Ajax-loader

Paul Lendvai könyvei a rukkolán


Paul Lendvai - Három ​élet
A ​nemzetközileg elismert publicista izgalmas életútjáról, három életéről - ifjúkoráról, az 1956 utáni bécsi letelepedéséről és a rendszerváltás utáni évekről - beszélget a galamus.hu internetes portál főszerkesztőjével. Nemcsak egy kritikus közép-európai nézeteit ismerhetjük meg a mindenkori hatalomhoz való viszonyáról és a sorsfordulók személyes következményeiről, hanem sokat megtudunk róla is a humorral, öniróniával elmondott személyes élményeiből.

Paul Lendvai - Törékeny ​Európa
"Hosszú ​életem során sikeres, megosztó és bukott politikusokkal, kiváló tudósokkal, befolyásos publicistákkal és nagy művészekkel találkozhattam. Ezekre az izgalmas találkozásokra visszatekintve alkalmam nyílik rá, hogy a legkülönfélébb témák széles spektrumával foglalkozhassam ebben a könyvben, mégpedig úgy - hogyan is lehetne másképp -, hogy személyes élményeimre támaszkodom. Olyan kérdések és események is olvashatók e kötetben, amelyek mind a mai napig kielégítő válaszra, magyarázatra várnak. A személyiség szerepe a politikában, illetve az erős, a lehetőségek határait feszegető és radikálisan új politikát hirdető vezetők iránti vágy az egyik legfontosabb motívum a reflexiók között. Mert az "erős ember" mítosza és vágya különös hangsúlyt kap az autoriter és totalitárius rendszerekben - nem ritkán katasztrofális következményekkel. (...) E könyvvel az a célom, hogy előítéletektől mentesen idézzem fel az érdeklődő olvasó számára a tapasztalatokat és az izgalmas találkozásokat ezekkel a lebilincselő személyiségekkel. Meglehet, egyik-másik történetem valamilyen okból nem tetszik majd a kritikus olvasóknak. Azt azonban erősen remélem, hogy senkit sem fogok untatni."

Paul Lendvai - Az ​osztrák titok
"Két ​fő okból kelthet ez az eredetileg német nyelvű olvasóknak írt könyv a magyar könyvpiacon is figyelmet és érdeklődést. Először is a kommunizmus hosszú évtizedei és a rendszerváltás izgalmai miatt a modern Ausztria története, úgy gondolom, alig ismert Magyarországon. Másodszor -s ez az igazán fontos és aktuális ok- az osztrák szomszéd politikai és gazdasági sikerei roppant hasznos és érdekes tanulságokat kínálnak a magyaroknak is. A bevezetőben személyes történetem tükrében mondtam el, hogy miért írtam ezt a könyvet Ausztriáról. Kanyargós életutam ugyanakkor talán éppen ezért teszi lehetővé, hogy egy sajátos őrtoronyból nézve hasonlítsam össze régi és új hazám párhuzamos történetét." (A szerző)

Paul Lendvai - The ​Hungarians
The ​Hungarians is the most comprehensive, clear-sighted, and absorbing history ever of a legendarily proud and passionate but lonely people. Much of Europe once knew them as "child-devouring cannibals" and "bloodthirsty Huns." But it wasn't long before the Hungarians became steadfast defenders of the Christian West and fought heroic freedom struggles against the Tatars (1241), the Turks (16-18th centuries), and, among others, the Russians (1848-49 and 1956). Paul Lendvai tells the fascinating story of how the Hungarians, despite a string of catastrophes and their linguistic and cultural isolation, have survived as a nation-state for more than 1,000 years. Lendvai, who fled Hungary in 1957, traces Hungarian politics, culture, economics, and emotions from the Magyars' dramatic entry into the Carpathian Basin in 896 to the brink of the post-Cold War era. Hungarians are ever pondering what being Hungarian means and where they came from. Yet, argues Lendvai, Hungarian national identity is not only about ancestry or language but also an emotional sense of belonging. Hungary's famous poet-patriot, Sándor Petofi, was of Slovak descent, and Franz Liszt felt deeply Hungarian though he spoke only a few words of Hungarian. Through colorful anecdotes of heroes and traitors, victors and victims, geniuses and imposters, based in part on original archival research, Lendvai conveys the multifaceted interplay, on the grand stage of Hungarian history, of progressivism and economic modernization versus intolerance and narrow-minded nationalism. He movingly describes the national trauma inflicted by the transfer of the historic Hungarian heartland of Transylvania to Romania under the terms of the Treaty of Trianon in 1920--a trauma that the passing of years has by no means lessened. The horrors of Nazi and Soviet Communist domination were no less appalling, as Lendvai's restrained account makes clear, but are now part of history. An unforgettable blend of eminent readability, vibrant humor, and meticulous scholarship, The Hungarians is a book without taboos or prejudices that at the same time offers an authoritative key to understanding how and why this isolated corner of Europe produced such a galaxy of great scientists, artists, and entrepreneurs.

Paul Lendvai - Honnan ​- Hová?
Paul ​Lendvai 1957-ben kerül el Magyarországról, s hamarosan a nyugati sajtó legjelentősebb Kelet-Európa szakértője és tudósítója lesz. Cikkei, tanulmányai világlapok (Neu Zürcher Zeitung, Die Zeit, Le Mond stb.) hasábjain jelennek meg. A Financial Times Bécsi tudósítója lesz, majd az osztrák rádió nemzetközi stúdiójának igazgatója, az Europäische Rundschau főszerkesztője, s aztán az osztrák tévé kelet-európai stúdiójának főszerkesztője. Az egykori szocialista országok titkosszolgálatai nemkívánatos személyként kezelik és akták tömegeiben írják le Paul Lendvai szocializmusra ártalmas tevékenységét. Pedig Lendvai nem tett egyebet, mint legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen tájékoztatott arról, ami Európa keleti fertályán zajlik. Kötetünk a szerző nyolcvanas és kilencvenes években írt cikkeiből ad átfogó válogatást. A magyar olvasó e cikkek segítségével érzékelheti, miként is fest országunk és régiónk, ha némi távolságtartással szemléljük azt. Lendvai kalauzolásával beláthatunk környezetünk nemzetiségi konfliktusaiba s a különböző hatalmi erők működésébe. Személyes emlékei révén megnyílnak a volt pártvezérek (Kádár, Husák, Gorbacsov stb.) titokzatos irodái. Moszkvai, prágai, bukaresti, tiranai politikusok kulisszái mögé kukkanthatunk. "Nekünk magyaroknak - írja Göncz Árpád a kötetet ajánlva - különösen a vesénkbe látott."

Paul Lendvai - Magyarok
"Egyre ​veszélyesebb a tegnapra és a tegnapelőttre támaszkodva jóslásokba bocsátkozni; bölcs dolog azonban önmagunkat mindenre vagy majdnem mindenre felkészíteni - e Paul Valery javasolta felkészítés jegyében tekintem át a magyar múltat és a jelent. Publicista és politikai elemző vagyok, nem pedig "céhbeli" történész. Egyszerre belülről és kívülről, s mindenekelőtt politikai és anyagi befolyásoktól függetlenül, öncenzúra nélkül, időnként humorral vagy szarkazmussal próbáltam írni az elmúlt ezer év sikereiről és bukásairól, a kiemelkedő és ellentmondásos személyiségekről éppúgy, mint a köpönyegfordítás kevésbé vonzó emberi alakjairól. Ez a kötet átdolgozása és kiegészítése annak a könyvemnek, mely négy német nyelvű eredeti kiadás után az elmúlt években megjelent magyarul, angolul, csehül, románul, franciául és nemrégiben japánul is. Ami hiányzott a könyvből, az a rendszerváltás, illetve az azóta eltelt évek elemzése volt. A két évtized eseményei és főként tanulságai hozzátartoznak a magyar történelem fővonalához. Ezért ezt a kiadást a magyar olvasók számára kiegészítettem egy magyarul írt zárófejezettel az 1989-2009-es évek történetéről. Viszonylag kimerítően foglalkozom az elmúlt húsz év eseményeivel s a történelmi sorsforduló után felbukkant személyiségek szerepével." Paul Lendvai

Paul Lendvai - Magyarország ​kívülről
"A ​legjobb könyv, amelyet valaha a modern Magyarországról olvastam." OBSERVER, London "Lendvai Pál, Kelet-Európa alapos ismerője, meggyőzően elemzi Magyarország bukásoktól kompromisszumokig, fölkeléstől kiegyezésig vezető kanyargós és bonyolult útját. (...) Képet kapunk Kádár János kompromisszumokkal teli politikájáról a brezsnyevi éra pangása idején, a gazdasági helyzetről és az egyéni megoldásokról..., s megrajzolódik előttünk Grósz Károly >>sok arca< DIE PRESSE, Bécs

Paul Lendvai - A ​világ egy kritikus európai szemével
A ​nagy elméletek és az elbizakodott felszínes ítéletek ideje lejárt. Kelet-Európában - de nem csak ott - sok minden mozgásban van. A vasfüggöny lebontása és a létező szocializmus összeomlása, a NATO és az Európai Unió bővítése megváltoztatta Európa képét. Ugyanezt mondhatjuk a 2001. szeptember 11-i terrortámadás sokrétű hatásáról. Paul Lendvai reflexiói az elmúlt évek politikai és társadalmi tendenciáinak elképesztő sokaságáról adnak szemléletes képet; közben világossá válnak a komplex összefüggések és az ebből következő fejlemények. A tárgyalt témák íve a balkáni és oroszországi viharos fejleményektől a "régi és új" antiszemitizmusig és a különböző formában megjelenő nacionalizmusokig, az európai integráció problematikájától a múlt és a jelen nagy személyiségeinek a politikában játszott szerepéig terjed.

Paul Lendvai - Az ​eltékozolt ország
Mi ​is történt 1990 és 2010 között Magyarországon? Hogyan és miért lett ez az ország, amelyre a hetvenes-nyolcvanas években mindenki, mint a kommunista világ úttörő reformerére, a gazdaságátalakítók példaképére és a szabadságjogok oázisára tekintett, Közép-Európa beteg embere? Hogyan és miért lett Magyarország a gazdasági élet válsággóca s egyszersmind egy erős jobboldali radikális párt melegágya? – ezekre a kérdésekre keresi a választ ez a könyv.

Paul Lendvai - Új ​honfoglalás
"Az ​Új honfoglalás - Orbán országa című könyvem a rendszerváltás utáni történelem rövid áttekintését követően elsősorban a Fidesz-korszakkal s ezen belül mindenekelőtt Orbán Viktor életrajzával, személyiségével, politikájával s világképével foglalkozik. Nem titkolom, hogy én őt a rendszerváltást követő magyar történelem legtehetségesebb és legveszélyesebb politikusának tartom." (Paul Lendvai)

Paul Lendvai - Forradalomról ​tabuk nélkül 1956
"Megpróbáltam ​ezt a roppant izgalmas történetet a maga ellentmondásaival felidézni, s politikai és erkölcsi jelentőségét valósághűen, minden politikai előítélet vagy személyi érdek nélkül, a mártírok és az áldozatok iránti mély tisztelettel megírni." (Paul Lendvai)

Paul Lendvai - Die ​Ungarn
Zuerst ​waren sie die "blutrünstigen Hunnen" und "asiatische Barbaren", die auf Raubzügen durch halb Europa für Angst und Schrecken sorgten. Doch aus den Ungarn wurden bald überzeugte Verteidiger des christlichen Abendlands und heldenhafte Freiheitskämpfer gegen Mongolen (1241), Türken (16.-18. Jahrhundert) und Russen (1849 und 1956). Ihre Urheimat, ihr Ursprung und die Wurzeln ihrer Sprache sind bis heute umstritten. So sind sie - abgesehen von den Albanern - das einsamste Volk Europas mit einer einzigartigen Sprache und Geschichte, das sich seine nationale Identität trotz vielfältiger geschichtlicher Katastrophen - bis zur Amputation von zwei Dritteln des historiachen Ungarn durch das Trianon-Diktat von 1920 - zu bewahren wusste. Die Fragen "Wer ist ein Ungar?" oder "Was ist ein Ungar?" tauchen in der über tausendjährigen Geschichte immer wieder auf und sind auch heute noch ein Politikum ersten Ranges. Gerade die grössten historischen Gestalten aber sind der Beweis dafür, dass ungarische Nationalität nicht eine Frage des Stammbaums, sonderm eine Haltung, eines Willens war - und so ist es noch heute. Wer weiss schon, dass es ohne Ungarn möglicherweise keine Atom-, oder Wasserstoffbombe gäbe, keinen Computer und auch kein Hollywood, so wie es jetzt ist, dass der ungarische Genius, welch ethnischer oder religiöser Herkunft immer, weltweit Wissenschaft und Kunst, Theater und Film, Musik und Fotografie, oft massgeblich, mitgeprägt hat? Paul Lendvai zeichnet den Sonderweg dieses mitteleuropäischen Volkes nach und lässt seine Geschichte in der Spiegelung von vielfältigen Einzelschicksalen zu einer ebenso lebendigen wie lehrreichen Lektüre werden.

Paul Lendvai - Határátlépés
Egy ​fiatal fiú megszökik a halálmenetből, majd lelkes szociáldemokrata ifiként szembesül a hatalom hideg mestereivel, akik egy generáció álmait árulják el. A Szabad Nép és később az MTI munkatársaként a fiatal Lendvai is eszköz, a kommunista félrevezetés hithű propagandistája. Az egyik legfiatalabb politikai fogolyként mégis megjárja a Fő utca és Kistarcsa hírhedt zárkáit. "Trockista" bélyeget visel anélkül, hogy addig valamit is olvasott volna a szerzőtől. Négy évet veszít el életéből, és harcol rehabilitásáért. Az '56-os forradalom után az itthoni újságírói karrier helyett Bécsben marad és a szabadságot választja. Eleinte álneveken, majd saját nevén elismert Kelet-Európa-szakértő lesz, aki angolul és németül, nyomtatásban és a televíziós kamerák előtt elemzi a válságos évtizedeket.

Kollekciók