Ajax-loader

Fiala Ferenc könyvei a rukkolán


Fiala Ferenc - Marschalkó Lajos - Vádló ​bitófák
1946. ​március 12. emlékezetes napja a magyar történelemnek: magyarokat akasztani gyűlt össze a gettó népe. A féktelen bosszú, és a tragédiához vezető út megrázó története ez a kötet, melyben a bitófák igazságért kiáltanak Bárdossytól Szálasiig, minden „háborús bűnösnek” hazudott, igaztalanul legyilkolt magyarnak. A jól ismert szerzők a Nemzet valóságos lefejezését ismertetik az amerikai fogságtól a zsidó-kommunisták bitófájáig.

Fiala Ferenc - Zavaros ​évek
Tizenhárom ​évvel a rendszerváltásnak nevezett sokadik nagy átverés után a magát nemzetinek és jobboldalinak mondó értelmiség még mindig tartozik a nemzetnek az 1945-1956 és azt közvetlen megelőző zavaros évek történetének hiteles, csak az igazságot és a nemzet érdekeit figyelembe vevő, egy nyílt, a tabukérdéseket is bátran feldolgozó történelmi munkával. Ami napvilágot látott tanulmány vagy cikk formájában, sajnos magán hordja többé-kevésbé - tisztelet a nagyon kevés kivételnek - a történelmi materializmus szemléletét, vagy a gyorstalpalókban képzett legújabb divatú, szupermodern liberálisok némileg kozmetikázott, a tárgyilagosság látszatát keltő, de a lényegen mit sem változtató, a korábbival azonos értékelés jegyeit. E munkák az olvasóban többek közt azt a gondolatot szeretnék kelteni, hogy a bűnösök - így vagy úgy - mindig a valóban hiteles és következetes jobboldaliak voltak, és az ellentábor, a baloldaliak (az újabb recept szerint a liberálisok és álnemzetiek), ha tévedtek is, ha talán némi csekély bocsánatos bűnök is volt, az adott helyzet körülményeit figyelembe véve érthető, összességében mégis az igaz, helyes, egyetlen járható utat követték. A jelen mű a kommunizmustól és a liberalizmustól megtévesztett olvasó számára az első nagy kaput fogja jelenteni, amelyen keresztül eljut a felszabadító történelmi igazság és az elsődleges magyar érdekek történelemszemléletéhez. Ezen a sokak számára ismeretlen kapun nem más vezeti keresztül művével az olvasót, mint az egykori legendás hungarista lap, az Összetartás volt főszerkesztője, az utolsó jogfolytonos magyar kormány (Szálasi-kormány) sajtófőnöke és a propaganda minisztérium helyettes vezetője: töretlenül egy halálos ítélet és tizenegy év kommunista fegyház után. A szerző ebben a nemzeti emigráció egyik legnagyobb sikert jelentő könyvében így tűzte ki munkája célját: "Ebben a könyvben a magyar politika útját és annak kulisszatitkait próbálja a szerző megírni. Milyenek voltak azok a zavaros évek, amelyek megelőzték ezen kicsiny ország porbahullását és ami utána következett. Bűnünk, hibánk, avagy történelmi sors volt-e az, amely rajtunk beteljesedett? Hibásak voltunk-e abban, hogy az ezer év előtt állammá formálódott gyarmati körülmények közé süllyedt."

Kollekciók