Ajax-loader

Jan Otčenášek könyvei a rukkolán


Jan Otčenášek - Rómeó, ​Júlia és a sötétség
A ​cseh szerző regénye vallomás az elvadult világ farkastörvényei közepette továbbélő emberségről, szeretetről, önfeláldozásról, a tiszta, gyöngéd érzésekről. A megejtő szépségű szerelmi történet a németek megszállta Prágában játszódik, szereplői Pavel, az érettségiző cseh diák és Eszter, az üldözött zsidó lány.

Jan Otčenášek - Esőverte ​éden
A ​népszerű cseh írónak ez a naplóregénye derűt és töretlen optimizmust sugároz. Hősei - két tehetséges és művelt prágai értelmiségi - otthagyják a nagyvárost, és kissé romantikus, naiv lelkesedéssel elmennek egy isten háta mögötti, de festői szépségű sumavai völgybe, hogy az alig érintett természet ölén nemes célt szolgálva megpróbálják felépíteni közös életüket. Vállalkozó kedv, bátorság, kitartás, őszinte, egészséges erotika jellemzi őket, és feltétlen bizalommal szeretik egymást. Életük természetesen nem csupa öröm, meg kell küzdeniük a gyakran zord természettel, a primitív körülményekkel. Újra meg újra nekirugaszkodnak, konokul, elszántan folytatják a harcot kitűzött céljuk eléréséért. Ketten vannak, jóban-rosszban támaszkodhatnak egymásra s a kis falu közösségére. Az író azt firtatja, hogyan áll helyt a szokatlan körülmények között a két prágai entellektüel, van-e bennük elég erő álmaik megvalósításához, mennyi vereséget, viszontagságot, megpróbáltatást bír ki kapcsolatuk? Mennyit ér a mai ember?

Jan Otčenášek - Brych ​polgártárs
A ​cseh széppróza igazságra törekvő, mai, új hullámának egyik fő műve Jan Otčenášek Európa-szerte nagy sikert aratott műve, a Brych polgártárs. Cseh nyelven a közelmúltban jelent meg tizenegyedik kiadása. A regény egy értelmiségi ember fejlődésének, szerelmeinek, útkeresésének és tévelygésének rendkívül érdekes és olvasmányos ábrázolása. Frantisek Brych, a szegény családból származó értelmiségi, a tőkés Csehszlovákiában a főiskolán, majd a vállalatnál, ahol dolgozik, megismerkedik a társadalom különböző rétegeinek embereivel, férfiakkal, nőkkel, gazdagokkal, szegényekkel, a társadalmi, szerelmi és politikai összeesküvésekkel, demokratákkal és kommunistákkal, konjunktúralovagokkal és tiszta lelkű emberekkel. Az egész országot átalakító 1948. évi februári események elemi erővel törnek Brych lelkivilágába, megbolygatják gondolkozását, próbára teszik szerelmét, barátait és ellenségeit. Brych meginog, ösztönösen védekezik, és végül elhatározza, hogy megszökik. Miként végződött veszélyes kalandja, bolyongása és vívódása? Erről szól Otčenášek jelentős regénye. A kitűnő író művészi szinten mutatja be azt az általános érvényű igazságot, hogy a társadalmi konfliktusok egyenesen és közvetlenül az emberekben játszódnak le, nem csupán az emberek között, hanem bennük is. Ezért fordít figyelmet elsősorban a jellemek gondos megrajzolására, s mintegy mellékesen említi csak a kívülük álló eseményeket: távol áll tőle a krónikás szándék. Az embereket nem csupán társadalmi helyzetük szerint állítja elénk, hanem megérteti velünk gondolkozásmódjukat, érzéseiket. Ezért sikerült Otčenášeknek egy sereg eleven alakot teremtenie, akik nem típusok, hanem emberek (és éppen ezért egyben típusok is), megmutatnia, mily gyötrő, kínos harc dúl mindegyikükben a régi és az új között, és elénk tárnia a társadalmi fejlődés igazságát. A regény Tóth Tibor új fordításában magyar nyelven már második kiadásban jelenik meg.

Anne Frank - Jan Otčenášek - Anne ​Frank naplója / Rómeó, Júlia és a sötétség
Számtalan ​nyelven, számtalan kiadásban jelent meg eddig a cseh Otcenásek regénye és a hollandiai zsidó kislány, Anne Frank naplója. Pavel, az érettségiző cseh diák és Eszter, az üldözött zsidó lány tragikus szerelmének története a németek megszállta Prágában éppúgy világsiker lett, mint az éveken át bujkálni, rejtőzködni kényszerülő Anne Frank megkapóan őszinte, kordokumentumként is értékes naplója. Mindkét mű vallomás az elvadult világ farkastörvényei közepette továbbélő emberségről, szeretetről, önfeláldozásról, a tiszta, gyöngéd érzésekről. A világhírű regényt és naplót azonban nemcsak a téma hasonlósága rokonítja, hanem az előadásmód rendkívül egyszerű eszközökkel elért drámaisága is. Kevés olyan alkotás akad a világirodalomban, amely ennyire pátoszmentesen és mégis ennyire megrázóan ábrázolja a megszállás fojtogató légkörét. A megejtő szépségű szerelmi történetet és a döbbenetesen hiteles naplófeljegyzéseket éppen az írói eszközök rendkívüli egyszerűsége és tisztasága emelte valóban szenvedélyes tiltakozássá az életet színeitől megfosztó, örömet, emberséget kilúgozó elnyomás ellen.

Kollekciók