Ajax-loader

Franz Bardon könyvei a rukkolán


Franz Bardon - Válaszok ​Arion mestertől
"Ennek ​a rövid műnek a kéziratát Prágában, egy tanítványi körben állították össze, valószínűleg az ötvenes évek kezdetén, tehát abban az időben, amikor Franz Bardon tankönyvei (Az igazi beavatás útja, A mágikus idézés gyakorlata, Az igazi kabbala kulcsa) még német nyelven sem kerültek nyomtatásra. A kéziratot Jonny Schwartz úr Irina Novakova asszonytól kapta és abból a célból bocsátotta rendelkezésemre, hogy közzétegyem. Szívből köszönöm. Ezen kívül köszönet illeti Dr. K. M. Urat, mint ahogy Silvia és Ulrich Ohm-ot a kézirat átolvasásáért és korrektúrázásáért. Találjanak a hermetika tanítványai ebben a műben is ösztönzésre és inspirációra gyakorlati munkájukhoz. A gyakorló számára ismert, hogy a szellemi élményeket gyakran nehéz szavakba foglalni, ezért ennek a kis terjedelmű műnek legfőbb célja az egyéni meditációs munkára való ösztönzés." (Dieter Rüggeberg, Wuppertal, 1997. április)

Franz Bardon - Az ​igazi kabbala kulcsa
"Azokat ​az olvasókat és tanulókat, akik a szellemtudományban, valamint a hermetikus gyakorlatban már jó előre jutottak, érthető öröm hatja át, és bizakodásukat a már elért gyakorlati tapasztalat megerősíti, hogy az út, amelyen járnak, valóban a legmegbízhatóbb, és minden várakozásuknak meg fog felelni. E mű tartalma sok olyan tudóst fog nagyon meglepni, akiket a kabbala iránti nagy érdeklődés vitt rá, hogy e tudományterület tanulmányozását megfelelő előképzettség nélkül, csupán elméleti alapon kezdje. ...hamarosan be kell látniuk, hogy valamennyi e könyvben közölt - és sokszorosan kipróbált - kabbalista módszer lényegesen különbözik az eddig megjelent kabbalista könyvekben leírtaktól..."

Franz Bardon - Frabato
Az ​emberiségnek meg kell elégednie azzal, hogy a világmindenségben sok bizonyítékot kizárólag szellemi eszközökkel lehet megszerezni. Mondja mindezt a múltszázad egyik legismertebb gyakorló mágusa, akinek talán egyik legfontosabb feladata volt ezen inkarnációjában, hogy ne csak közismertebbé tegye az addig titkos tudást, hanem példát is mutasson annak helyes lelkülettel való használatára.

Franz Bardon - Az ​igazi beavatás útja
...a ​lezajlott háborúban sok millió ember halt meg. Közülük sokan arról panaszkodtak a szellemi világokban, hogy nem volt nyitva számukra a szellemi fejlődés valódi útja.

Franz Bardon - A ​mágikus idézés gyakorlata
Mindenkinek ​tudomásul kell vennie, hogy ezen az úton nincs sem megállás, sem visszalépés, mert az kétségkívül visszaesés lenne a szürke hétköznapiságba, a sötétségbe és a tudatlanságba. Ezért tehát csak továbbhaladás van...

Kollekciók