Ajax-loader

Legeza László könyvei a rukkolán


Gáti József - Horváth Sándor - Legeza László - A ​XX. század autója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Legeza László - Rágalmak ​és valóság
A ​Katolikus Egyházat szinte fennállása óta érik támadások, legtöbbször méltatlan rágalom formájában, néha megalapozottan. Korunkban, amikor a keresztényüldözés régen nem látott mértékben zajlik a világban, a rágalomhadjárat is felerősödött. Mindezek miatt a szerző összegyűjtötte és közzétette a leggyakrabban előforduló kritikákat, melyeket az Egyház ellenségei ma is hangoztatnak elhallgatva azok tudományosan megalapozott valóságtartalmát. Vádakat, melyek többsége igaztalan. Többsége, de nem mind, mert tagadhatatlan, hogy az emberek az Egyházban is követtek el bűnöket a történelem során. A szerző meglévő érveket válogatott össze, melyek ma már bárki számára könnyen hozzáférhetőek, de célirányosan, együtt csak kevés helyen fellelhetők. A könyv ismerteti az Egyház és a tudomány kapcsolatát az ún. „sötét középkorban”, a teremtéstörténetet, a keresztes háborúk és az inkvizíció eseményeit és azok történelmi hátterét, az egyháziak egykori fényűző életvitelének okait, s a napjainkban talán leggyakrabban hallható cölibátus és pedofília kérdéseit. Végül a II. Vatikáni Zsinat dokumentumainak tükrében megválaszolja azt a kérdést, hogy a vallás gyakorlása magánügy avagy közügy, s a hívő ember politizálhat‐e? A könyv célja a katolikus hit védelme.

Legeza László - Burgenland
A ​magyar nép honalapítása 900-ban befejeződött a Dunántúl elfoglalásával. a többnyire természetes határok közötti új haza védelmét a jól szervezett gyepűrendszerrel biztosították, a végekre harcias népeket a székelyeket és a besenyőket telepítették, így alakult ki a nyugati őrvidék is, az Őrség. Máig fennmaradt két "szigetnyi" területe: a magyarországi Őrség és ama Ausztriához tartozó Felső Őrség. A tatár hordáknak ellenállni képes kővárak bebizonyították, hogy a gyepűrendszert várak alkotta védelmi rendszerrel kell helyettesíteni. Sorra épültek a bevehetetlen"sasfészkek" és vízivárak az országba vezető völgyek, utak mentén, így a nyugati határon is, melyet csak a Trianon utáni elszakítás után neveztek el Burgenlandnak(Várvidéknek). Könyvünk a több mint ezer éven át Magyarország részét képező Várvidék és Felső Őrség, valamint az Őrség történelmi és népi emlékeit mutatja be 263 nagy méretű színes kép segítségével. A képek jól szemléltetik e vidék Európát gazdagító magyar örökségét, melyet ezer év után osztrák barátaink a jó gazda gondosságával őriznek.

Török József - Legeza László - Máltaiak
Az ​album az 1999. évi második, bővített kiadása, mely a 20 éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat jubileumára készült. Bemutatja a 910 éves johannita (máltai) lovagrend egyetemes és hazai történetét, a Kárpát-medencében fellelhető egykori és mai rendházait, és röviden ismerteti a lovagrend, valamint karitatív szervezetének – a jubiláló Magyar Máltai Szeretetszolgálat – jelenlegi életét.

Dudás Bertalan - Legeza László - Szacsvay Péter - Baziliták
Az ​album bemutatja a bizánci szertartású bazilita rend egyetemes és hazai történetét, a Kárpát-medencében fellelhető egykori és mai rendházait, és röviden ismerteti a rend jelenlegi életét.

Legeza László - Szacsvay Péter - Homonnától ​Felkáig
A ​Felvidéki utakon az 1988-ban indult Élő, szép hagyomány című könyvsorozat folytatása. A nagyméretű albumok sikert arattak mind a hazai, mind a határon túl élő honfitársaink körében. Gazdag képanyaguk mindenkinek félremagyarázhatatlan információt nyújt. A Felvidéki utakon nagy szerepet vállal a természeti, népi - történelmi és nemzeti - értékek feltérképezésében, megőrzésében és széleskörű megismertetésében. Az első kötet Homonnától Felkáig, a második Csorbától Nyitráig, a harmadik Szakolcától Esztergomig, végül a negyedik Drégelytől Nagymihályig ismerteti az itt élő népek hagyományait. Bemutatja falvait, városait, bányavidékeit, a termékeny síkságot, az erdőket, hegyeket, völgyeket, folyókat és patakokat, a népek házait, eszközeit, viseletét, vallástörténetét, szokásait és ünnepeit kötetenként átlagosan 230 nagyméretű színes fénykép segítségével.

Török József - Legeza László - A ​Kalocsai Érsekség évezrede
Jézus ​Krisztus születésének 2000., Szent István királyunk megkoronázásának 1000. évében, az általa alapított Kalocsai - ma Kalocsa-Kecskeméti - Főegyházmegyében egyházmegyénk történeti albumával ajándékozzuk meg az Olvasót.

Kovács Imre Endre - Legeza László - Premontreiek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török József - Legeza László - Kartauziak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Legeza László - Szacsvay Péter - Török József - Bencések
Az ​album a bencés rend hazai letelepedésének ezer éves évfordulójára jelent meg. Bemutatja a rend egyetemes és hazai történetét, a Kárpát-medencében fellelhető egykori és mai rendházait, iskoláit, és röviden ismerteti a rend jelenlegi életét.

Fodor István - Diószegi György - Legeza László - Őseink ​nyomában
Kik ​vagyunk, honnan jöttünk? Erre a minden népet izgató kérdésre keresi és adja meg a választ ez a különleges képeskönyv. Szerzői - neves régész-történész professzor és két főiskolai tanár - arra vállalkoztak, hogy megismétlik eleink időben és térben egyaránt hosszú útját az Uráltól a füves pusztaságon át a Kárpát-medencéig. Sőt, tovább is, a kalandozók lovascsapatainak nyomát követve. Azokat a tájakat örökítették meg, amelyeken egykor a keleti hazákat váltogató ősmagyarok áthaladtak, nyomára akadtak a régmúlt hírmondóinak, épületeknek, nevezetes helyeknek, a földből előkerült régészeti leleteknek, s válogattak egykorú írott forrásokból, tudósításokból. Különleges történelmi útikönyv született hát, amely érdekes, újszerű kalauz lehet korai történelmünk színterein az Olvasó számára. És több is annál. Hiszen megelevenedik előttünk az a több ezer éves folyamat, amelynek során a magyarság keleti műveltsége kialakult, megismerjük az egykori hétköznapok mestereinek - fazekasoknak, kardkovácsoknak, ötvösöknek - magas színvonalú tudását, a szántóvetők munkáját, a harcosok haditechnikáját, amely oly félelmetes volt a nyugati ellenség előtt. Egyszóval: részeseivé válunk az egykori magyar életnek. Több mint 300 illusztráció - túlnyomórészt színes fotó -, valamint rekonstrukciós rajz, térkép gazdagítja kötetünket, amely reményeink szerint a millecentenárium kiemelkedő könyvújdonsága lesz.

Török József - Legeza László - A ​Váci Püspökség évezrede
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aczél László Zsongor - Legeza László - Szacsvay Péter - Török József - Pálosok
Az ​egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a legendás pálos rend hazai történetét ismerteti a színes képekkel gazdagon illusztrált album. A pálos gyökerek visszamutatnak a Pilis rengetegébe és a Mecsek csodálatos hangulatú erdeibe. A magyarságtudat mindig jellemzője volt e rendnek. Középkori házaik, templomaik egy része bár omladozik, az állandó megújulás az épületeikre is éppúgy jellemző, mint szerzeteseikre, miközben ma is a Boldog Özséb által lerakott alapok az irányadók. Jelenleg négy hazai pálos rendházban van megújuló élet: Pécsett, Márianosztrán, a budapesti Sziklatemplomban és az alföldi Pálosszentkúton.

Kollekciók