Ajax-loader

Fekete Sándor Pál könyvei a rukkolán


Fekete Sándor Pál - Amit ​a jövendölésekről tudni kell
Az ​egyik legfontosabb kérdés számunkra az, hogy mit hoz a jövő, milyen események fognak bekövetkezni és mikor. Lehet-e ezt előre tudni? Ennek megválaszolására minden korban találunk próbálkozásokat, példákat. Minden népnek voltak jósai vagy prófétái. De vajon az ő kijelentéseiket, jóslataikat, jövendöléseiket mennyiben tarthatjuk igazaknak? Könyvünk röviden, tömören ismerteti mindazon tudnivalókat, amelyek a próféciák és jövendölések csodálatos világában való helyes tájékozódáshoz, eligazodáshoz és a prófétálások és jövendölések helyes megértéséhez szükségesek.

Fekete Sándor Pál - A ​teremtés teljessége előtt
A ​szerző végigvezeti az olvasót a Teremtés nagy művén, a kezdetektől az utolsó ítéletig. Felteszi a legfontosabb kérdéseket és Isten kinyilatkoztatása valamint a tudományos megismerés fényében választ is ad rájuk. Ahogy már előszavában is írja: "Az ismeretek megszerzéséhez az embernek megvannak a veleszületett képességei. Ha azonban feltesszük a kérdést, hogy ezekkel minden ismeretet megszerezhetünk-e, akkor erre nemmel kell felelnünk. Vannak ugyanis olyan kérdések, amikre természetes képességeinkkel nem tudunk választ adni. Pedig e kérdések éppen életünk és a bennünket befogadó világ alapvető tényeire vonatkoznak. Honnan van e világ? Ha van alkotója, ki ő és milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Miért teremtette a világot és az embert? Van-e az egyes ember életének célja, értelme? Halála után megsemmisül-e, avagy más formában tovább él? Van-e egy felsőbb, számunkra láthatatlan világ, benne más teremtményekkel? Mi lesz az egész világmindenség jövője?" Érdemes elgondolkodnunk a kérdéseken és a válaszokon, amelyeket a szerző ad művében, "A teremtés teljessége előtt".

Fekete Sándor Pál - Nostradamus ​titokzatos könyve
Ráth-Végh ​István kiváló kultúrtörténész egyik könyvében így vezeti be a Nostradamusról szóló fejezetet: "Nostradamus talán az egyik legrejtelmesebb ember, aki valaha élt. Ámbár tudományosan képzett csillagász volt, a számításokat úgyszólván csak keretként használta fel, és kitöltötte hozzájuk kapcsolódó látomásaival." Több mint 400 éve annak, hogy e könyv első kiadásai megjelentek. Azóta egyre újabb és újabb titkát fedezik fel, egyben mindig újabb viták keletkeznek körülötte. Támadják és védik. Vannak hívői és vannak akik elvetik . Hívei szerint benne van e századok története és a jövendő, támadói szerint bármi kiolvasható belőle. Nostradamus könyve szakadatlanul megújuló időszerűséggel szól minden korban. Volt mondanivalója az elmúlt négy évszázad nemzedékei számára. Amit nekik megjósolt, az számunkra már történelemmé vált, de könyvének titokzatos szövegei szólnak a most élőknek, és a rövidesen kezdődő harmadik évezred gyermekeinek is.

Fekete Sándor Pál - A ​Boldogságos Szűz Mária La Salette-i megjelenése és jövendölése
Az ​elmúlt két évszázadban a Boldogságos Szűz Mária nagyon sok megjelenésében szólt az emberiséghez. Közülük több kiemelkedik különlegesen fontos üzenetével. Ezek közé tartozik az a jelenés is, mely 1846-ban történt a franciaországi Alpokban, La Salette-ben. Ennek nagy jelentőségét felismerte az akkor uralkodó IX. Pius pápa, akinek utasítására a jelenés a hivatalos egyházi elismerést megkapta. Amikor pedig a következő pápa, XIII. Leó alatt a jelenés körül viták keletkeztek, e pápa a jelenés védelmezői közé lépett. Jelenlegi pápánk, II. János Pál is kiemelt tiszteletet mutat a La Salette-i jelenés iránt, melyre többször is hivatkozott beszédeiben. Midőn 1996-ban elérkezett ennek 150 éves jubileumi évfordulója, e kegyhelyen tartott ünnepségre bíboros követét küldte el személyes üzenetével. Érdemes tehát nekünk is megismernünk a La Salette-ben történteket és az ott elhangzott nagy üzenetet.

Kollekciók