Ajax-loader

Hans Rohrbach könyvei a rukkolán


Hans Rohrbach - Láthatatlan ​hatalmasságok és az Úr Jézus Krisztus hatalma
A ​könyv két első fejezetének szándéka, hogy a Biblia kijelentéseit a "másik világról", amelyet mint láthatatlant jelöl meg, egy egyetemes szemléletbe foglalja össze, hogy ebből kiindulva a Biblia intéseit és ígéreteit új módon érthessük és új összefüggéseket ismerjünk fel, mindenekelőtt azonban ennek a szemléletnek az alapján Jézus Krisztus megváltó műve is új módon váljék láthatóvá.

Hans Rohrbach - Természettudomány, ​világkép, hit
Prof. ​Dr. phil. Hans Rohrbach 1903-ban Berlinben született, ugyanott végezte el egyetemi tanulmányait matematika-fizika és filozófiai szakon.1932-ben Göttingenben szerzett filozófiai doktorátust. 1941-46 között a prágai német egyetemen, 1946-tól pedig a mainzi egyetem matematika professzora, majd rektora is, egészen az 1970-ben történt visszavonulásáig. A Biblia intenzívebb tanulmányozásával a berlini város-misszió bibliakörében kezdett el foglalkozni. Miután az evangélium igazságáról meggyőződött, az 1950-es évektől kezdve mint hitvalló keresztyén, tudományos értekezésein túl több tanulányt írt a természettudomány és a keresztyén hit viszonyáról. Sok előadást tartott missziós célkitűzéssel Európában, Észak-Amerikában és Délafrikában. Több evangéliumi mozgalom vezetőségébe választották meg, így elnökségi tagja a német evang. alliansznak; a németországi diákmissziónak (SMD) pedig több mint egy évtizede az elnöke. Jelen könyvében néhány előadásának mondanivalóját foglalja össze, amelyekben a természettudomány és a hit egymáshoz való viszonyát fejtegeti a Szentírás alapján. A becsületesen kereső, a hit kérdései elől alapvetően nem elzárkózó embernek a törekvése csak az lehet, hogy a kételyeket és a megértés nehézségeit legyőzze. Ebben szeretne ez a könyv az olvasó segítségére lenni.

Kollekciók