Ajax-loader

Kopper László könyvei a rukkolán


Kopper László - Schaff Zsuzsa - Patológia I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ádány Róza - Kásler Miklós - Ember István - Kopper László - Thurzó László - Az ​onkológia alapjai
Tumorbiológia, ​a daganatos betegségek etiológiája, daganatepidemiológia, daganatprevenció, tumordiagnosztika, onkológiai terápia.

Kopper László - Timár József - Becságh Péter - Nagy Zsuzsanna - Célzott ​diagnosztika és célzott terápia az onkológiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kopper László - Patológia ​I-II.
A ​patológia a medicina egyik alaptárgya. Ismeretanyagának elsajátítása - természetesen nem azonos mélységben - alapfeladata a különböző biomedicinális képzésformákban részt vevőknek. E könyv annyiban követi a hagyományokat, hogy leírja a patológiai alapjelenségek és az egyes kórállapotok makro- és mikroszkópos képét; a tekintetben viszont eltér a korábbi tankönyvektől, hogy bemutatja az etiológiára, patogenezisre és patomechanizmusra vonatkozó legújabb - elsősorban molekuláris patológiai - ismereteket éppúgy, mint a patológiai elváltozások klinikai vontakozásait. A tankönyv a graduális képzés mellett jól alkalmazható a továbbképzésben is, és kézikönyvként használhatja minden, a különböző kórképek patológiai háttere iránt érdeklődő szakember.

Kollekciók