Miklós - Nábót ​szőlője
Tiszalúcon ​születtem 1936-ban. Nem csupán édesapám, néhai Tóth Albert volt református lelkész, de anyai nagyapám Máthé Gyula, dédapám és őseim hosszú sora. Ahogy mondani szokás "ároni" famíliából származom. Otthon vagyok most is ebben a környezetben emberként, íróként egyaránt... Ennyi, amit "ismerkedésül" röviden elmondhattam magamról és kérem most, hogy folytassák ezt a megkezdett "ismerkedést" velem a Nábót szőlője c. novelláskötetem lapjain. Tóth-Máthé Miklós

Tóth-Máthé Miklós - Élet ​zsoltárhangra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók