Ajax-loader

Bánki M. Csaba könyvei a rukkolán


Bánki M. Csaba - Dr. Flamm Zsuzsa - Agyteszt ​2
Intelligencia, ​kreativitás, logika, erotika, önismeret, személyiség Sokak szerint a lélektan és az agytudomány a huszonegyedik század két fő tudománya lesz. Ennek előjelei máris érezhetők: robbanásszerűen fejlődik az agy kutatása és rohamosan nő az emberek érdeklődése is a magatartás, a személyiség és az együttélés kérdései iránt. Ez magyarázza az első AGYTESZT kötet sikerét, és remélhetően biztosítja új tesztkönyvünk vonzerejét is. Az emberi viselkedés kimeríthetetlen mélységének új oldalairól kaphat képet ebből a gyűjteményből: például rejtett gyengéiről, érzelmi egyensúlyának összetevőiről, szexuális beállítódásairól; választ kap arra, hogy természete inkább az "oroszlánoké" vagy inkább a "bárányoké", hogyan reagál a frusztrációkra, jól választott-e hivatást. A témák, kérdések sora most is gazdag és sokoldalú. Miközben figyelmesen, gondosan kitölti és értékeli a teszteket, észrevétlenül ismertetjük meg Önt lélektani fogalmak egész sorával. Miközben szórakozik, közelebb kerül önmaga megértéséhez és ezzel mások jobb megismeréséhez is - ez könyvünk valódi célja.

Bánki M. Csaba - Életünk ​és az agy
Az ​agykutatás jelenleg már a holnapban jár, a közfelfogás viszont a tegnap árnyaival hadakozik. A gyógyító pszichiátria ma e kettő között próbál egyensúlyozni, és erőinek jelentős részét éppen a közbabonák elleni küzdelem emészti fel. Minden előítélet szellemi rabság; a társas hiedelmek ugyanis erőszakos dolgok: az emberek nemcsak hisznek bennük, hanem megpróbálják azokat a többiekre is ráerőltetni. Különösen, ha hatalmuk is van hozzá... Holott egyáltalán nem biztos, hogy minden igaz, amit mások igaznak tartanak. Ez a könyv nem elsősorban tanítani szeretne, hanem kérdésekre, vitákra, kételyekre, itt-ott kimondottan eretnek gondolatokra igyekszik az olvasót ösztönözni.

Bánki M. Csaba - Agyunk ​gyógyszerei
Ősidők ​óta próbálunk különféle bajaink ellen gyógyszereket szedni, ám a pszichikai betegségek: a szorongások, a depressziók, az elmebetegségek és a többiek ellen igazán hatásos gyógyszerekkel csak alig néhány évtizede rendelkezünk. Még ma is sokan azt gondolják, hogy a pszichés betegségek kezelésére szolgáló összes gyógyszer egyszerűen csak "nyugtató", legfeljebb az egyik erősebb, a másik gyengébb. Ez a hit abból ered, hogy régebben a pszichés betegségeket is egyszerű "idegességnek" (neurózisnak) tartották. Márpedig az "idegesség" nem betegség, legfeljebb a betegség egyik tünete. A mai pszichiáter nem tüneteket, hanem a tünetek mögött rejló agyi betegségeket gyógyít. A pszichés betegségek mai gyógyszerei éppoly kevéssé "nyugtatók". mint ahogy a penicillin sem csak lázcsillapító. Egyesek rosszallják a betegek és a hozzátartozók hiteles és pontos tájékoztatását a gyógyszerekről. Némelyek szerint ez kizárólag az orvosokra tartozik; a beteg ne kíváncsiskodjon, ne tegyen fel kérdéseket, hanem csak vegye be szépen az előírt adagokat. Való igaz, hogy a legtöbb pszichikai zavar a mai, korszerű gyógyszerekkel sikeresen kezelhető, ám a siker a mindennapi valóságban mégis kisebb az elméletileg várhatónál. A pszichiáterek ugyanis világszerte azt tapasztalják, hogy sem a betegek, sem a hozzátartozóik nem követik pontosan az orvosi útmutatásokat. Többek között azért sem, mert pusztán "az orvos utasítása" nem elég. Egy utasítás - felnőtt emberek számára - csak akkor meggyőző, ha az értelmét és a célját egyaránt érthetően és világosan elmagyarázzuk. Márpedig amit mi orvosok tényleg világosan értünk, azt érthetően el is tudjuk magyarázni.

Bánki M. Csaba - Dr. Flamm Zsuzsa - Agyteszt
A ​pszichológia mindmáig megőrzött valamennyit abból a csipetnyit "misztikumból", amely egyszerre éltetője és buktatója is a viszonylag fiatal tudományoknak. Élteti a kíváncsiság, a megérteni és "megkóstolni-vágyás", ezáltal segíti fejlődni, anyagot gyűjteni, kibontakozni, helyét megtalálni a tudományok között; és veszélyezteti is azáltal, hogy a nagyközönség még nem érzi, nem ismeri a választóvonalat a tudományos pszichológia és az arra csak felületesen hasonlító népszerű játékok, népszerű történetek, elméletek és vonzó spekulációk között. Az ember lélektani reagálásait hosszú évtizedek óta különféle, erre a célra kidolgozott próbákkal, tesztekkel igyekszünk megismerni és elemezni. Ezek eredetileg tudományos, kutatási célokra készültek, ennek megfelelően szigorú feltételeknek kell megfelelniük, amikor "komoly" tudományos, vagy éppen a gyógyításban felhasználható adatokat, eredményeket várunk tőlük. Az ilyen tesztvizsgálatok sokban hasonlítanak például a laboratóriumi vizsgálatokhoz, mondjuk a vércukor vagy a gyomorsav vizsgálatához: szigorúan ellenőrzött körülmények között (azonos órában, éhgyomorra stb.), szigorúan erre a célra előírt eszközökkel és gondosan ellenőrzött módszerekkel kaphatunk használható eredményt, ugyanis csak egy vagy több szám, de azt csak az egész ember összes más fontos vizsgálati leletével együtt, azzal egybevetve lehet és szabad "diagnosztikus" célokra felhasználni, egészség vagy betegség kérdésében döntési támpontnak értelmezni.

Bánki M. Csaba - Tesztelje ​önmagát!
A ​tesztek örök életűek. Az emberek mindig is szerették volna gyorsan és lehetőleg pontosan, tévedhetetlenül kiismerni a másikat - és ugyanannyira önmagukat. Ősidők óta léteznek eszközök annak kiderítésére, hogy kiben mi lakozik. A komoly, hiteles és valóban használható tesztek a kérdések sokszori elemzésével, sok-sok ember válaszainak feldolgozásával készülnek. Az itt közölt tesztek kivétel nélkül mind jó nevű kutatók munkái, kipróbált, statisztikailag ellenőrzött, eredeti verzióikban tudományos kutatásokhoz használt eszközök, melyek egy kicsit tanítani, oktatni, magyarázni is szeretnének. A szerzőről: Dr. Bánki M. Csaba pszichiáter, címzetes egyetemi docens, a nagykállói Pszichiátriai Szakkórház tudományos igazgatója, osztályvezető főorvosa, számos magyar és külföldi tudományos bizottság és társaság tagja. Gyógyító, kutató és oktató tevékenysége mellett több tucat ismeretterjesztő cikk és hét könyv, így az igen népszerű Életünk és az agy, valamint Az agy évtizedében szerzője, az Agyunk titkai című tévésorozat alkotószerkesztője. Publikációs tevékenységéért négy ízben kapott nívódíjat, alkotói díjat. A Markusovszky-díj és a Nemes Nagy Ágnes-díj kitüntetettje.

Bánki M. Csaba - Agyunk ​fogságában
A ​neves pszichiáter-pszichofarmakológus szerző legújabb kötete izgalmas témát jár körül: a tudomány mai napig legnagyobb rejtélyeinek egyikét, az emberi agyat. Milyen folyamatok irányítják legemberibb szervünket, és lesz-e valaha is lehetőségünk pontos működésének megismerésére? Van-e az agynak neme? Hogyan alakul ki a szkizofrénia, a depresszió vagy a pánikbetegség? Mit gondoltak régen az agyról, és hol tart ma az agykutatás? Mi a tudomány jelenlegi álláspontja a gyógyszerek, a kábítószerek vagy az alkohol hatásairól? Hogyan gyógyít a pszichoterápia, milyen hatalma van a szavaknak az agy felett? És legfőképpen: mi irányítjuk az agyunkat vagy ő irányít minket? A szerző számtalan izgalmas kérdés segítségével igyekszik kideríteni, mennyire lehet független és önálló a gondolkodásunk, a viselkedésünk, mennyire vagyunk kiszolgáltatva az agyunkban lezajló folyamatoknak vagy a géneknek. Beszámol a legújabb kísérletekről, kutatási eredményekről, az agyi működést magyarázni próbáló különböző elméletekről. A kötet lebilincselő szellemi kalandot ígér minden olvasónak.

Bánki M. Csaba - A ​beteg elme
"A ​könyv megírására három ok adott ösztönzést. Elsőként az az óriási és egyre növekvő népszerűség, amely ma az elmeosztályokkal, elmebetegekkel foglalkozó irodalmi alkotásokat körülveszi. Jelezve, hogy ez a téma napjainkban divatos, közérdekű lett, úgymond "napirenden van". E művek sorából kiragadjuk Ken Kesey történetét (Száll a kakukk fészkére) és többször is idézni fogjuk, mint rendkívül hatásos, ragyogó művészi érzékkel komponált művet, mely mély hatással van minden olvasóra, vagy a belőle készült film nézőire. Ez a hatás ugyanakkor komoly aggályokat is ébreszt. Ken Kesey éles társadalomkritikáját a mai amerikai élet mindenkivel szemben érvényesülő konformizmusa, egyéni kezdeményezést meg nem tűrő erőszakos, kötelező merevsége ellen egy igen labilis, egy a középkori sötétségből még alig kibontakozott, sérülékeny közegbe - egy elmeosztály világába - ágyazta be. Az elmeosztályokról pedig a köztudatban máig zavaros, előítéletekkel terhes - ráadásul tökéletesen hamis! - képek élnek, melyeket minden igyekezetünk ellenére még alig-alig sikerült eloszlatni - és egy ilyen vagy hasonló látványosság összes eddigi eredményünket a közfelfogás korszerűbbé tételében órák alatt semmivé változtatja. Ez a mű sokakban keltette fel vagy hozta vissza azt a még különben sem teljesen leküzdött tévhitet, hogy a mai társadalomban az elmeosztály szerepe a "fegyelmezetlen" vagy egyszerűen "másképp" viselkedő emberek erőszakos rákényszerítése a rendes, "szabályos" magatartásra - ha nem megy szép szóval, hát elektrosokkal, és ha még ez sem sikerül, akkor olyan agyműtéttel, mely után bárgyú és tehetetlen idiótává lesz az egyén. Nehéz volna pontosan megtudni, hány emberben alakult ki ez a meggyőződés, ráadásul úgy, hogy a látottakat értelemszerűen itthoni viszonyainkra is vonatkoztatták. Könnyű lenne most azt mondani, hogy a film nem más, mint az "antipszichiátria" harcos mozgalmának megtestesítője - igen ám, de hányan tudják ma Magyarországon, mi is az az antipszichiátria?"

Bánki M. Csaba - Az ​agy évtizedében
Bánki ​M. Csaba neves pszichiáter, pszichofarmakológus, emellett az egyik legismertebb magyar tudományos ismeretterjesztő. Agy-trilógiájának kötetei az 1990-es évek során jelentek meg, és népszerűsítettek széles körben egy akkor még alig ismert kutatási területet. Az agy évtizedében című munka azért tudott eljutni a laikus érdeklődőkhöz is, mert tartalmazta az alapvető tudnivalókat az idegrendszerről, a hormonrendszerről, az agykutatás eszközeiről, s ezen ismeretek lehető legtömörebb összefoglalása után már az agykutatás újabb eredményei is érthetőek, legyen szó akár addig sosem hallott molekula-nevekről, hírvivőkről, receptorokról, sőt segéd-receptorokról. A humán beállítottságú olvasók, akik esetleg idegenkedtek a természettudományos megközelítésektől, szintén kíváncsivá válhattak az agykutatásra, mivel a Szerző nekik is kedvezett például az elmebetegségek történetének fordulatos leírásával, vagy a tényeket kísérő szellemes kommentárokkal. A jelen kötetnek már a címe - Agyunk fogságában - is jelzi, hogy átfogóbb, egyben szubjektívebb témakezelésre számíthatunk. Erősítik ezt a várakozást a külön címoldalak, a mottók és a fejezetkezdő iniciálék. Majd olvasáskor Az agy évtizedében főbb fejezeteivel találkozunk először, de a stílus mintha emelkedettebb volna - és persze a tartalom az agytudomány mai állásához igazított.

Bánki M. Csaba - Arató Mihály - Vágyfantáziák ​a közelmúltból: Modern pszichiátria Magyarországon?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók