Ajax-loader

Juhász Ferenc könyvei a rukkolán


Juhász Ferenc - A ​megváltó aranykard
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balla D. Károly - Baranyi Ferenc - Czigány György - Faludy György - Gergely Ágnes - Görgey Gábor - Juhász Ferenc - Kalász Márton - Lator László - Lászlóffy Aladár - Mezey Katalin - Mozzi Giulio - Nagy Gáspár - Orbán Ottó - Riccardi Antonio - Székely Magda - Szőcs Géza - Takács Zsuzsa - Tari István - Tornai József - Tőzsér Árpád - Turczi István - La giornata della poesia - Antologia poetica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bogdány Ferenc - Juhász Ferenc - Kati, ​Péter meg a többiek
Rólatok ​van szó ebben a könyvben, kedves Katik, Péterek meg a többiek! Örömeitekről, szórakozásotokról, kirándulásról, iskoláról, súgásról, pontosságról, barátságról, az illik - nem illikről, az összetartásról, a becsületről... egyszóval mindenről, ami csak adódhat az életben. Vidám könyv ez a "Kati, Péter meg a többiek", sokat nevettek majd rajta, de tanulhattok is belőle. Jó tudni, például, hogy mit nem szabad evés közben: vihogni, csámcsogni, szuszogni, krákogni stb. De nem folytatjuk, kicsit félrevezető is lenne, mintha csupán efféléről lenne szó a könyvben. Aki elolvassa, úgyis meglátja.

Juhász Ferenc - Szívbe ​nyomott mag
A ​kötetben Juhász Ferenc beszél a fiatal irodalomtörténész, Csábi Domonkos kérdéseire válaszolva gyermekkoráról, pályakezdéséről, utazásokról és barátokról, a szerencsével és szerencsétlenségekkel teli múltról. A versekkel és fényképekkel illusztrált könyv a kortárs magyar irodalom egyik, költői kísérletekben gazdag életművébe nyújt betekintést, megidézve a korfordulókkal és küzdelmekkel terhes, mégis termékenynek bizonyuló időt.

Juhász Ferenc - Szerelmes ​hazatántorgás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Juhász ​Ferenc válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - A ​csörgőkígyó hőszeme
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - A ​tenyészet országa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Harc ​a fehér báránnyal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Az ​őrangyal és a szél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - A ​Pegazus istállói
„A ​nagy költőóriások közül Juhász Ferenc az egyik utolsó, és szerencsések vagyunk, hogy a magyar irodalom élő lelkiismereteként van ma is közöttünk.” Új kötete 24 új verset tartalmaz, melyekben a türelem, a hűség és szerelem erejével felvértezve mutatja be saját szemével, sokszorosan összetett és mindent egyszerűen átvilágító nyelvével az utazás, a gyökerek, a származás és a család, a gyermekkor, a barátok, a halál és a hit elemi erejét, meghatározó szerepét életében. Bejárta és megismerte a világot, s nem tagadta meg, ahonnan indult.

Juhász Ferenc - A ​lezuhant Griffmadár
Ez ​a kötet jól tükrözi a Kossuth-díjas költő sajátos stílusát, mely magában foglalja a vaskosan reális, sőt naturalisztikus-biologisztikus szemlélet bizonyos formaelemeit éppúgy, mint valami tisztaságot, a bonyolult, erősen intellektuális jellegű, máskor viszont ösztönös, asszociatív jellegű, merészen, néha már végletesen modern képalkotást.

Szabó Ferenc - Juhász Ferenc - A ​középiskolások nevelése a családban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Titkok ​kapuja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - A ​Szent Tűzözön regéi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Kozmosz-magány
Juhász ​Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas művész, a „kimondott teremtés” költője. Könyvének címével is kifejezi, hogy a költészet világegyetem a költő-lét egészében. A kötet kínálta szűkre szabott megmutatkozásban néhány versével az ötvenes évek megpróbáltatásokkal teli időszakát idézi. Ilyen A tékozló ország: „ Riadtság, rémület, s dac a szemekben, de több a néma alázat, / a félelem lombosodik” a Könyörgés középszerért… „Hallgasd meg végre panaszom: / e terhet én már nem bírom.” vagy A sejtelem harangjai: „Rettegek, de nem ütök” Közismert verse az archaikus beszédmódú Szarvas ének, melyben az átváltozás motívumát vegyítette a csodaszarvas mítosszal: „Ott állt az idő hegygerincén, / ott állt a mindenség torony-csücskén, / ott állt a titkok kapujában, / szarva-hegye a csillagokkal játszott” A Babonák napja csütörtök… az 56-ot követő korhangulat felidézése: „El kéne szaladni. / Itt kéne maradni.” A költő kitágítja a vers jelentését hasonlatokkal, asszociációk sorával, gondolati váltásokkal, az idő szeleteinek egymásra rétegezésével, így fejezve ki érzelmeinek szabad áramlását. Mindezek hatására a kép vízióvá válik, valóságos mitologikus világgá tágul, amelyben a mikrovilág épp úgy jelen van, mint a kozmosz. Új sorképzési módszert bevezető verse A tízmilliárd éves szív… Eposzai, melyekből részleteket olvashatunk: a Fekete saskirály, Éposz szonettekből. Az eposzok hősei egyszerű emberek, nagyszabásúvá a szenvedésük teszi őket, amelyet újra meg újra ellenpontoz a remény. Egyik legszebb verse a Rezi bordal: „Ne sírj ifjúság múlásán, / zúgó idő szárnyalásán.” A kötetet a költő addig megjelent műveinek felsorolása zárja.

Juhász Ferenc - A ​gyermekkor csontváza
A ​költő legújabb kötetében visszautazik az időben, sajátos, összetéveszthetetlen nyelvezetén idézi fel a gyermekkor emlékeit és a bennük rejtőzködő titkokat.

Juhász Ferenc - A ​szarvassá változott fiú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Szárnyas ​csikó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Csikóellés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Három ​éposz
E ​három éposz eszmélkedésem, gyászom és örömöm hármas csillagképe! Bár teremtődés-idejük, megteremtődésük térideje és időtere, más és más belső kozmikus pillanatok gyönyöre volt, mégis: hármas-egységük csillagtest-lángolása ugyanabból az egységes anyagból lövődik ki, mert egy az anyag, a kozmikus térben s az agy tudat-terében e vers-époszok csillaganyaga és csillagtér-anyaga, csillagközti téranyaga, vagy élő s holt anyagpon tokkal lebegő haláltalan fekete csöndje. Ez az anyag (mint a fizikában, a valóság kozmikumában, a fizikai létben, a vegyi és biológiai létben) az élő szív gyötrelmeiből, szánalmából és szerelméből, piros szabadságból, árnyéktalan halálból, lehetetlen-árnyékú haláltudatból, emlékek megkövült fenyőtoboz-csápos szúnyogpillanataiból, holtakból, múlandókból, halandókból, temetőkből, az új történelmi megvalósulás akaratából, szívem szerelmes szégyenéből szerveződött versakarattá: atomjai szív-cafatok, szerelem-cafatok, halál-cafatok, s a szabadság ifjúi mámorának sose-őszülő kamasz-hite! Mert én az éposz-versekben nemcsak énekeltem, hogy a szóban a halott és élő dolgok megmaradjanak, szétmállatlanul és rothadhatatlanul a halandóság szívei és a szabadság gyors kamasz-szívütései. Akartam, hogy megmaradjon az esendő teremtésben: ifjúságom, s e nép ifjúsága, s virágozzék örökké az anyag testté alakulván (csillaggá, égitest-tömeggé, vagy biológiai szervezettségű vegyi s fizikai létté) a teremtő költészetben. És mit akartam még? Állítani emlék-örömöt, emlék-állandóságot a szabadságban: azoknak, akik megérdemlik a gyermekszívű hála-gyermektől (a pompában és a gyászban) a megőrzés minden kegyetlen kegyelmét! Jobban, mint a Kréta szigeti mítoszi királyok kék selyemgyűrődés robbanás-vízkupacainak anyagszigeteiben fekvők! őrzés-álarcai, az aranyhártya ránc-álarcok, amik mögött a rothadandó hűs és a korhadandó koponyacsont nem maradt meg, csak a penészes árva sziget-föld mikrobás tenyésző magánya. Virágzó élő koporsót építettem a vers-époszokban, virággal-burjánzó élő, lélegző kristálytéglákat, hogy akik és amik e kristályanyag húsába forrasztva mosolyognak, dacolnak, élnek, gyászolnak és szerelmesen fölszabadulnak: a halandóság ellen rózsáztassák eleven testük és élő szabadságuk múlhatatlan rejtelmét és kegyetlen tisztaságát.

Juhász Ferenc - Apám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Remény ​a halálig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Anyám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Vázlat ​a mindenségről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Reklámgrafika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Új ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - A ​halottak királya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - Három ​vers - három évtized
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - A ​tízmilliárd éves szív
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Ferenc - A ​Sántha család
Ha ​ebbe a harmincöt évvel ezelőtt írt versbe, mint tükörbe belenézek: mai arcom fekete őszülését áttörve, ahogy a napfény áttört arany-rostájával a nehéz lombon, lángoló ifjúságom hite és mosolya néz vissza rám a tükörből. Ezt a verset 1949-ben írtam, 1950 könyvnapján jelent meg először. Mosoly, harmat és virágpor ez a vers, gőzölgő, friss tavaszi föld. Mint ahogy mosoly, harmat és virágpor volt akkor szívem és gőzölgő tavaszi föld. A népnek adott. Pedig mennyi gyötrelem és gyász is volt már akkor a szívemben. Mennyi társadalmi gyötrelem és vak történelmi bűn örömfosztó, hitet-bekormozó árnya kezdett már növekedni akkor, az új öröm gyors alkony-kezdetén. Fiatal voltam, szabadságban-szomjas, örömre-éhes. Mint ahogy fiatal volt, szabadságban-szomjas, örömre-éhes az a világ is, az az új történelmi lét, amelyet annyira vártam, amely a többszázéves úri gőg páncélhéjazatát lelökte magáról, amelyben ez az egyszerű és csöndbe-süllyedt nép a társadalmi és történelmi jogfosztottságot kitépte szívéből, mint megművelt földből a mérgező növényt, csontostarackot. Fiatal voltam, költőnek is az, s azt gondoltam: ha a költészet cselekvés, az a költői cselekvés abban a háború utáni szükségszerű fölszabadulásban, hogy kimondom a fény csíra-tüzét, hogy elmondom azok megszeppent és nehéz örömét, akik visszakapták birtokúl a föld jogát, tulajdonúl a földet, a földet, a hitet-adót, befogadót. Nemsokára az évezrednek vége. Fölénk tornyosul gigászi tömegével, sötét vigyorával nem csak az egyetemes rettenet a világpusztulástól, de hétköznapjaink szigora, gondja, sok iszonya, rejtelme, hiánya. És mennyi keserűség is. Meg szégyen. Más lett a vers is, nehéz szövevény, bonyolult, töprengő ragyogás. Bonyolúltabb a hit és rácsozottabb a versben az erkölcsi jog, a kozmikus törvényszerűség. De nem lett más a hűség! Juhász Ferenc

Juhász Ferenc - A ​boldogság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók