Ajax-loader

Szappanos Gábor könyvei a rukkolán


Szappanos Gábor - Kirándulás ​a számítástechnika sötét oldalára
Számítógépes ​vírusokkal szinte már mindenki összefutott. Aki számítógépet használ, főleg ha az Internetre csatlakozik, majdnem biztosan személyes élményekkel is rendelkezik e téren. De nem kell feltétlenül számítógép felhasználónak lenni ehhez, elég, ha az újságokat vagy a híreket követjük folyamatosan, szinte nincs olyan hét, hogy ne kapnánk híradást a legújabban felbukkant szörnyűségesen veszélyes új kártevőről. Ez a könyv megkísérli a lehetetlent: úgy bevezetni az olvasót a számítógépes vírusok világába, hogy az a számítástechnikában járatlanok számára is élvezhető és érthető legyen, ugyanakkor a szakemberek számára is fontos információforrás lehessen. Bemutatjuk a vírusok leggyakoribb fajtáit, ismertetjük azoknak működési elvét, és az ellenük való védekezés egyszerűbb és bonyolultabb módozatait is. Sajnos a vírusok terén gyorsan zajlanak az események, egy év alatt is jelentősen átrendeződhet a kép. Ezért nehéz olyan könyvet készíteni, ami nem évül el gyorsan. Mi szeretnénk egy időtálló, évek múlva is használható referencia anyagot szolgáltatni az olvasók számára, amelyet időről időre leemelhetnek a könyvespolcról.

Szappanos Gábor - Boldog ​Szindbád pokoljárásai
Az ​utazóregény a legnépszerűbb műfajok egyike az egész világirodalomban. Szerzőik nemcsak felfedezetlen tájakra, idegenségük miatt furcsa emberek közé és izgalmas kalandokba vezetik olvasóikat, de megnyitják az ember legbelső – szép, rút, csodálatos és hátborzongató – világának kapuját is. A belső menny és pokol kapuit. Az egyik legismertebb vándoralakot, Szindbádot sokan tollhegyre tűzték már, ám Krúdy alaposan átformálta az Ezeregyéjszakában született figurát: a bohém, léha, óvatos nőfaló a múltjába, az emlékeihez, a szerelemeihez utazott vissza újra meg újra. Szappanos Gábor regényében azonban ismét új életre kel, szürreális, groteszk, a realizmuson inneni és túli, csodákkal teli világ mezsgyéjén egyensúlyoz – és legizgalmasabb utazásai nem a „koponyája körül”, hanem azon belül történnek vele… „A Boldog Szindbád pokoljárásai önállóságot, ihletettséget, hagyományainkhoz való (valló!) hűséget egyképp mutat. A klasszikusokat tovább kell fejleszteni! Krúdy büszke lenne ilyetén önálló-fejlesztő utódra. Mély és szórakoztató könyv, egy beváltott ígéret megfelelő folytatása, a határ a maga nemében a csillagos ég.” (Tandori Dezső)

Szappanos Gábor - A ​királynő mélyén
Két ​mindenre elszánt, kéjvágyó kalandor mérkőzik egymással életre-halálra, hogy eldöntsék, melyikük az igazi. Ugyanis mindketten ugyanannak a több ezer éves irodalmi hősnek mondják magukat, aki sorra-rendre feltámad halottaiból. Először egy budai orgián hozza őket össze a sors, majd kétezer évet repülnek vissza a múltba, egy azóta letűnt kultúra központjába, a nabateusok lakta Petra városába...

Szappanos Gábor - Apokrif ​történetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szappanos Gábor - A ​zöld Krisztus
Sokan ​remélték, de kevesen hitték igazán, hogy megtörténik: 2036 húsvétján bekövetkezik az utolsó ítélet! Legalábbis Szappanos Gábor (1962) legújabb, nyolcadik kötetének a lapjain. A krimire emlékeztető fordulatokban bővelkedő mű krónikaszerűen ad számot Jézus második eljöveteléről, a Gecsemáni kertbeli csodás eseményekről és a következményekről, amelyekből kibontakozik a legcsodásabb dolog: a Megváltó mélyen emberi arca. És a földi világ jövőbeni sorsa.

Szappanos Gábor - Ajándéknapok ​a túlvilágról
A ​magyar kortárs próza képviselőjének új kötete újabb bizonyítéka a szerző szüntelen megújulási képességének, kifogyhatatlan fantáziájának és áradó mesélőkedvének. Szappanos Gábor írásművészete érettségi tétel évek óta! Kisprózájának vezérlő csillagzata a modern magyar próza "szentháromsága": Mikszáth, Krúdy és Móricz. De teljesen egyéni, összetéveszthetetlen hangú alkotó, aki mind témaválasztásaiban, mind jellemábrázolásban, mind gazdag nyelvezetében méltó utóda legnagyobbjainknak.

Szappanos Gábor - Csőregh ​Márton válogatott szenvedései
Az ​ifjú írónemzedék prominens képviselőjének új regénye szatirikus panoptikumot fest a vegetatív, torz életről, a művészlét magányáról. Posztmodern-pikareszk, fejlődés- és művészregény egy kötetben! A mű a Magyar Napló regénypályázatának különdíját kapta 2007-ben.

Szappanos Gábor - Szárazbabódi ​dekameron
Csodatévő ​szobrok, a büntetésre ítélt díszállatának Smonologizáló magányos református pap, a jó szándékú szodomita gyilkos, a szóömlésben és alkoholizmusban szenvedő parasztbácsi, a seprűnyélen érkező, a saját sanyarú sorsán kesergő, de másnak megváltást hozó boszorkány, a Nagy Költő röpködő szelleme a falu nagyvendéglőjének az ivójában és mindenféle hozzájuk hasonló csudabogár, no meg földhözragadt emberek és állatok a szereplői Szappanos Gábor második novelláskötetének. Olvashatunk itt tragédiába fúló üdvtörténetekről, komikus véget érő igazi falusi lagziról, régi vasalókkal való, börtönben végződő gyógyításról, egy százéves néni halál előtti látomásairól, egy férfit és nőt boldoggá tévő fekete mágiáról, a polgármester meg, hirdette erotikus hétről, fuccsba ment papás szülésről, valamint Petőfi Sándor halálának leghitelesebb változatáról... Ám ha valaki ezek után azt hinné, hogy falusi furcsaságok gyűjteményét veszi kézbe, jó, ha tudja, hogy Szappanos elbeszélései egyedülállóak a maguk nemében: nemcsak szórakoztatóak, nemcsak fanyar humor jellemzi őket, hanem nagy mélységek és magasságok is találkoznak bennük: Isten és ördög, állatias emberek, emberként viselkedő állatok, élők és holtak, létező és nem létező szellemek kelnek életre a könyv lapjain, és népesítik be a szerző fantáziájában megfogant, de valóságos alapokon nyugvó Szárazbabódot. Ezek a hol líraian groteszk, hol patetikusan túlrészletező írások talán az utolsó tudósítások a széthullóban lévő hagyományos alföldi paraszttársadalomról.

Kollekciók