Ajax-loader

Nováki Gyula könyvei a rukkolán


Nováki Gyula - Sándorfi György - Miklós Zsuzsa - A ​Börzsöny hegység őskori és középkori várai
A ​könyv a Börzsöny hegység eddig legnagyobbrészt teljesen ismeretlen várait ismerteti a felszíni maradványok, illetve ásatások alapján. A viszonylag kis területen 11 őskori és 14 középkori vár, valamint a velük egykorú kisebb települések tárgyalásával bepillantást nyújt az egyes korszakok társadalmi, gazdasági szerkezetébe is a neolitikumtól a középkorig. A szerzők, Magyarországon először, végigkísérik a várak fejlődését, változását mintegy 4000 éven keresztül. A Börzsöny hegység erdeinek mélyén rejlő érdekes történelmi emlékeket tárnak elénk, és egyúttal felhívják a figyelmet ezek történeti-régészeti értékeire.

Nováki Gyula - Baráz Csaba - Dénes József - Feld István - Sárközy Sebestyén - Heves ​megye várai az őskortól a kuruc korig
A ​"Magyarország várainak topográfiája" sorozat második, a mai Heves megyét tárgyaló kötete - a korábbi Borsod-Abaúj-Zemplén megye erődítményeiről szóló munkához hasonlóan - egy olyan rendszerbe foglalt adattár (segédkönyv), amely a teljességre törekedve kívánja bemutatni a tárgyalt terület adott korszakban fennállt valamennyi várát és minden olyan egyéb erősségét, erődített helyét, amelyet a védelem, ill. a védekezés céljára mesterségesen hoztak létre. Fő célja, hogy magáról az erősségről, azaz a terepen megjelenő történeti forrásról, annak topográfiai helyzetéről, méretéről, jellegéről, ismert építményeiről megbízható naprakész adatokkal szolgáljon. A szerzők ezért a várkutatás legújabb eredményei alapján alapvetően egy topográfiai adattár összeállítását tekintették feladatuknak. Heves megye esetében ugyanakkor a tárgyalásra kerülő emlékek sorát bővítve, számba vették a még egyértelműen nem értékelhető vagy épp a továbbiakban a kutatásból kizárandó objektumokat is. A jelen munka tehát nemcsak szakkönyv kíván lenni, hanem bizonnyal hasznosan veheti kézbe a kötetet a régészet, a helytörténet, a hadtörténet, az építészet vagy akár hazánk története iránt érdeklődő és természetesen a hevesi táj szépségeit felfedezni kívánó természetjáró egyaránt.

Terei György - Nováki Gyula - Mráv Zsolt - Feld István - Sárközy Sebestyén - Fejér ​megye várai az őskortól a kuruc korig
A ​Castrum Bene Egyesület és a Civertan Bt. közös munkája során jelenik meg Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig című vártopográfiai munka. A könyv nem előzmények nélküli, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye hasonló korú erősségeiről már korábban olvashattak az érdeklődők. A felépítése hasonló a korábbiakhoz, az első részben a lokalizálható várak, erődítések kerülnek bemutatásra. Ezt követi az elpusztult, lokalizálható és nem lokalizálható erődítmények bemutatása, majd a további kutatást igénylő, bizonytalan-, illetve tévesen várnak tartott helyszínek, objektumok és adatok kerülnek sorra. A kötet utolsó nagy fejezetében a közel száz felmérési rajz, légifotó és térkép teszi teljessé a bemutatást. Az az olvasó, aki már fogta kezében a korábbi köteteket, számos változást figyelhet meg, hiszen Fejér megye esetében sok, eddig sehol sem közzétett várat mutatnak be a szerzők. Természetesen a korábban már ismert helyszínekről is sok új kutatási eredmény kerül most a nagyközönség elé. A legjelentősebb változás azonban az, hogy az eddig vizsgált őskor, középkor és korai újkor erősségek mellett egy további korszak, a római kor változatos, a többitől teljesen elütő erődítései is megtalálhatóak a kötetben. A könyv egyszerre ajánlható a szakembereknek, az érdeklődő laikusoknak és a lokálpatriótáknak, hogy belőle megismerhessék az egyes objektumok elhelyezkedését, terepi jellemzőit, a kutatás eddigi eredményeit és a legfrissebb irodalmát is. A teljes forrásanyag összegyűjtése azonban itt sem szerepelt a szerzők célkitűzései között, de bármilyen további munka alapjai lehetnek az egyes erősségekre vonatkozó szócikkek. A kötet teljes terjedelmében színes, így a szövegek közti térképek is jobban értelmezhetőek. A könyvet záró légi felvételek végül egyfajta étvágygerjesztőnek is tekinthetőek, hogy az Olvasó személyesen is felkeresse a bemutatott Fejér megyei erődítéseket.

Nováki Gyula - Sárközy Sebestyén - Feld István - Borsod-Abaúj-Zemplén ​megye várai az őskortól a kuruc korig
A ​magyarországi várak kutatásával foglalkozók nagy örömére 2007-ben megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai című kötet, mely az őskortól a kuruc korig a megye várkutatásának legújabb eredményei alapján összeállított topográfiai teljességre törekvő adattár. A kötet szerzői százhúsz, a terepen azonosított erősség adatait sorolják fel. Nováki Gyula, Sárközy Sebestyén, és Feld István szerzők, valamint a kiadó Castrum Bene Egyesület, és a Hermann Ottó Múzeum ajánlja olvasásra ezt a kiadványt.

Kollekciók