Ajax-loader

Bodnár György könyvei a rukkolán


Bodnár György - Kaffka ​Margit
A ​huszadik század eleji magyar irodalmi megújulás legnagyobb nőírója Kaffka Margit volt. Monográfiájában Bodnár György arra keres választ, hogyan függ össze az írónő dzsentri származása, társadalmi-történelmi határhelyzete műveinek tematikájával, problematikájával és poétikájával. Bemutatja a szecessziós novellát, az impresszionista regényt, az új lélektani szemlélet irodalmi hatását, valamint a dokumentumregény összefüggéseit a Nyugat és a Nyolcak történnetével. Végül említi Kaffka bibliai tárgyú novelláit és regényterveit is, amelyek arra utalnak, hogy halála előtt az írónő érdeklődése a mítoszregény felé fordult.

Bodnár György - A ​<<mese>> lélekvándorlása
1908-ban, ​a Nyugat első számában megjelent egy esszé, amelyet az irodalomtörténeti gyakran idéz. A "mese" alkonya a címe, szerzője pedig Szini Gyula, aki egyszerre művelte a novellát és a kritikát. Műfaji koncepciót sejtet ez az írás olyan korban, amelyben még a diadalmas modern líra sem kapta meg a maga elméleti igazolását, az elbeszélő irodalom pedig teljesen nélkülözte a műfajtörténeti gondolkodás következtetéseit. Szini Gyula észrevette, hogy a modern novella elfordult a cselekménytől, amelyben a leegyszerűsített világmagyarázat fő vétkesét vélte. Úgy látta, hogy a konzervatív irodalomszemlélet a "mesét" egy megszokott, gépies és kényelmes technikával azonosítja, s számára a kiszámítható világgal. S ő és nemzedéke éppen a világ kiszámíthatóságában kételkedett. A cselekmény trónfosztásától tehát eljut a cselekmény újraértelmezéséig: az elbeszélő művészet rendező erejét immár nem az eseménysorban látja, hanem a hangnemben. Bodnár György e gondolatmenetet folytatva a modern magyar elbeszélés születésének leírására tesz kísérletet. Könyve voltaképpen visszanyomozás. A visszanyomozásban az a meggyőződés vezette, hogy a premodern magyar elbeszélés Peteleitől Cholnoky Viktorig olyan új poétikai értékeket teremtett, amelyek leírása és rendszerezése új összefüggésbe helyezheti nemcsak a Nyugat nemzedékeinek törekvéseinek, hanem akár a mai posztmodern kísérleteket is. A szerző azonban nemcsak időben, hanem térben is igyekezett kiterjeszteni az irodalomtörténeti nyomozást. Arra is vállalkozott, hogy legalább változatosan bemutassa a magyar modernség irodalomszemléletét - kiemelve a Nyugat hőskorának fő kérdését, az Én-felfogás megváltozását. Így ugyanazt a folyamatot, amelyeket a premodern magyar elbeszélők és Kaffka Margit epikai életművében figyelt meg, az irodalmi tudat tükrében is bemutathatja. A "mese" lélekvándorlását nem a monografikus részletezés, hanem gondolatmenete teszi egységes kompozícióvá.

Bodnár György - Juhász ​Ferenc
A ​Juhász Ferenc költészetét bemutató monográfia alapjául szolgáló tanulmányok egy része szinte egy időben készült a költői életmű alakulásával. A szerző negyven éve figyeli közelről a költő pályáját, könyve tehát "a részt vevő tanú megnyilatkozása". A szöveget a költő munkásságát elemző írások bibliográfiája teszi teljessé.

Bodnár György - Tóth Balázs - Az ​előkészítés
A ​családi házat építők számára hiánypótló könyv kerül a piacra áprilisban. Az Építem a házam könyvsorozat arra vállalkozik, hogy közérthető és olvasmányos formában vezesse végig olvasóit az építkezés teljes folyamatán, az első gondolat megszületésétől kezdve a befejező munkálatokig, majd pedig a házfenntartás és a felújítás rejtelmein. A most megjelenő I. kötet a hazai építkezések egy különlegesen neuralgikus pontjával, az előkészítési szakasszal foglalkozik. Ha valaki nem szán elég időt arra, hogy jó szakember-partnereket találjon, hogy megfelelő minőségű, valódi elvárásait visszatükröző terveket készíttessen, hogy biztos lábakon álló költségvetéssel vágjon bele a kivitelezési munkákba, akkor beruházása már az első kapavágás előtt félig-meddig kudarcra lesz ítélve! Az Építem a házam I. kötete ezekhez a döntésekhez nyújt hatékony segítséget és ráadásként megismertet az építkezés során használatos legfontosabb fogalmakkal és műszaki paraméterekkel. A Bodnár György-Tóth Balázs szerzőpáros célja, hogy felkészült(ebb) építtetők elvárásai alapján minél több jó minőségű, hosszú távú értéket jelentő családi ház épüljön Magyarországon, továbbá a megrendelők és a szakemberek minél inkább egy nyelvet beszéljenek.

Bodnár György - Tóth Balázs - Már ​csak a tető hiányzik!
Kiknek ​ajánljuk az Építem a házam könyvsorozat III. kötetét? Legegyszerűbben azt válaszolhatjuk: akiknek az első kettőt! - Minden házépítés előtt álló családnak, hogy a megszerzett tudás birtokában sokkal hatékonyabban tudjanak kommunikálni az építkezésben részt vevő szakemberekkell (és a tudás megszerzéséhez ne kelljen hosszú estéket, éjszakákat prospektusok és a net olvasásával tölteniük). - Családi ház felújítását tervező építkezőknek, akik szeretnének jobban belelátni abba, milyen szerkezeti elemek jobbá tétele áll előttük. - A házépítésben részt vevő szakembereknek, akik saját szakterületükön túl szeretnének átfogó képet kapni a házépítésről és szeretnének ennek a könyvnek a segítségével könnyebben szót érteni a megrendelőikkel

Bodnár György - Borzák B. Béla - Tóth Balázs - Állnak ​a falak!
Az ​Építem a házam II. kötete már az építkezés kivitelezési fázisához nyújt segítséget. Ez az a szakasza a házépítésnek, amikor talán a legnagyobb téttel bíró döntéseket kell meghozni (mind anyagilag, mind a későbbi bentlakás kényelme szempontjából) – miközben az építkezők többsége ekkor még minimális tapasztalattal rendelkezik. A könyv ennek az ellentmondásnak a feloldásához szeretne segítséget nyújtani. Minden olyan információt megtalál benne, amire egy építkezőnek szüksége lehet, anélkül, hogy ehhez heteket, hónapokat kellene böngésznie az Internetet. Ráadásul közérthető, logikailag csoportosított formában közli ezeket az információkat és rávilágít a „miért?”-ekre is (amik a reklámokból általában kimaradnak…) Milyen fontosabb kérdések megválaszolásához ad segítséget az Építem a házam II. kötete? - Mire figyeljünk oda a ház alapozásakor? Az alapozás a házépítés méltatlanul alulértékelt szakasza. Márpedig az itt elkövetett hibákat, hiányosságokat a későbbiekben szinte lehetetlen pótolni, javítani! (Vagy ha igen akkor aranyáron…) Ha hibázunk az alapozásnál, akkor - repedhetnek a falaink, - beázhat, penészedhet a pincénk, vizesedhet a lábazat, - hiába szigeteljük a falakat, a hő lefelé fog elillanni. Az Építem a házam II. kötet első fejezete megismertet a választható alap-típusokkal, az alapozás folyamatával, az alap tartószerkezeti funkciójával, a hő- és vízszigetelés legfontosabb anyagaival, de emellett – többek között – olyan dilemmákban is igyekszik segíteni, mint hogy legyen-e pincénk, vagy ne. - Milyen lehetőségeink vannak a ház falazatának kiválasztásakor? Lehet, hogy kicsit elfogult kijelentés, de a falak talán a ház legmeghatározóbb szerkezeti elemei – már csak azért is, mert a hatból négy oldalon ezek határolják az épületet. Aki ma fog építkezésbe, már ezen a területen is a bőség zavarával küzdhet. Nagyon sokféle falazati filozófia kínálja magát a piacon, és mindegyik jól hangzó, logikus érvekkel hirdeti magát. Minek alapján válasszunk közülük? Kire hallgassunk? Az Építem a házam II. kötete átfogó képet ad a fellelhető anyagokról és technológiákról, valamint az ezek közötti különbségekről. Bőséges rész foglalkozik a napjainkra mind nagyobb jelentőséggel bíró szigetelésekkel és azzal, hogy mire figyeljünk oda ezek alkalmazásakor. - Hogyan öltöztethetjük fel a házunkat a homlokzat révén? A homlokzat az első olyan szerkezeti eleme a háznak, amely nem csak funkcionális, hanem látvány szereppel is bír. Hogyan képzelhetünk házunknak egyedi, szép, de mégis praktikus és tartós homlokzatot? Milyen lehetőségeink vannak ezen a téren? Hogyan kerüljük el azt, hogy a szépség a működőképesség rovására menjen?

Kollekciók