Ajax-loader

Semjén Zsolt könyvei a rukkolán


Semjén Zsolt - Megharcolunk ​minden magyarért!
Megharcolunk ​minden magyarért! címmel Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes beszédeit és interjúit összegző kötet jelent meg. A mozaikok a magyar nemzet közjogi egyesítéséről, a keresztény politika kísérletéről alcímet viselő kiadványban, két fejezetben a kormányfő kereszténydemokrata helyettesének a 2010-es országgyűlési választások előtti és utáni beszédeit, ünnepi és parlamenti felszólalásait, valamint tanulmányait gyűjtötték össze. A könyvhöz Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek írt előszót. Az érsek ebben felidézve az egyszerűsített honosításról szóló jogszabály megalkotásához vezető utat, úgy fogalmazott: "2010-ig kellett várni, amíg az Országgyűlés szinte egyöntetűen e könyv írójának apostolkodása folytán meghozta a kettős állampolgárság gyógyító döntését." Hozzátette: egyszerre magyarnak, kereszténynek, demokratának lenni nem kizáró dolog, hanem egymást feltételező olyan eszmény, "amely a legnagyobb keresztény politikusokat hevítette". A kötet a Barankovics István Alapítvány gondozásában látott napvilágot.

Semjén Zsolt - Nemzetpolitika
Minden ​nemzet egyszeri és megismételhetetlen olyan sajátos értékgazdagság, amit csak és kizárólag az az adott nemzet adhat az egyetemes emberiségnek. Ahhoz, hogy a magyar nemzet fönnmaradhasson, tudatosítani kell magunkban, hogy a magyar nemzet – történelmi okokból kifolyólag – egy sajátos nemzet, hisz’ három lábon áll: egyik lába az anyaországi magyarság, másik lába a Kárpát-medencei magyarság, harmadik lába a diaszpóra magyarsága. Az általam irányított nemzetpolitikának a lényege, hogy Magyarország felelős a nemzetrészekért. Ám a nemzetrészek is felelősek önmagukért, egymásért és Magyarországért, végeredményben az egyetemes magyarságért. Tehát tudják és tudatosítsák: számíthatnak ránk és mi is számítunk rájuk. Számítunk minden magyarra! Dr. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes

Semjén Zsolt - Ius ​Resistendi
Kereskedelmi ​forgalomba nem kerül a KDNP elnökének új könyve. Semjén Zsolt Ius Resistendi címmel gyűjtötte egybe politikai ars poeticáját. A cím az aranybulla híres záradékára, a magyar „ellenzéki” jogok legrégebbi kodifikációjára utal. E szabály latin nevét tette könyve élére Semjén Zsolt. A pártelnök politikusi pályájának közbenső összegzése a Ius Resistendi. A politikus a múló idő foglya, ezért is volna félreértés a címben a szellemi teljesítmény összegzését látni. Semjén Zsolt írásai nem egy cinikus ember gondolatai. Az ellenállás a gonosz ostromával szemben a legkevésbé sem jelent cinikus világlátást. Semjén Zsolt alkot. Konstrukciót épít, értékeket képvisel, állást foglal a jó mellett, a rossz ellenében — olyan időkben, amikor ez enyhén szólva sem feltétlenül népszerű. A kötet három fejezetben csoportosítja azokat a megszólalásait, amelyek jó, ha kéznél vannak mindenki számára, aki el kíván mélyedni az új rendszer politikatörténetének összefüggéseiben.

Semjén Zsolt - Egyenes ​úton
ELŐSZÓ Adveniat ​Regnum Tuum imádkozunk keresztény emberként. De mit is jelent az, hogy: Jöjjön el a Te Országod? Jelenti teológiai értelemben, hogy valósuljon meg Isten egyetemes uralma. Jelenti személyes értelemben, hogy valósuljon meg a szívünkben Krisztus királysága. És jelenti politikai értelemben azt is, hogy nem keresztény az a felfogás, amelyik azt mondja, hogy katolikus, protestáns, ortodox vagyok vasárnap a templomban, otthon a családomban, aztán fütyülök arra, hogy mi történik a világgal, a hazámmal, a falummal. Mert a keresztségben kapott küldetésünk az, hogy a világot — legalább a mi kis világunkat — elmozdítsuk az Evangélium eszményei felé. Ez Semjén Zsolt alapgondolata és ez a magyarázata a politikai életben példátlan következetességének. Ennek jegyében születtek művei, országosan ismert — nemegyszer az egyház- és nemzetellenes oldalon vihart kavaró — emlékezetes parlamenti beszédei, távlatokat adó tanulmányai, amiknek első összefoglalását Arató László szerkesztette, a Márton Áron Kiadó gondozásában Igenis, szólnunk kell! címmel. A másodikat maga a szerző, lus Resisten-di című nagy sikert arató könyvében. A mostani, időszerű összefoglalást úgy gyűjtöttem egybe, hogy az ne csak a fentebbi műfajokból álljon, hanem teljességében mutassák be Semjén Zsolt személyiségét, ezért a kötet függelékében — rendhagyó módon — egy összeállítás is olvasható verseiből. Mert ez ad választ a miért?-re. Nem csak az indíttatás, hanem mind az ok, mind a cél tekintetében. Ezek a beszédek, tanulmányok, interjúk voltaképpen: kereszténydemokrata homíliák. Más szóval: politikai prédikációk. Ez a megfogalmazás persze provokatívnak tűnhet, pedig nem az. Hanem az, ami Semjén Zsolt életműve sub specie aeternitatis: valóban prédikáció és valóban politika. Prédikáció, mert a régi apologéták sem kegyeskedtek, hanem érveltek és vitáztak a pogányokkal. És politika, mert ez a küzdelem az Egyház és a Nemzet sorskérdéseiről szól, szabadságáért folyik! Nyiri János

Kollekciók