Ajax-loader

Csengei Ágota könyvei a rukkolán


Csengei Ágota - Hiszek ​egy Istenben, hiszek egy hazában
A ​hitet a legnehezebb elvenni. Azt nem tudják ellopni, privatizálni, off-shore cégekbe menekíteni, pártkasszába folyatni. Ez a hit a magyarság jövőjének záloga. Ha megnézzük a történelmünket, akkor azt látjuk, hogy amikor a hit táplálta, akkor sikerünk volt, ha nem, akkor kudarcot vallottunk. Híres mondás, hogy "Mohácsig a jellemünk határozta meg a történelmünket, Mohács után pedig a történelem határozza meg a jellemünket." Innen kell felállni, de ehhez valamit először tenni kell. Ki kell tűzni egy olyan célt, amely az egész társadalom, a teljes, egységes magyar nemzet számára érthető. A magyarság akkor fog tudni felemelkedni, és akkor fogja a jövőjét, saját sorsát kezébe venni és szándékai szerint igazítani, ha a célt egyértelműen kijelöljük.

Csengei Ágota - Rendületlenül
A ​kommunizmus embertelen, mert az embert megfosztja a leglényegesebb alkotó vonásától, a szabadságától. Ez megbocsáthatatlan. Ezen nem lehet, nem szabad alkudozni. A szabadságjogok sajátos területe a vallásszabadság. A pápa azért mondta a Redemptor hominis-első enciklikájában embertelennek a kommunizmust, mert az embert jogilag, törvényileg megfosztotta az Istentől. Az emberszív mélyét persze soha nem érte el, de mérhetetlen károkat okozott. Az ember pedig olyan, hogy a legértékesebbet védi a legnagyobb erővel. Védte hát a vallását, Istenét, papját.

Csengei Ágota - Magyarság ​a hivatásunk
Szerencsét ​próbálni külföldön lehet, sőt érdemes, hosszabb-rövidebb ideig. De haza kell jönni, különösen most. Paradox, amit mondok, de így van. Isten nyilvánvalóan nem úgy teremtette a világot, hogy mindenkinek kötelező a helyén maradnia. Amikor azonban nehéz helyzetben van a népünk, országunk, akkor Isten hűséget kér tőlünk, nem menekülést. Legyünk olyanok, mint a turulmadár. Forduljunk szembe a viharral, amit a téves globalizáció okoz. Most túl kell tekinteni egyéni érdekeinken, a magyarság fennmaradása a tét! Ha a magyarság elfogy, elvész az a kulturális és szellemi örökség, ami az elmúlt évezredben felhalmozódott.

Csengei Ágota - Istenről ​beszélő vonalak
A ​hit valójában nem filozófiai kérdés, hanem életforma. Egész életünk, a gondolkodásunk és a cselekedeteink teljes szívvel való alárendelése annak az eszmének, amit az életünk zászlajára tűzünk. Ennek értelmében Istenben hinni azt jelenti, hogy átadjuk neki a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is, és egész életünket a szeretet szolgálatába állítjuk. Életed: Szeretet-üzenet, Melyet Szent Lelkével ír Az Isten. Bárcsak eljutna A címzettekhez! Ne maradj Borítékba zárt levél!

Kollekciók