Ajax-loader

Klemm Nándor könyvei a rukkolán


Klemm Nándor - Csak ​eszköz vagyok...
Könyvem ​eredetileg nem szépirodalmi, hanem tudományos, történeti műnek indult. Össze akartam gyűjteni dr. Batthyány-Strattmann László lelki arcképének rekonstruálásához az egyáltalában fellelhető forrásanyagot. Erről mindenki meggyőződhetik a forrásjegyzékből, de abból is, hogy az életrajz nem egységes stílusú, hanem egy mozaikkép, mely egymástól különböző stílusú mozaikkockákból áll. Ehhez segítőtársakra volt szükségem.

Klemm Nándor - Az ​Úr Jézus titkárnője
"Korunkban ​egyre nagyobb teret hódít az ateizmus, a liberalizmus és a racionalizmus" - írja a szerző. Emiatt az emberek milliói elfordulnak Istentől. Nem törődnek azzal az értékrenddel, ami nélkülözhetetlen a boldogsághoz. A gonoszság, a gyűlölet, az erőszak, a kábítószer, a kapzsiság, a fegyverkezés végveszélybe sodorja a világot. Jézus küldetést adott a lengyel Fausztina nővérnek (1905-1938), hogy a veszélyben levő emberiségnek mutassa meg a menekülés egyetlen útját: Isten irgalmasságát. Az Evangéliumok különösen szép példabeszédeket állítanak elénk az irgalomról. A tékozló fiát szeretettel váró apa, az irgalmas szamaritánus, a századik elveszett bárány után siető pásztor, a bűnös Magdolnának megbocsátó Jézus mind az isteni irgalmasság megragadó példái. Ajánlom mindazoknak ezt a könyvet, akik Isten irgalmasságához akarnak fordulni belső sebeik gyógyulásáért és életük jobbra fordulásáért. - Katona István atya

Klemm Nándor - Lisieuxi ​Szent Teréz "Kis út"-ja
Mit ​jelent a lelki életben a "kis út"? A hétköznapok kis alkalmait úgy felhasználni, hogy azok a megszentelődés eszközeivé váljanak: halkítsd le a tévét vagy a rádiót -- ha más is jelen van; csendesen csukd be az ajtót; ne ragadjon el az indulat, ha valami nem tetszik neked; légy kedves környezeted felé (különösen azok iránt, akiket nehéz szeretni), légy segítőkész; ne veszekedj apróságok miatt. Nagyon fontos, hogy mindezt örömmel, Jézus iránti szeretetből tegyük. Ezek a szenttéválás "kis útjának" alkalmai. Nemcsak a vértanúk lehetnek szentek, vagy azok, akik életüket végigböjtölték egy erdő mélyén... hanem mi is, akik egy város nyüzsgésében élünk. Ajánlom mindazoknak, akik hétköznapjaik során vágyakoznak "Isten kedvében" járni! (Róm 12,2) Katona István róm. kat. lelkész

Klemm Nándor - Boldog ​Taigi Annamária
Taigi ​Annamária az olaszországi Siennában született 1769. május 29-én. Istentől természetfölötti tulajdonságokat kapott adományul. A legszembeötlőbb látnoki tehetsége volt, melynek birtokában bepillantást nyert a világban történő jelen és jövő eseményeibe egyaránt. De egyének kegyelmi életébe is bele tudott látni. 1837. június 9-én halt meg, 1920. május 30-án boldoggá avatta az egyház.

Klemm Nándor - Szenvedni ​érted
Keresztes ​Szent János – ez az Isten szeretetében oly gazdag középkori misztikus szent – ismét divatba jött. Élete ad erre magyarázatot: felismerte a szenvedés értelmét; törekedett az elvilágiasodott egyházi közösségeket megújítani, és a reformot saját magán kezdte; az önmegvalósítás hamis jelszavával szemben állította az önuralom szabadságát; hősies lélekkel vállalta az egyházi közösségek vezetőinek emberi gyarlóságaiból adódó nehézségeket. Az Egyház életében meg tudta különböztetni az emberit és az istenit. Mindezek a kérdések a ma Egyházát és a híveket is elevenen foglalkoztatják. Élete kihívás korunk vallástalan álliberalista felfogásával szemben.

Kollekciók