Ajax-loader

Révész Sándor könyvei a rukkolán


Révész Sándor - Dobi ​István - Az elfeledett államfő
Ki ​volt Dobi István? Nem könnyű eldönteni erről az ismerősnek tűnő, ám mégis az ismeretlenségbe süllyedt államfőről, hogy ki is volt valójában. Talán "a szegényember legkisebb fia", aki megküzdött a szegénységgel és névleg elnyerte a fél királyságot, de valódi király még a trónján sem lehetett. Talán a magyar földet és földművest leginkább megértő politikus, aki a szövetkezetesítés képviseletével mégis igen sokat rontott a földből élők helyzetén. Talán Rákosi és Kádár alkoholizmussal küzdő bábja, aki pontosan látta a rendszer működésképtelenségének megannyi jelét, ám szerepe kimerült a csip-csup ügyek buzgó intézésében. Talán a legnépszerűbb államfőink egyike, hiszen "Árpi bácsi" előtt ő volt a vidéki parasztság "Pista bácsija", akit időnként mégis "Szeretett Vezéremnek" hívtak. Az élete - felemelkedése és csendes bukása - mögött ott lüktet a korabeli rendszer minden sajátossága, kényszere és megalkuvása. Csupa olyan ellentmondás, amelyek megértése Magyarország történetének megértéséhez viszi közelebb az olvasót.

Révész Sándor - Egyetlen ​élet
Révész ​Sándor kutatói és írói erényeire volt szükség ahhoz, hogy ez az életrajz ilyen magas színvonalon elkészülhessen. A kornak és a kor politikai, kulturális, és nem utolsósorban személyi viszonyainak korosztályában kivételes ismeretével tudja beilleszteni hőse gondolatait, gesztusait és tetteit a Gimes életében oly gyorsan változó viszonyok bonyolult és tarka szövetébe. Empatikus képességgel elemzi a helyzeteket, az életút fordulóit és ellentmondásait. Révésztől a megértő, de szigorúan mérlegelő utókor ítéletét kaptuk meg, nem csupán Gimes Miklósról, hanem saját magunkról, a mi egész - széles értelemben vett - nemzedékünkről is. Gimes Miklós pályája végletes és tragikus formában, s intellektuálisan magas színvonalon példázza - az 1945 után induló, új világban és megváltásban reménykedő, majd végzetes tévútra kerülő, s csak Sztálin halála után felocsúdó baloldali generáció ezernyi változatban is alapjában hasonló útját. - Csupán az övé szenvedélyesebb volt, az "átlagosnál" súlyosabb bűnökkel, majd mélyebb megbánással, s a politikai, szellemi és személyes konzekvenciák radikálisabb levonásával. Bízzunk benne, hogy a könyv fiától olvasói, akik mindezt már régi idők történeteként olvassák, Gimes Miklós életútjának kíméletlenül szeretetteljes, lebilincselő okossággal elemző ábrázolásából megértik a kor és tragikus sorsú, felejthetetlen barátunk üzenetét.

Révész Sándor - Antall ​József távolról
1995-ben ​látott nyomdai napvilágot Révész Sándor Antall József távolról című könyve mint az Antall-lal nem rokonszenvezők nézeteinek összegzése.

Révész Sándor - A ​múlt köde 1998-2002
A ​múlt köde a Népszabadság Hétvége mellékletében megjelent sorozatnak a gyűjteménye. Négyévnyi, azaz éppen egy ciklusnyi távolságból néz vissza (1998 májusától 2002 májusáig), hogy mi történt négy évvel ezelőtt a magyar társadalomban, közéletben és szellemi életben. Hogy viselkedtek, miként foglaltak állást a hatalmon, illetve az ellenzékben lévő politikusok, pártok, különböző csoportok, közéleti személyiségek, tollforgatók olyan ügyekben és helyzetekben, amilyenek a mostani ciklusban is aktuálisak, illetve jellemzőek. Az ironikus visszatekintés, összevetés leleplező erejű, meglehetősen szórakoztató és főleg nagyon tanulságos. A rendszerváltás óta tapasztalja a köz ügyei iránt érdeklődő magyar polgár, hogy a politikai élet szereplői a közfelejtésre építik tevékenységüket. Arra, hogy a polgár elfelejtette, mit tettek, mit mondtak, mit ígértek, mit támogattak és mit elleneztek más szerepkörben néhány évvel ezelőtt. Elfelejtette azt is, milyen örökség, milyen előzmények vannak a jelen gondjai, kényszerei és lehetőségei mögött. A múlt köde a közfelejtés ellen hadakozik a maga szerény eszközeivel. A magyar demokrácia minősége szempontjából elég lényeges, hogy mekkora azoknak a tudatos választóknak az aránya, akik figyelembe veszik, ki, miben és mennyire bizonyult, vagy nem bizonyult szavahihetőnek. Ily módon ennek a kötetnek fontos közéleti küldetése van idén tavasszal, amikor az ország polgárai választás elé kerülnek. A könyv a jelenlegi ciklus értékelését az előző ciklus gazdag és hatásos fölidézésével teszi mélyebbé és reálisabbá. Úgy játszik szerepet, úgy lehet forrás, eszköz, hivatkozási lehetőség a kampányban, hogy nem része egyetlen párt kampányának sem.

Révész Sándor - Aczél ​és korunk
Ez ​a könyv is megírhatatlan Vannak megírhatatlan könyvek. melyeket mégis meg kell írni, Amennyivel kevesebb az elégnél amit Aczél Györgyről megtudhatunk, annyival több a semminél. Ez a könyv az anyagbőség és az anyaghiány egyidejű fojtásában készült? Szinte fölmérhetetlen az az információtömeg. amelyhez nem juthatunk hozza. szinte fölmérhetetlen az az információtömeg. amelyhez hozzájuthatunk, Ez a könyv annyit ér. amennyire megnehezíti az Aczél-apológia és az Aczél-démonológia helyzetét, Szeretném, ha lenne már ennek a rongyos magyar demokráciának a diktatúra bukása után hat-hét évvel egy kis önbizalma a múlt szemlélődőbb szemléletéhez. Egy kis önbizalma a töprengőbb és bizonytalanabb történelmi véleményalkotáshoz. Hiszen az egyenesen haladó gondolatmenetek mindig gellert kapnak a tényeken.

Kollekciók