Ajax-loader

Dr. Józsa László könyvei a rukkolán


Dr. Józsa László - Szex ​a középkori Magyarországon
Dr ​Józsa László legújabb könyve "Szex a középkori Magyarországon" olyan keveset kutatott témákat tárgyal, mint a szüzesség kérdése, az erotikus irodalom kezdetei, a szexuális erkölcsök és aberrációk a középkori Magyar Királyságban, hogy csak pár fejezetcímet említsünk. Részlet a könyvből: "E szentséges szűz a diszciplínának gyönyörűségét megtanulá még kisded gyermek korában". (Írta Ráskay Lea Szent Margitról) Lehet, hogy sem Margitban, sem a többi apácában nem tudatosult, hogy miközben a testiséget kívánják magukban elnyomni a diszciplínával, ennek éppen az ellenkezőjét érik el. A korbácsolással szexuális kéjérzetet váltottak ki magukban és egymásban, megtanulták a "diszciplína gyönyörűségét". Azt sem tartom véletlennek, hogy Margit csak három nővértől fogadta el a diszciplínát. Erzsébettől, akivel együtt aludt, Benediktától, "de kiváltképp való titkosa" Sabina nővér, akivel együtt mentek be egy házba, ahol Margit a ruháját is levetette, hogy "keménységesebben" verhessék. Margit legendáját később, eltérő személyiségű, más apáca (t. i. Ráskay Lea) jegyezte le. A 16. században élt, spanyol Szent Teréz viszont önvallomásában számol be eksztatikus állapotáról: "Ebben az állapotban a lélek nem tudhatja mit csinál, beszél-e, hallgat-e, nevet-e, sír-e, ez egy kéjes téboly, egy mennyei őrület". Világért sem állítom, hogy mindezt tudatosan tették, érezték Margit, Teréz és még sok ezernyi ifjú apáca, azt viszont igen, hogy a diszciplína, az extázis, mégis csak juttatott szexuális kéjérzést a nemiségüket, vágyaikat elfojtani akaróknak. A szadizmus és mazochizmus nemcsak durva, brutális kegyetlenkedésekben, sőt többnyire nem ilyenekben jelentkezik. Az is tény, hogy a két magatartási forma gyakran társul egymással. Önkéntelenül is szado-mazochizmust hoztak létre, tanítottak meg lakóikkal a középkori kolostorok.”

Dr. Józsa László - Akupunktúra ​és moxibusztió
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Józsa László - Orvoslás ​a Bibliában
A ​szerző, az orvostudományok doktora, kutatásait két eltérő témában, a mozgásszervi betegségek tárgykörében és az őskórtan területén végezte. Számos szakkönyv és szakcikk írója. Munkája mellett néprajzot és vallástörténetet tanult, a tudományos ismeretterjesztésben az akupunktúráról és a honfoglaló magyarság betegségeiről szóló művei szereztek elismertséget számára. "Gyermekkorom óta többször olvastam a Bibliát, s mindig újabbnak és másnak látom. Felnőtt fejjel, orvosként az lepett meg, hogy milyen sok betegségről, orvosságról, egészségügyi szabályról tájékoztat, s hogy ez utóbbiak kiállták az évezredek próbáját, az orvostudomány fejlődésével többségük mit sem veszített aktualitásából"

Dr. Józsa László - Piskóti István - Rekettye Gábor - Veres András - Döntésorientált ​marketing
A ​marketingben sok alapkönyv születik. Könyvünk sajátossága, hogy vezérfonala a döntésorientáltság, az egyes fejezetek a marketingproblémák felismerésének, a reális célok kitűzésének és azok eléréséhez szükséges lépéskombinációk kialakításának gyakorlatára épülnek. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a könyv angol nyelven is napvilágot lát, hiszen így a hazánkban folyó angol nyelvű képzések is megfelelő szakirodalomhoz jutnak. Olyanhoz, amely a hazai viszonyokból indul ki, s példái is ebből a környezetből származnak. Reméljük, hogy e könyv a marketing gyakorlati lépéseinek, döntéseinek kialakításához és azok megvalósításához életszerű módszertant mutat be, mellyel hozzájárul az oly gyakori "ösztönös marketing" helyett a kellő tudatosságra, a piaci helyzetek elemzésére és a döntések meghozatalára képes marketingesek felkészüléséhez, és így a hazai vállalkozások sikeresebb piaci szerepléséhez. (A szerzők)

Dr. Józsa László - Középkori ​uralkodóink betegségei
Józsa ​László könyvében középkori uralkodóink betegségeit, egészségügyi gondjait próbálja meg az írott források, csontmaradványok és a modern technika segítségével bemutatni. Megismerhetjük az uralkodócsaládok ismert és kevésbé ismert tagjainak személyiségét, megtudhatjuk, hogy milyen bajok kínozták őket, hogyan kerestek írt betegségeikre orvosaik.

Kollekciók