Ajax-loader

ifj. Zátonyi Sándor könyvei a rukkolán


Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Fizika ​8. Témazáró feladatlapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

ifj. Zátonyi Sándor - Fizika ​9
A ​népszerű ifj. Zátonyi-sorozat átdolgozásra került, megújult, színes kivitel jellemzi a köteteket. A fejezetek sorrendjének megváltoztatásakor figyelembe vette a szerző és a kiadó, hogy az egyes fogalmak, ismeretek hogyan épülnek egymásra. A könyv épít a tanulók előismereteire, mindennapi tapasztalataira és az órai kísérletekre, mérésekre. Az elméleti anyagot többnyire technikai-gyakorlati alkalmazások, fizikatörténeti érdekességek, kultúrtörténeti vonatkozások, szómagyarázatok, táblázatok egészítik ki. Minden fejezethez bőséges feladatanyag tartozik.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Optika, ​modern fizika, csillagászat
Ez ​a tankönyv egy hat kötetből álló tankönyvsorozat hatodik tagja. Használható a 6 osztályos gimnázium VI. osztályában, a 8 osztályos gimnázium VIII. osztályában és a 4 osztályos gimnázium IV. osztályában.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Elektromosságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

ifj. Zátonyi Sándor - Fizika ​11.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Hőtan, ​rezgések és hullámok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Mechanika
A ​tankönyvjegyzéken szerepel. 1998-ban egy új, hatkötetes fizikatankönyv-sorozat kiadását fejezte be a Nemzeti Tankönyvkiadó. Célunk az volt, hogy egy olyan tankönyvcsaládot hozzunk létre, amely átfogja a fizika általános iskolai és gimnáziumi tanításának-tanulásának egészét. Az egyes kötetek a különböző iskolatípusokban az alábbiak szerint használhatók: 6/1 (NT-00630) Mechanika. Hőtan -- Általános iskola 6-7. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 1. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 3. osztályában. 6/2 (NT-00730) Elektromosság. Fénytan -- Általános iskola: 8. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 2. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 4. osztályában. 6/3 (NT-13157) Mechanika -- 4 osztályos gimnázium 1. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 3. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 5. osztályában. 6/4 (NT-13257) Hőtan. Rezgések és hullámok -- 4 osztályos gimnázium 2. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 4. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 6. osztályában. 6/5 (NT-13337) Elektromosságtan -- 4 osztályos gimnázium 3. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 5. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 7. osztályában. 6/6 (NT-13457) Optika. Modern fizika. Csillagászat -- 4 osztályos gimnázium 4. osztályában, -- 6 osztályos gimnázium 6. osztályában, -- 8 osztályos gimnázium 8. osztályában. Minden kötethez készült témazáró feladatlap, amely éppen úgy használható gyakorlásra, mint szintfelmérésre. A 6-6 változatban megjelent feladatlapok (NT-00630/F, NT-00730/F, NT-13157/F, NT-13257/F, NT-13337/F, NT-13457/F) A és B változatait a szegedi Alapműveltségi Vizsgaközpont hozzájárulásával az ő feladataikból állították össze a szerzők, így országos szintfelmérésre is alkalmasak. Két-két kötetenként tanári kézikönyv jelent meg (Tanácsok ... címmel, NT-83220, illetve NT-84195 raktári számmal, az utolsó két kötethez - 6/5 és 6/6 - lemezen lesz kapható). Ezek a tankönyvek feldolgozásához nyújtanak segítséget, tanmenetjavaslataikkal, tantárgyi és pedagógiai ajánlásokkal, és természetesen a tankönyvek, illetve a témazáró feladatlapok feladatainak megoldásaival. A tankönyvi fejezetek anyagrészei a lehető legegyszerűbb, legrövidebb logikai utat követik, lehetővé téve, hogy a tanulók a gondolatmenetre, a fogalmak és az összefüggések megértésére figyelhessenek. Az "Olvasnivaló" tartalmaz a tananyaghoz kapcsolódó kiegészítéseket, technikai érdekességeket, tudománytörténeti adatokat. "Példák" cím alatt kidolgozott feladatok sora segíti a diákot az önálló munkához. "Mérések" és "Kísérletek" ösztönzik a tanulókat az otthoni kísérletezésre, mérésre. Valamennyi tananyagrészhez 6-10 feladatból álló feladatsor tartozik, s ezek nehézségi szintje elég széles skálán mozog. Kötetenként mintegy 250 ábra segíti a megértést és tanulást. A tananyag elrendezése biztosítja a fogalmak, az összefüggések szoros egymásra épülését. A pontszerű testek kinematikájában a mozgást leíró mennyiségekre (elmozdulás, sebesség, gyorsulás, szögsebesség stb.) először általános meghatározásokat ad a tankönyv. Csak ezt követően kerül sor a különféle speciális mozgások (egyenes és görbe vonalú mozgások) tárgyalására. Kivételt csupán a rezgések és a hullámok jelentenek, mivel az ezekben szükséges trigonometriai ismeretek általában ilyenkor még nem állnak rendelkezésre. A dinamikában az átlagerő fogalmát úgy vezetjük be, hogy nincs szükség a lendület egyébként csak utólag indokolható bevezetésére. A lendület, illetve a perdület fogalmának bevezetésére csak a Newton-törvények tárgyalása után kerül sor.

Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor - Fizika ​7. Témazáró feladatlapok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók