Ajax-loader

Bodnár István könyvei a rukkolán


Bodnár István - Magyary Gyula - Az ​internet használata II. - HTML, CSS
A ​szerzők, akik a középfokú, valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban vagy a felsőoktatásban részt vevők, illetve az önképzéssel tanulók. A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első nyolc kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A könyv több céllal készült. Egyrészt a kétszintű érettségire való felkészüléshez. Másrészt a lelkes érdeklődőknek szeretnének segítséget nyújtani, a szerzők a kezdeti lépések megtételéhez. Harmadsorban az ECDL vizsga Webkezelő moduljának teljesítését is segíteni kívánják vele. A könyv szerkezete: A fejezetek elején találhatóak összefoglalva a megértéshez szükséges elméleti ismeretek. Az Elemek leírása cím alatt ismerkedhetünk meg a HTML kódolással. A Mintafeladatok bemutatják, hogyan kell megoldani a webszerkesztőben egy adott feladatot. A leírást pontosan átolvasva, lépésről lépésre hajtsuk végre. A Kezelési leírások tartalmazzák a webszerkesztő program használatát rövid, táblázatos formában. Főleg azoknak hasznos, akik már tudják valamennyire használni a programot, de valahol elakadtak. A Gyakorlati feladatok segítségével gyakorolhatjuk be a webszerkesztő használatát. A fejezet végén található Kódgyakorlatok cím alatt gyakorló feladatokat találhatunk a kódszerkesztéshez. Ezeket igyekezzünk teljesen fejből megoldani. Ha nincs ötletünk, olvassuk el ismét az Elemek leírása fejezetet, és ezután oldjuk meg a feladatot. A Függelékben található megoldásokat csak a feladat megoldása után, önellenőrzés céljából használjuk.

Bodnár István - Marsallbot ​a kezemben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár István - Magyary Gyula - Az ​informatika elméleti alapjai
A ​szerzők, akik a középfokú, valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban vagy a felsőoktatásban részt vevők, illetve az önképzéssel tanulók. A könyv céljai a következők: megismertetni a felhasználót az informatika, a számítástechnika elméleti alapjaival, illetve segítséget nyújtani az olvasó számára az érvényes ECDL vizsgára való felkészüléshez az Informatika elméleti alapjai című modulból. A könyv anyaga alkalmas mind a középiskolai, mind a felnőttoktatásban való használatra.

Bodnár István - Szatmári István - Templomok, ​kastélyok, kúriák
Utazásokra ​invitálják a szerzők az olvasót térben és időben. Magyarország északkeleti csücskének csodálatos látnivalóit, a Felső-Tisza vidék, Bereg, Szatmár és Szabolcs legszebb építészeti emlékeit ajánlják figyelmükbe. A könyv nem íróasztal mellett született, mint a szokványos útikalauzok. Bodnár István és Szatmári István közös utazásaik alkalmával felkeresték a régió patinás műemlékeit, hogy az Úr 2004. esztendejében megszemléljék az évszázadok óta oly gondosan vagy kevésbé szerencsésen őrzött páratlan értékeinket. Az újságíró és a műemlékvédelem hivatott szakembere a Templomok, kastélyok, kúriák című közösen alkotott könyvükben - örökítették meg élményeiket. A könyv segítségével - többek között - kastélyok tündökléséről és bukásáról olvashatunk, a Kárpád-medence egyedülálló, kazettás mennyezetű templomaira csodálkozhatunk rá, pompás, fából ácsolt harangtornyok tetejébe látogathatunk el, ahonnan már jól kivehetők a Kárpátok halványnak tűnő, de fenséges vonulatai, ott elmélkedhetünk múlton és jövendőn... A kötet útirajzok gyűjteménye, amelyben körvonalazódik a magával ragadó táj is. Örömeikről, gondjaikról szólnak az itt élők: polgármesterek, papok, lelkészek, ide kötődő művészek és kétkezi munkájukat végző dolgos és földjükhöz, templomaikhoz a végsőkig ragaszkodó emberek. De életre kelnek a hajdan itt élők, a "régiek" is, és a felidézett emlékek által a hajdani szép idők is megelevenednek. Segítségükkel utazhat, ámulhat múltban és jövendőben az olvasó.

Bodnár István - Magyary Gyula - Szövegszerkesztés
A ​szerzők, akik a középfokú- valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban, vagy a felsőoktatásban résztvevők, illetve az önképzéssel tanulók. A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek a 2004-ben módosított ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalókat és a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, illetve a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak. Az Olvasó most – az eredetihez képest módosított és kibővített – a harmadik könyvet tartja a kezében, amely a szövegszerkesztéssel foglalkozik. A szerzők célja kettős volt. Egyrészt alaposan előkészíteni az Olvasót az ECDL vizsgára. Másrészt az alapoktól haladva felkészíteni az Olvasót a napi munkára addig a szintig, hogy képes legyen önállóan egy hosszabb dokumentum (például diplomamunka) elkészítésére. A könyv az alapvető meghatározásokkal, a Word kezelőfelületének megismertetésével és a szövegfájlok kezelésével kezdődik. Ezt követik a szöveg begépelésével és a formázásával kapcsolatos ismeretek: betű-, bekezdés-, oldalformázás, tabulátorok, listák, táblázatok, fej- illetve lábléc használata, képek beszúrása. A Word tartalmaz néhány hasznos kiegészítő lehetőséget, mint például a rajzolás, képletszerkesztés, WordArt, amelyek rövid leírásával is foglalkozik a könyv. Egy nagy fejezetben találhatók a körlevelek készítésével kapcsolatos ismeretek. A könyv végén a hosszú dokumentumok gyors formázásához, valamint a tartalomjegyzék és tárgymutató készítéshez található útmutató. Minden fejezet a szükséges elméleti ismeretek rövid tárgyalásával kezdődik. Ezután következnek a Word kezelésével kapcsolatos leírások. A mintafeladatok egy – egy kitűzött feladat megoldását mutatják meg lépésről lépésre. A fejezetek rövid gyakorlati feladatokkal zárulnak. Ugyanitt javaslat található, melyik ECDL vizsgafeladatokat oldjuk meg gyakorlásképpen. Az eredeti könyvhöz képest ez a kiadás a következő módosításokat tartalmazza: Jól használható mind az ECDL 2004-es, mind a közép- mind az emelt-szintű érettségi vizsga-követelményekhez való felkészüléshez. A nagymennyiségű „Lépésről lépésre” mintafeladatok komoly segítséget nyújtanak az önálló tanuláshoz. A előzőtől eltérően ez az Office 2003-ban található Word programra épül. A könyv végén találhatók összefoglaló mintafeladatok is.

Bodnár István - Megsárgult ​fotográfiák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár István - Magyary Gyula - Táblázatkezelés
A ​könyv az Office 97 Excel alkalmazásának alapján készült, de különösebb változtatások nélkül használható az Excel 2000, Excel 5.0 vagy Excel 7.0 programokhoz is. Feltételezzük, hogy az Olvasó tisztában van néhány alapfogalommal: a fájlkezelés alapismereteivel (megnyitás, elmentés, fájl-, könyvtár fogalma stb.); az általános iskolai matematika-ismeretekkel, különös alapossággal a százalékszámítás témakörében.

Bodnár István - Sz. Kántor Éva - ...amikor ​a lányom színpadra lép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár István - Bence ​a kutyaiskolában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár István - Tiszán ​innen, Tiszán túl
Ezen ​a tájon bármerre is veszi útját az ember, lépten-nyomon a Tiszával találkozik. Indulhat északnak, délnek, keletnek vagy nyugatnak, az őrt álló szilfák és kőrisek között hamarosan ismét megcsillan a szeszélyesen kanyargó folyó hűs vize. Túlzás és szerénytelenség nélkül vallhatjuk, ez a legszebb magyar folyónk. Olyan, mint egy kacér, kedves lány, akik első pillantásra megigézi az embert. A Tisza időtlen szépsége évszázadok során sem vesztett vonzerejéből. Talán csak kevésbe rakoncátlan. Krúdy szerint a Nyírségről csak gyöngéden szabad írni. Még inkább igaz ez a Tiszáról.

Bodnár István - Európa ​kék ege alatt Beregtől Umbriáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár István - Katona Béla - Szabolcs-Szatmár-Bereg ​megyei irodalmi utazások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár István - Magyary Gyula - Adatbázis-kezelés
A ​szerzők, akik a középfokú- valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban, vagy a felsőoktatásban résztvevők, illetve az önképzéssel tanulók. A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek az érvényes ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalót és a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, illetve a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak. Az Olvasó most az ötödik könyv javított, s egyben bővített kiadását tartja a kezében. A kiadvány célja, hogy bevezesse az olvasót az adatbázis-kezelés "rejtelmeibe". A könyv három nagyobb részre osztható. Az első rész az egytáblás adatbázisokkal foglalkozik.

Bodnár István - Az ​Arvisurák tanítása
"Ez ​a könyv Paál Zoltán Arvisura (Igazszólás) című könyve alapján készült. A látó ember a dolgok minőségi összefüggését ragadja meg, és az egyes Arvisurák a történetek ezen szálai mentén bomlanak ki, sokszor ezer esztendőt is ugorva egyik mondatról a másikra. nekünk azonban sokkal könnyebb az eseményeket időrendi egymásutániságában megismerni."

Bodnár István - Bereg ​tavirózsái
Sétákra, ​csöndes szemlélődésre hívja a könyv szerzője, Bodnár István az olvasókat. Arra bíztat bennünket, hogy lépjünk ki lakásunk ajtaján, hagyjuk magunk mögött a szabadidőnket elrabló televíziót, a számítógépek fakó birodalmát, és fedezzük fel újra a legcsodálatosabbat, a természet világát. Mert a madarak, virágok, fák világában mintha a mesék birodalmában járnánk - állapítja meg a szerző. A csodák titokzatos országában, ahol végtelenségbe tárul a tér, ahol minden megtörténhet, ahol a hétköznapok szűkös fogsága helyett a rácsodálkozás és a képzelet tágasságában sétálhat, álmodozhat az ember. Tanuljuk meg gyermekként újra felfedezni a természetet - bíztat a szerző, amelynek minden évszakban megvan a maga gyönyörűsége, az első csillagszemű hóvirág megjelenésétől a színpompás lombhullásig. A kötet figyelmünkbe ajánlja szűkebb hazánk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye páratlan természeti értékeit Bereg tavirózsáitól a Rétköz vadvizéig. A fiataloknak, az örök fiatalság képességével megajándékozott felnőtteknek ajánlhatók a líraian, olykor önironikusan megfogalmazott sorok, fejezetek. Mindazoknak ajánljuk ezt a kötetet, akik nem szeretnének elszakadni attól a csodálatos világtól, amellyel a Teremtő megajándékozott bennünket.

Bodnár István - Magyary Gyula - Operációs ​rendszerek
A ​könyvsorozatot úgy állították Össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek a 2001. márciusától érvényes ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalót és a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, illetve a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak.

Bodnár István - Magyary Gyula - Vektorgrafika ​és prezentáció
A ​szerzők a középfokú, ill. a felnőttoktatásban dolgoznak, s azzal a szándékkal írták e sorozatot, hogy rövid, áttekinthető formában juthassanak információhoz a középiskolások, a felnőttoktatásban vagy a felsőoktatásban résztvevők, ill. az önképzéssel tanulók. A sorozat úgy áll össze, hogy az első 7 kötet megfelel az ECDL vizsga moduljainak. A könyvek a 2001. márciusától érvényes ECDL vizsgarendnek megfelelően tartalmazzák a tudnivalót s a célirányos feladatokat. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, melyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, ill. a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak.

Bodnár István - Az ​életmentő macska
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók