Ajax-loader

Szabó Géza könyvei a rukkolán


Szabó Géza - Föld ​felett, föld alatt
"A ​kiadvány, amelyet kezében tart a kedves Olvasó, azért különleges és egyedi, mert nem egyszerűen tényeket közöl, hanem egyedülálló módszertannal magyarázatot ad arra, hogy milyen formában és hogyan volt lakott a Konda-völgy. A következő oldalak áttanulmányozásával nemcsak választ, tudást vagy ismeretet kapunk. Mikor az olvasás végére érünk, kell, hogy bensőnkben keletkezzen egy érzés - s ez nem más, mint a tisztelet érzése. Tisztelet a múlt és a régészek iránt, akik munkájukkal kiváltották ezt bennünk, akik újra felvillantották számunkra a felkiáltójelet: a jövő építése nem járhat együtt a múlt eltörlésével!" (részlet Szabó Loránd, Dombóvár polgármesterének előszavából)

Szabó Géza - Over ​Ground, Under Ground
Dear ​reader, we know: human fantasy is infinite. Everybody has dreamt of being able to fly or becoming invisible and possessing a power that defies physical laws. My favourite hidden capacity is, beside the above ones, travelling in time, be it into the past or into the future. And behold! This was given to the inhabitants of Dombóvár in the summer of 2007, at least in respect of the past.

Szabó Géza - Pannónia ​kincse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csépány László - Keszthelyi Ferenc - Szabó Géza - Párbeszéd ​Istennel
Harmadik ​évtizede népszerű imakönyv, amelyen nemzedékek nőttel fel. Az imádságok mellett hittani ismeretek és énekek segítik a lelki elmélyülést.

Szabó Géza - Bonyha
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cey-Bert Róbert Gyula - Szabó Géza - Balatoni ​borgasztronómia
Milyen ​borokat válasszunk a Balaton környéki ételekhez? Bármely borvidék elsőszámú borgasztronómiai szabálya a helyi borok és a helyi ételek egyeztetésére vonatkozik, vagyis alapgondolatában a származási hely jelentőségét hangsúlyozza ki. A borgasztronómia a „Hely Szellemének" (szellemiségének) évszázados örökségét, szokásait, hagyományait, kultúráját és történetét ötvözi össze a borok és az ételek harmóniájának jelképes nyelvezetével. A balatoni borgasztronómia a Balaton körzetében termelt borok és a Balaton környékére jellemző ételek (somogyi, zalai, veszprémi ételek) harmonizációs szabályait írja le. A szerző a balatoni borok és ételek egyeztetésének alapelveit, a somogyi, zalai és veszprémi táljellegű konyhák és újonnan kidolgozott étel-összeállítások példáin keresztül mutatja be, tekintetbe véve a magyar szőlőfajták és borok történelmi értékrendjét, a magyar konyha hagyományait és a magyar gasztronómia megújulásának szükségességét. A színes fotókkal gazdagon illusztrált könyv fontos információkat tartalmaz mindazok számára, akik meg szeretnék ismerni a borok és ételek egyeztetésének általános szabályait, a Balaton környéki borok és ételkülönlegességek tükrében.

Szabó Géza - Marics József - Enzsöl Ellák - Virányi Ottó - Tóth Péter Domonkos - Kovács István - Koós Gyula - Legédy Péter - A ​honalapító szent István
˝... ​Milyen volt arca, tekintete, megjelenése... Szeretnénk őt megidézni a maga valóságában. Amikor ezt kutatjuk, a magyar századokból elénk sorjáznak a kérdések, rajzok, festmények, ezekkel társulva a szent királyt megörökítő irodalmi írások, egészen napjainkig. A méltatások, történelmi értekezések, megnyilatkozások, ünnepi beszédek mind-mind az országalapító roppant nagyságát, személyiségét idézik; sok-sok írás oly meglepő szemléletességgel, hogy szinte magunk előtt látjuk a "magyarok tündöklő csillagát"... ...Népünk ezt az arcot egy ezredéven át megőrizte, hibátlanul, hitelesen. Jóllehet történelmünk során akadtak időszakok, amikor sötét és idegen erők szerették volna elhomályosítani, körmönfontan a hazába csent idegen arcokkal vegyíteni, esetleg felcserélni. Ám a "magyarok fénye, ország reménye" minden mesterségesen terjesztett ködön átsugárzott, s a mai magyarokat is körülveszi fényével, melengeti szeretetével.˝ (Szabó Géza kanonok, a Szent István bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre)

Szabó Géza - Hogyan ​nevezhetlek?
A ​mű a Loretói litánia Mária megszólításaira írt szonettek gyűjteménye, amely a loretói Mária kegyhely jubileumi évében készült. 1994. december 10-én kezdődött és egy évig tartott az a megemlékezés-sorozat, amelyet a loretói Mária kegyhely 7. centenáriumára rendeztek. A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal ezelőtt, 1294. december 10-én került Mária názáreti házacskája az Adria-parti városba. II. János Pál pápa az ünnepségekre üzenetet küldött. „A loretói szent ház, az első Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű szentély a kereszténység igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok hosszú során át. Sok pápa zarándokolt el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal imádkozhattam áldott falai között” – ezekkel a szavakkal kezdte a pápa a loretói kegyhely pápai delegátusához, Pascquale Macchi püspökhöz intézett levelét. Rámutatott arra, hogy a loretói szentély centenáris ünnepségeire akkor kerül sor, amikor az egész kereszténység az Üdvözítő születésének harmadik évezredére készül. Mindebben nagy szerepe lesz a loretói megemlékezéseknek, mivel az itt őrzött szent ház nem elvont igazságok őrzője, hanem a megtestesült Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház küszöbét, nem kis megrendültséggel olvassuk e szavakat: „Hic verbum caro facto est” (Az Ige itt lett testté).

Szabó Géza - Szekszárd ​alsóvárosi tér-képek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók