Ajax-loader

Teller Ede könyvei a rukkolán


Teller Ede - Wendy Teller - Wilson Talley - A ​fizika nagyszerű, mert egyszerű
Teller ​Ede, a magyar származású, világhírű fizikus tevékenységét egyedülállónak tekinthetjük. Egyfelől kutatási eredményeivel jelentős mértékben járult hozzá a 20. század tudományos és műszaki felfedezéseihez, másfelől számottevő szerepet játszott a világtörténelem eseményeinek alakításában is. Fontos részt vállalt az amerikai atom- és hidrogénbomba megalkotásában, és az Egyesült Államok és a Szovjetunió hidegháborús vetélkedésének közepette meghatározó befolyást gyakorolt a magasan fejlett technológiák katonai célú alkalmazására az Egyesült Államokban. Egyik alapítója, majd később igazgatója volt az Egyesült Államok védelmi kutatásaiban kulcsszerepet játszó Lawrence Livermore National Laboratorynak. Számos tudományos kitüntetése között ott van az Enrico Fermi-díj a fiziko-kémiai, magfizikai és a termonukleáris kutatásokban elért kiemelkedő eredményeiért, valamint az Albert Einstein-díj az atomfizika területeihez kapcsolódó nukleáris és szilárdtestfizikai felfedezéseiért. Számos szabadalom fűződik a nevéhez. Ebben a könyvében Teller Ede a fizikával való foglalkozásból fakadó örömét osztja meg velünk. Ez a nagyszerű mű, miközben elbűvöl bennünket szórakoztató stílusával és azzal, hogy érthető formában tárja elénk a fizika titkait, tudásunkat is gyarapítja és felkelti érdeklődésünket a fizika tudományainak rejtelmei iránt.

Teller Ede - Zeley László - Légiposta
Aki ​ebben a kötetben megszólal: tudós. A „hidrogénbomba atyja", „minden haladó gondolat esküdt ellensége...", de tudjuk-e valójában, hogy ki ő? írásai 1945 óta nem jelenhettek meg Magyarországon. Aztán egyszer csak megszólalt a rádióban. A magyarban. És kiderült, hogy a „mumusként" emlegetett ember egy felelősségteljes, következetesen gondolkodó, bölcs öregúr. Amiről Teller a Légiposta című könyvében ír, az az eddig nem ismert „titkoknak" - a tudós munkásságának, gondolatainak - ismertetése és egy gazdag és tartalmas élet bölcs összegzése. Élmény és szellemi varázslat. Zeley Lászlóé, a rádió kitűnő munkatársáé az érdem, hogy sikerült megszólaltatnia „a vasfüggöny mögül érkező" újságíróknak az évtizedeken át sohasem nyilatkozó tudóst. A lebilincselően érdekes könyv igazi szenzációnak ígérkezik.

Teller Ede - Üzenetek ​egy marslakótól
Teller ​Ede 2008-ban lenne 100 éves. Rá emlékezve válogattunk a Fizikai Szemlében 1989 és 2001 között megjelent írásaiból. A szándékunk az volt, hogy akik ezt a kötetet olvassák, értőbben tájékozódjanak a világban azáltal, hogy Teller Ede kristálytiszta logikáját és erkölcsi tépelődéseit (főként az atomfizika és a magfizika területén) megismerik. Anekdotáival fizikatörténetet, világtörténelmet tanít, és nem utolsó sorban segít magyarságunk tartalmasabb megélésében. A tanulmányokban vannak ismétlődő részletek. Olyan gondolatok, emlékek, amelyeket Teller különösen fontosnak érzett, és amelyeket több különböző alkalommal is szükségesnek tartott felidézni. Mégsem gondoltuk, hogy az ismétlődéseket meg kellene szüntetnünk, hiszen minden egyes írás jól felépített, logikus gondolatmeneten alapul. Bármely rész elhagyása óhatatlanul a gondolatmenet sérülését okozta volna. A Teller-tanulmányok után, epilógusként, két írást közlünk, amelyeket olyan emberek írtak, akiket élete utolsó bő évtizedében Teller nagyon közel engedett magához.

Teller Ede - Huszadik ​századi utazás tudományban és politikában
Teller ​Ede 1908-ban, Budapesten született. A tréfásan "marslakóknak" titulált, az USA-ba kényszerült magyar tudósok egyike. Akkor lett fiatal fizikus, kutató, amikor a század első felében soha nem látott fejlődésnek indultak a természettudományok, amikor évezredes elméleteket vizsgáltak felül, amikor az ember először pillanthatott bele a természet mélyebb titkaiba. Teller Ede végigjárta a nagy európai iskolákat, professzorai, munkatársai voltak a kor legkítűnőbb tudósai. 1935-ben, a háború rémségei elől Amerikába ment. Részt vett a nukleáris-fegyverkutatásban a II. világháború folyamán. A békekötést követően tovább szorgalmazta a fejlesztést, kutatást, mert tudta, hogy a fizikai törvényeket bárki megismerheti, s akár pusztításra is felhasználhatja. Hosszú évek kitartása, eltökéltsége a _Stratégiai Védelmi Rendszer_ megalkotásában érte el célját; ez a rendszer volt az, mely végül is a hidegháború lezárását kényszerítette. Teller Ede a következőket fogalmazza meg könyve előszavában: _"Kezdettől a tudomány volt a szenvedélyem. Eletem egyetlen nagy eseményét sem tudtam elválasztani a tudományos gondolkodásmódtól. Ez a fajta gondolkodás nem feltétlenül egyenes vonalúan logikus, de sohasem teszi lehetővé a tények mellőzését, a személyes meggyőződés tekintéllyel való helyettesítését."_

Teller Ede - Zeley László - A ​biztonság bizonytalansága
....Tudni, ​hogy nincs cél, tudni, hogy nincs Isten, Félni, hogy talán még igazság sincsen. Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge, hogy rá vagyok bízva a vak véletrenre. És makacs reménnyel mégis, mégis hinni, hogy amti csinálok, az nem lehet semmi.... Teller Ede

Kollekciók