Ajax-loader

Ádám György könyvei a rukkolán


Ádám György - Az ​orvosi hálapénz Magyarországon
"Gyilkos ​abszurditás, hogy az orvos abból él, ami ellen küzd." (G.B.Shaw)

Ádám György - Érzékelés, ​tudat, emlékezés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ádám György - Az ​emberi elme színe és fonákja
Ádám ​György világhírű pszichofiziológus személyes pályafutását, gondolatait, a világról alkotott véleményét kötötte csokorba ez a könyv, amely 25 interjút, esszét és tanulmányt tartalmaz. Ádám pro- fesszor a hazai és a nemzetközi tudományos közélet egyik népszerű alakja, aki szkeptikus, mindenre nyitott gondolatvilága ellenére mind a pártállami korlátok, mind a mai posztindusztriális, globalizálódó társadalomban is saját szuverén véleményének adott hangot. A királyi Romániában magyar anyanyelvű kisebbségiként születik, de román nyelvű iskolába jár, román érettségit tesz. Megéli az északerdélyi visszacsatolást, majd a rövid-életű szovjet katonai közigazgatású "önálló" Erdélyt. Még orvostanhallgatóként búcsúzik a Románia részévé váló Nagyváradtól, Ady Endre városától. De magával viszi az itt szerzett intellektuális élményeket, a város nyugatra tekintő, nyitott gondolkodását. Gyerekkorában válogatás nélkül olvasta Platónt, Arisztotelészt és Spinozát, Lévy-Brühlt, és Bergsont. Utóbbiakat franciául. Így találkozik egész fiatalon a különböző filozófiai irányzatokkal, az idealizmustól kezdve a materializmusig. Talán itt találkozik először Arisztotelész híressé vált mondásával is „Szeretem Platónt, de az igazságot még jobban szeretem." Életét azóta is betölti az igazság mindennél jobban való szeretete, tudományos munkájában az igazság feltárásának igénye. Sikeres életútjának talán ez a titka.

Ádám György - A ​rejtőzködő elme
A ​könyv az emberi tudattalanról szól. Vagyis öneszmélésünk, magunkról való tudásunk állandó ingadozásairól, amelyek megszabják érzéseinket, cselekedeteinket, gondolkodásunkat. Az ember viselkedésének rejtett mozgatórugóiról kíván átfogó biológiai, pszichológiai és világlátási összképet nyújtani a tapasztalt agykutató látószögéből.

Ádám György - Adóztatás ​után
",,,ha ​a hálapénz adása és elfogadása nem tilos, akkor nincs szükség legalizálásra, másrészt - és ez a fontosabb - az is nyilvánvaló, hogy amennyiben az előny adása és elfogadása vesztegetés (tehát illegális), az adóztatás törvénysértő." "A történet, amit az olvasó az itt következő lapokon talál, egyedi és általános, egészen speciális, soha máshol elő nem forduló, mégis modellértékű. Jellemzője egy olyan - társadalmi bajokkal küszködő - intézményrendszernek, amely minden fogadkozása ellenére sem képes megújulásra..."

Ádám György - A ​megismerés csapdái
Dr. ​Ádám György a budapesti tudományegyetem élettanprofesszora, az Akadémia tagja, hosszú évek óta lelki jelenségek biológiai hátterét kutatja. Olyan kérdésekre keresi választ, hogy miként befolyásolják a zsigereinkből kiinduló működésváltozások a viselkedésünket; hogyan válhatnak tudattalan belső szervi sejtéseink tudatos érzékeléssé; melyek az emberi emlékezés élettani alapjai stb. E kutatási területen több ismert monográfia és tankönyv szerzője. E kis könyv a megismerés határterületeiről szól. A szerző írja: "E kis munkában mi a kogníció meglehetősen szűk sávjával foglalkozunk csupán: a megismerés érzékszervi-élettani és érzékelési-lélektani oldalával, ezen belül is olyan határhelyzetekkel, amelyek a kognitív és nem kognitív folyamatok mezsgyéjén mozognak, és amelyek a mai kutatás számára többnyire kérdőjeleket kínálnak. Mint látni fogjuk, ezek a köztes helyzetek a mindennapi élet számára sem érdektelenek: hatókörük a művészi alkotás 'intuitív'-nek mondott jelenségeitől egészen a klinikai orvostudomány által 'közérzet'-nek nevezett állapotáig terjed."

Kollekciók