Ajax-loader

Joseph Pieper könyvei a rukkolán


Joseph Pieper - Karl Rahner - Jean Vanier - Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar - A ​szeretetről
A ​szeretet örök témája nemcsak a költészetnek, de az emberrel foglalkozó összes tudományoknak is. Alapvető témája a teológiának is, hiszen „Isten a szeretet”. Keresztény az, aki „felismerte Isten szeretetét és hitt benne”: hitben és imádságban befogadja a magát közlő Istent, és tevékeny, megbocsátó, szolgálatkész szeretettel fordul embertársaihoz. Ez a kötet az elmúlt fél évszázad öt kiváló keresztény gondolkodójának tanulmányát közli a szeretetről. Az írók: Romano Guardini, a zsinatot megelőző teológiai és egyházi megújulás egyik legnagyobb egyénisége; Josef Pieper, neotomista filozófus, Joseph Ratzinger, a Hittani Kongregáció vezetője (a későbbi XVI. Benedek pápa); Karl Rahner, teológus; és Hans Urs von Balthasar, az elmúlt idők egyik legjelentősebb teológusa. Az öt elméleti monográfiát Jean Vanier (a Bárka közösségek létrehozója) tanúságtétele és gyakorlati útmutatásai egészítik ki.

Kollekciók