Ajax-loader

Schmidt József könyvei a rukkolán


Gilicze János - Schmidt József - Földeák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schmidt József - Az ​ind filozófia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schmidt József - Buddha ​élete és tanítása
E ​könyv különös szellemi kaland, megjelenése óta a házikönyvtárak féltett kincse, antikváriumokban reménytelenül előjegyzett tétel. Eredeti, s valószínű mai sikerét egyaránt az elfogulatlan megközelítéssel párosuló fölényes anyagismeret eredményezi. Szerzője Schmidt József (1868-1933) egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, aki tudományos, írói és műfordítói munkásságának jelentős részét szentelte a klasszikus indiai irodalom, filozófia és vallás bemutatásnak. Könyvet írt többek között az ó-ind epikáról, a szanszkrit irodalomról, önálló kötetben foglalta össze az indiai filozófia irányzatait, és egyebek mellett máig az ő fordításában olvasható a _Pancsatantra._ E kiváló művek sorába illeszkedik az 1920-ban megjelent _Ázsia világossága_ című tanulmánya, amelyben közérthető és jól áttekinthető összefoglalását adja a buddhista vallásnak. Ír benne a vallásalapító életéről és tevékenységéről, ismerteti a buddhizmus tantételeit, fő parancsolatait, fontosabb irányzatait, és külön fejezetben mutatja be a buddhista egyház kialakulását és működését, a papi és szerzetesi élet kereteit, valamint a világi hívek vallási kötelmeit és szokásait.

Schmidt József - Bevezetés ​India örökléttanába
Az ​átman nem veszti el a megismerés képességét, de nincs egy második, tőle különböző valami, amit megismerhetne. Azt tehát, hogy micsoda az átman, voltaképpen nem is lehet megmondani, csak azt, hogy mi nem. Az átman nem ilyen és nem olyan... el nem múló, nem durva és nem finom, nem rövid és nem hosszú... nem fényes és nem sötét... belső és kölső nélkül való.

Schmidt József - A ​nyelv és a nyelvek
Schmidt ​József (1868–1933) a tanári diploma megszerzése után a klasszikus nyelvek középiskolai oktatója, majd 1910-től a budapesti egyetemen az indogermán összehasonlító nyelvészet tanára. Páratlan nyelvtudása kiterjedt a germán, újlatin, szanszkrit, iráni, kelta nyelvek körére. Először 1923-ban jelent meg a nyelvészetbe bevezető, az újgrammatikus tanokat népszerűen ismertető A nyelv és a nyelvek című munkája. A könyv nagyobb fejezetei: I. A nyelv mivolta és élete; II. A nyelv az érintkezés szolgálatában; III. A nyelvek rokonsága; IV. A nyelvek osztályozása; V. A nyelv eredete. Az újgrammatikusok korának a nyelvészetben az 1870-es évektől az I. világ­háború végéig tartó korszakot szokás tartani. Ezen irányzat képviselői a nyelvek közti genetikus viszonyok, egyáltalán a nyelvtörténet szisztematikus kutatásának módszertanát alakították ki. Azújgrammatikus tanításokat jelentős részben Schmidt József terjesztette, népszerűsítette, alkalmazta Magyarországon. Az újgrammatikusok egyik fő tétele a hangmegfeleléseké volt, amelyet az indogermán nyelvek összevetésének mintafeladatával szemléltettek. A másik pedig az, hogy a grammatikai egyezések sokkal megbízhatóbb bizonyítékai a nyelvrokonságnak, mint az addig egyedüli bizonyítékfajtaként elismert és hasznosított szókincsbeli egyezések. E nyelvészeti irányzatnak Schmidt József által bemutatott eredményei tudománytörténeti meglepetéseket is tartogatnak. A nyelv és a nyelvek tudomány-népszerűsítő könyv, az általános nyelvészet, a nyelvek összehasonlítása iránt érdeklődőknek hasznos olvasmány.

Schmidt József - A ​szanszkrit irodalom története
E ​munka a szanszkrit vagy ó-ind irodalomnak tudományos színvonalú, de elsősorban népszerű ismertetése akar lenni, de mint ilyen is hézagpótló mű igényével lép fel, mert az egyetlen hasonló tárgyú magyarnyelvű munka, amely két évtizeddel ezelőtt (1903) megjelent, kellő filológiai szakképzettség nélkül készült, különben is rég elavult.

Schmidt József - Buddha ​és az ind filozófia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Schmidt József - Ázsia ​világossága
E ​könyv különös szellemi kaland, megjelenése óta a házikönyvtárak féltett kincse, antikváriumokban reménytelenül előjegyzett tétel. Eredeti, s valószínű mai sikerét egyaránt az elfogulatlan megközelítéssel párosuló fölényes anyagismeret eredményezi. Szerzője Schmidt József (1868-1933) egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, aki tudományos, írói és műfordítói munkásságának jelentős részét szentelte a klasszikus indiai irodalom, filozófia és vallás bemutatásának. Könyvet írt többek között az ó-ind epikáról, a szankszrit irodalomról, önálló kötetben foglalta össze az indiai filozófia irányzatait, és egyebek mellet máig az ő fordításában olvasható a Pancsatantra. E kiváló művek sorába illeszkedik az 1920-ban megjelent Ázsia világossága című tanulmánya, amelyben közérhető és jól áttekinthető összefoglalását adja a buddhista vallásnak. Ír benne a vallásalapító életéről és tevékenységéről, ismerteti a buddhizmus tantételeit, fő parancsolatait, fontosabb irányzatait, és külön fejezetben mutatja be a buddhista egyház kialakulását és működését, a papi és szerzetesi élet kereteit, valamint a világi hívek vallási kötelmeit és szokásait.

Kollekciók