Ajax-loader

Cseh-Szombathy László könyvei a rukkolán


Buda Béla - Cseh-Szombathy László - Szilágyi Vilmos - Szexualitás ​és párkapcsolat a felnőttkorban
Ez ​a kötet az Élet és Tudomány 1977-es évfolyamában megjelent, hasonló című cikksorozat kibővített, fényképekkel illusztrált anyagát tartalmazza. Folytatása "A szexualitásról - a fogamzástól a felnőtté válásig" című, nagy sikerű könyvnek, amely már eddig 3 kiadást ért meg. A szerzők célja, hogy elősegítsék a sikeres párválasztást, a harmonikus házaséletet; a magányosság és az öregedés problémáinak megoldását. A könyvnek pozitív szerepe lehet a fiatalok családi életre nevelésében és a pedagógusok ilyen irányú továbbképzésében. Az itt tárgyalt ismeretanyag legnagyobb része ugyanis már 15-16 éves kortól a fiatalok érdeklődésének előterében áll. Így alkalmas lehet arra, hogy a családi életre nevelés számára fenntartott osztályfőnöki órákon megbeszéljék, feldolgozzák.

Cseh-Szombathy László - A ​házastársi konfliktusok szociológiája
Időszerű, ​sőt életbe vágó Cseh-Szombathy László legújabb könyvének tárgyválasztása. Emberek, rokonsági és baráti hálózatok több évre vagy egész életre szóló válságát okozhatja egy-egy házasság megromlása. Ez a könyv túllép a szokásos, a pszichológiában megragadó, azon túl nem látó feldolgozásokon, mert a házastársi konfliktusokat szélesebb társadalmi mozgásokhoz és hajtóerőkhöz rendeli. Mindvégig figyelemmel van a hazai sajátosságokra, például a rossz lakáshelyzetre, a szexuális kultúra s az intim kommunikáció elmaradottságára, az ügyvédi szolgáltatás konfliktus-irányultságára, stb., amikor feltérképezi a házasságok megrendülésének szociológiai hátterét. A házastársi konfliktusok kezelésének módjában igen sok okot lát a változtatásra. A konfliktusokat az első összeszólalkozásoktól a válás utáni évekig követi nyomon. Nemzetközi mércével is kiemelkedően érdekes, fontos munka ez. A tudományos kifejtésre fogékony, legszélesebb olvasóközönség figyelmére számíthat Cseh-Szombathy László közérthető, világos vonalvezetésű könyve.

Cseh-Szombathy László - Családszociológiai ​problémák és módszerek
A ​család fogalma mögött az emberiség egyik legrégibb intézménye rejlik, amely hosszú történelme során, a földrajzi helytől és a kortól függően sokféle formát megért. Ám az emberek életében betöltött jelentősége miatt soha sem szűnt meg a vele kapcsolatos érdeklődés; a leghétköznapibb problémáktól a legmagasabb szintű tudományos általánosításig mindig foglalkoztatta az embereket. A szerző e kötete 15 évi kutatómunka eredményeit adja közre arról, hogy világszerte milyen formái, funkciói vannak a családnak, hogyan látják és tanulmányozzák a világ legismertebb családszociológusai ezt a sokakat érdeklő területet. Nem ad receptet a szerző az egyéni helyzetek megoldására, hanem ezt azzal segíti elő, hogy a látásmódot alakítja, az olvasó látókörét tágítja a családdal összefüggő fontos kérdésekben. Mit tanul meg a családban a gyermek majdani házastársi és szülői szerepéhez, milyen jelentősége van a házasság előtti párkapcsolatoknak a családi életre való felkészülésben, ki tartja kezében a gyeplőt a családon belül, mi a válások igazi tartalma - ilyen kérdésekről kap az olvasó magas színvonalú összefoglalást és elemzést. Akár csak egyszerűen a téma iránti érdeklődésből veszi kezébe e kötetet, akár e kérdésben járatos szakember, Cseh-Szombathy László könyvében messzemenő tájékoztatást és új gondolatokat talál.

Kollekciók