Ajax-loader

Csukovits Enikő könyvei a rukkolán


Csukovits Enikő - Magyarországról ​és a magyarokról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csukovits Enikő - Középkori ​magyar zarándokok
A ​hiánypótló munka megkísérli a középkori magyar zarándokok társadalom- és mentalitástörténeti bemutatását. Néhány főbb fejezet címe: Az úti célok; A zarándokok indítéka, a zarándoklatok típusai; Az előkészületektől a hazatérésig; Zarándoklat és vallásosság.

Csukovits Enikő - Királyi ​gyermekek, gyermek királyok
A ​mindenkori uralkodókat minden időkben élénk figyelem kísérte, kíséri - egykori hősi énekek zengték, krónikaírók jegyezték tetteiket, ma tarka magazinok őrzik életük fő- és mellékeseményeit. Hasonlóképp reflektorfényben állnak a trón jövendő örökösei. Ám a magyar középkor hercegeiről, kis hercegnőiről jóformán alig tudunk valamit. E könyv hiteles forrásaival, dús képanyagával ezt a homályt igyekszik oszlatni. Szerzője hajdani gyerekszobákba nyit be, keresztelőkről "közvetít", játékokat emel föl, tankönyvekben lapozgat, ruhásládákba és pohárszékekbe kíváncsiskodik bele, irigyelt és ugyanakkor a hatalom súlya alatt roskadozó gyereksorsokat vázol fel, szentté nemesedő, boldogtalan kis hercegnők lába nyomát kutatja...

Csukovits Enikő - Liliom ​és holló
Liliom ​és holló: az Árpád-ház kihalása után trónra kerülő Anjouk és az ismeretlenség homályából az ország élére emelkedő Hunyadiak jelképe. Az 1301–1526 közötti több mint két évszázadról szól ez a képeskönyv: a magyar lovagkirályokról, a messze Dél-Itáliában vívott nápolyi háborúkról és a török ellen folytatott küzdelemről; Bécs meghódításáról és a sorsdöntő mohácsi vereségről. A kötet segítségével bepillanthatunk Zsigmond és Mátyás király messze földön híres budai palotájába, a szárnyas oltárokkal ékes templomokba és egyszerű jobbágyportákra. Csaknem 400 kép – várak és ékszerek, edények és táblaképek reprodukciói, kitűnő grafikusok által rajzolt életképek – segítenek abban, hogy megismerkedhessünk a magyar történelem egyik legizgalmasabb korszakával, a kései középkorral.

Csukovits Enikő - Az ​Anjouk birodalma (1301-1387)
A ​kötet az Árpád-ház kihalása utáni évszázadot mutatja be, amikor is egy új uralkodóház, az Anjouké került a trónra Magyarországon. I. Károly ismét megerősítette a királyi hatalmat, fia, Nagy Lajos, a lovagkirály hadjáratai révén európai nagyhatalommá tette az országot.

Kollekciók