Ajax-loader

Alain Finkielkraut könyvei a rukkolán


Alain Finkielkraut - La ​défaite de la pensée
Malaise ​dans la culture. Car la culture, c'est la vie avec la pensée. Et on constate aujourd'hui qu'il est courant de baptiser culturelles des activités où la pensée n'a aucune part. Des gestes élémentaires aux grandes créations de l'esprit, tout devient ainsi prétendument culturel. Pourquoi alors choisir la vraie culture, au lieu de s'abandonner aux délices de la consommation et de la publicité, ou à tous les automatismes enracinés dans l'histoire. Certes, nul ne sort plus son revolver quand il entend le mot «culture». Mais, champions de la modernité ou apôtres de la différence, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui, lorsqu'ils entendent le mot «pensée», sortent leur culture. Une question simple est à l'origine de ce livre : comment en est-on arrivé là ?

Alain Finkielkraut - A ​hálátlanság
A ​neves francia gondolkodó, publicista és közéleti ember beszélgetős könyve öt fejezetre oszlik. Az első esszé (Az ellenségek és a démonok) az újra felfedezett európai individualizmus önmeghatározása, morális számvetés, mely azt a megtermékenyítő erőt állítja előtérbe, ami az Európa meg- és elrablásával kapcsolatos traumát Közép-Európa újrafelfedezése révén igyekszik orvosolni. A második írásban (A feledékeny jelen) tágul a témakör, az európai tablóra a Közel-Kelet is felkerül. A harmadik esszé (Lemondás a nyelvről) a francia-kanadai példán a nacionalizmus lehetőségeit gondolja újra. A negyedik beszélgetésben (Az élők szemérmetlensége) Finkielkraut a radikális demokratizmus és a konzervatív létszemlélet együttes feladatairól szól, miközben őszinte revíziót tart önnön szellemi fejlődését illetően, nyomatékkal szólva a saját 1968-as múltjáról is. Ötödszörre (Miért vagyunk ennyire morálisak?) a globalizálódás ellentmondásai kerülnek sorra, a homogenizáció és a kisebbségi radikalizmus ellentmondásainak fénytörésében. Finkielkraut könyve Julien Bendát parafrazálva az írástudók megtérítésének egyik nagyon szép tanúsága. Ugyanakkor beszédes példa arra, hogy a francia értelmiség egy igen jelentékeny részét már nem a nagypolitikai szükségszerűség, hanem a személyes létből kisarjadó morál mozgatja.

Alain Finkielkraut - La ​identidad desdichada
El ​fisósofo Alain Finkielkraut muestra en La identidad desdichada su conocido malestar con la sociedad actual, que le ha valido en los medios franceses el apodo de pensador" mécontemporain" . Aborda en este libro cuestiones, sujetas a la polémica y la controversia, como la identidad nacional, la inmigración, el laicismo, los defectos de la enseñanza, las desigualdades sociales, lo políticamente correcto, el ascenso del populismo... Todo tratado con la pasión y erudición que le han caracterizado hasta ahora, que le han convertido en uno de los filósofos más populares de Europa, y que le han permitido ser elegido miembro de la Academia Francesa.

Alain Finkielkraut - A ​gondolkodás veresége
"A ​barbárság végül hatalmába kerítette a kultúrát. E hangzatos kijelentés árnyékában egyidejűleg nő az intolerancia és az infantilizmus. Ha nem a kulturális identitás börtönzi be az egyént a maga hovatartozásába, az árulás bűntettében marasztalva el azokat, akik élnek a kétség, az irónia, a ráció jogával, és elszakadnak a kollektív anyaméhtől, akkor a szabadidőipar, a technika korának vívmánya süllyeszti a csillogó csecsebecse szintjére a szellem alkotásait. (Ahogy Amerikában mondják: entertainment lesz mindenből.) És a gondolkodó élet csendben átadja helyét a fanatikusok és a zombi iszonyú és nevetséges szembenállásának."

Alain Finkielkraut - A ​képzelt zsidó
Párizsban ​születtem, 1948-ban, édesanyám, aki Lengyelországból jött, itt ismerkedett meg édesapámmal a háború után... - mondja magáról Alain Finkielkraut, francia filozófus, író. - Ez a könyv nem valami eredetkeresés, gyökerekhez visszatérés igényével íródott, inkább a nagy szakadás után kialakult helyzetet elemeztem. A szakadék az életemet körülvevô kényelem és a zsidóság történelmi szenvedései között tátongott. E két szint eltávolodását kívántam elemezni a képzelt zsidó fogalma segítségével, amely nemcsak számomra, de egy egész nemzedék számára is meghatározóvá vált. Mivel nem hagyományőrző családban nevelkedtem, identitásomat azok a szenvedések határozták meg, amelyeket jómagam nem éltem át. Mondhatni, megúsztam. Ezt a tipikus helyzetet próbáltam feltárni annak a generációnak a szemszögébôl, amelyet nyomasztott a múlt, s ezért igyekezett beleélni magát.

Alain Finkielkraut - La ​sabiduría del amor
“Entre ​la lucha y el idilio, entre la violencia del antagonismo y la paz de la efusión, hay lugar para otra forma de inquietud y otro modelo de encuentro: modelo ético, según Lévinas, modelo amoroso en la novela de James; lo cual tendería a demostrar que moral y pasión presentan afinidades a las que no han prestado suficiente atención ni los moralistas de ayer, ni los militantes contemporáneos del deseo”Después de un balance escéptico sobre las teorías y las prácticas que se suelen identificar con el amor, Alain Finkielkraut emprende una travesía por la filosofía y la literatura modernas y contemporáneas en busca de lo que podría haber de“verdadero amor”, más allá de las mal disimuladas formas de egoísmo, codicia e impulso de dominar al otro.Compañero en esta travesía es el gran pensador Enmanuel Lévinas. Sus estremecedoras reflexiones sobre el otro, sobre qué es para el ser humano el otro, son el hilo rojo que guía a Finkielkraut en sus incursiones en las ideas de Hegel, Pascal, Barthes y Proust, para mencionar sólo algunos nombres. Y no encuentra grandes concepciones elaboradas y maduras sobre el amor. Lo más auténtico que puede señalar tan sólo son ínfimos granitos, pepitas de oro, pequeños apuntes al margen, observaciones de paso.Pero la tenacidad de la búsqueda no es en balde. Este libro es una de las aportaciones más intensas y más lúcidas para comprender qué es el amor humano más allá de los tópicos.

Alain Finkielkraut - L'identité ​malheureuse
"L'immigration ​qui contribue et contribuera toujours davantage au peuplement du Vieux Monde renvoie les nations européennes et l'Europe elle-même à la question de leur identité. Les individus cosmopolites que nous étions spontanément font, sous le choc de l'altérité, la découverte de leur être. Découverte précieuse, découverte périlleuse : il nous faut combattre la tentation ethnocentrique de persécuter les différences et de nous ériger en modèle idéal, sans pour autant succomber à la tentation pénitentielle de nous déprendre de nous-mêmes pour expier nos fautes. La bonne conscience nous est interdite mais il y a des limites à la mauvaise conscience. Notre héritage, qui ne fait certes pas de nous des êtres supérieurs, mérite d'être préservé, entretenu et transmis aussi bien aux autochtones qu'aux nouveaux arrivants. Reste à savoir, dans un monde qui remplace l'art de lire par l'interconnexion permanente et qui proscrit l'élitisme culturel au nom de l'égalité, s'il est encore possible d'hériter et de transmettre", Alain Finkielkraut.

Kollekciók