Ajax-loader

Zbigniew Herbert könyvei a rukkolán


Zbigniew Herbert - Barbár ​a kertben
Zbigniew ​Herbert költőként és drámaíróként már ismert Magyarországon - most esszéivel mutatkozik be a magyar olvasóközönségnek. Az 1965-ben Lenau-díjat kapott költő - ahogyan egyik osztrák méltatója írta róla: a bátorság, az aggodalom az új tisztaság költője - az esszé műfajában is kiválót alkotott: ez a kötete nemcsak hazájában, Lengyelországban ért meg több kiadást, de német nyelvterületen is nagy sikert aratott. Esszéi olaszországi és franciaországi utazásának élményeiből születtek. Az ókor és a középkor nagy képzőművészeti és építészeti alkotásait frissen eredeti szemmel látja, az emberiség történelmének néhány tragikus epizódját pedig olyan fénytörésben mutatja meg, hogy az egyben lelkiismeret-vizsgálat is. Vagyis - amint ő maga vall erről - nem azért fordul a történelemhez, hogy a remény könnyű leckéjét tanulja meg belőle, hanem hogy a saját tapasztalatait másokéval szembesítve olyasvalamit kapjon, amit egyetemes részvétnek és felelősségérzetnek nevezhetünk.

Sławomir Mrożek - Zbigniew Herbert - Wisława Szymborska - Tadeusz Różewicz - Czesław Miłosz - A ​lengyel kultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zbigniew Herbert - Csendélet ​zablával
Zbigniew ​Herbert (1924) régóta jelen van a magyar irodalomban. Verseit többek között Nagy László és Weöres Sándor fordította magyarra, 1987-ben megkapta a Bethlen Alapítvány díját. Költészetének állandó szereplője - Cogito Úr, az utópiák világából menekülő szkeptikus, önironikus, mégis heroikus értelmiségi - immár mitologikus alakká vált, akárcsak első művészettörténeti esszékötete tájékozott, bizonyos értelemben mégis kívülálló értekezője, a barbár a kertben. Harmincegy évet kellett várnunk a második hasonló kötetére. A Csendélet zablával a németalföldi festészet aranykoráról, a tárgyi világ apoteózisáról és a történelem különös felfogásáról szól. Ez egy békés polgári-paraszti kultúra művészete, amely harcban áll a hódító spanyol arisztokratikus-lovagi kaszttal. Ebben a világban a szbadság nem elvont fogalom, hanem egyszerű és konkrét, mindennapi tapasztali tény. Ebben a világban minden fordítva van, mint Lengyelországban és környékén. Ott képek, itt szavak.

Zbigniew Herbert - Fortinbras ​gyászéneke
Herbert ​a modern lengyel költészet leggyakrabban fordított alakja, akinek poétikája válasz az európai szellemi kulturális örökség XX. sz. második felében észlelt hanyatlására. Verseiben különleges érzékletességgel reagál a század morális konfliktusaira, az etikai és egzisztenciális problémák emelkedettségét iróniával és humorral ellensúlyozza. A lengyel költészet világhírű klasszikusának verseiből először készült átfogó válogatás magyar nyelven.

Zbigniew Herbert - Az ​angyal kihallgatása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zbigniew Herbert - Labirintus ​a tengerparton
Múlt ​év novemberében, több mint két évvel a halála után jelent meg Herbert újabb mûvészettörténeti esszékötete, mely óriási feltûnést keltett. A mû témája az antikvitás: krétaiak, görögök, etruszkok, rómaiak (britanniai uralmuk maradványait is tanulmányozza Herbert) – és a tájakat bejáró, vizsgálódó-kutató esszéista háttérben felvázolt önarcképe. A címadó esszé témája a krétai Knosszosz-palota, ezt követi a görög tájakról szóló elmélkedés. A Lelkecske címû kiváló esszé Freud idõs korában írt levelébõl indul ki, melyben egy ifjúkori athéni kirándulást idéz föl, majd az Akropolisz megtekintését kísérõ „túl szép ahhoz, hogy igaz legyen” élmény természetén mereng. Herbert ezt az élményt a nagy mûvekkel való találkozásokra is kiterjeszti. Itt fogalmazza meg a legtisztábban azt, hogy miért a klasszikusokat választotta: szerinte a kortárs mûvészet megkerüli az igazán lényeges kérdéseket. Az esszé ezzel a bekezdéssel zárul: „Mindig azt akartam, hogy ne hagyjon el a hit: a szellem nagy alkotásai tárgyilagosabbak nálunk. Azok fognak megítélni bennünket…”

Zbigniew Herbert - Az ​ízlés hatalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók