Ajax-loader

Kolozsvári Grandpierre Endre könyvei a rukkolán


Kolozsvári Grandpierre Endre - Üzenet ​és titok / Tárih-i-Üngürüsz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Endre - Anonymus ​titkai nyomában
Kolozsvári ​Grandpierre Endre módszere pontos, aprólékos és lényegre törő. Kiindulási pontja egyszerű és roppant rokonszenves, merészsége emlékeztet egyik világhírű kollégájára, a német Schliemannra, aki abból a feltevésből kiindulva, hogy Homérosz eposza nem merő kitalálás, hanem valóságos történelmi cselekmények költői formába öntött, de mégis történethű rögzítése, megtalálta és kiásta Tróját. Kolozsvári Grandpierre Endreugyanígy találta meg nekünk és tárta fel a nagy Névtelen, Anonymus gesztáját, a Gesta Hungarorumot, amit döbbenetesen kevesen ismernek ahhoz képest, hogy a magyarság egyik legértékesebb kultúrkincsei közé tartozik, majdhogynem olyan kincsünk és ékességünk, mint a Szent Korona.

Kolozsvári Grandpierre Endre - Gróf ​Zrínyi Miklós meggyilkoltatása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Endre - Pap-Nemes János - Vészkiáltás ​Fenyegetett Magyar Hazánkért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kolozsvári Grandpierre Endre - Lajos ​király három halála és négy temetése
A ​népszerű szerző ezekben a történelmi vizsgálódásaiban is – akárcsak a Fekete Hóesés című nagy sikerű Zrínyi könyvében – a detektívregények izgalmas fordulataival, szellemes oknyomozással hatol be Magyarország múltjának ismert vagy alig ismert tartományaiba. Játszi könnyedséggel tárja az olvasók elé mindazt, amit a felszín jobbára eltakar. Titokfejtői művészetével valósággal testközelbe hozza történelmünk hőseit. Rendkívül érdekfeszítő, ahogy nyomon követi Szent Gellért püspököt. Úgyszólván kézen fogva vezet bennünket Szent László útján. Majd a Gertrúd királyné ellenes összeesküvés rejtelmeibe is beavat. Vele együtt aggódhatunk a kelepcébe esett IV. Béla sorsa felett; és döbbenet fog el, amikor ráeszmélünk, hogy a források szerint II. Lajos halálának négy színtere van, a királynak négy vagy öt holtteste és négy temetése. S mindez – bármilyen fantasztikusan hat is – nem kiagyalt, mondvacsinált történetek leleménye, hanem a történelmi valóság színes filmje pereg szemünk előtt. Fiatal és felnőtt olvasóink ezúttal is elismerően állapíthatják meg, hogy a valóság túltesz a legmerészebb képzeleten is – ha éles szemű kutató vallatja és jó tollú író veti papírra.

Kollekciók