Ajax-loader

Kossuth Lajos könyvei a rukkolán


Kossuth Lajos - Írások ​és beszédek 1848-1849-ből
A ​jelen kötet anyaga azért annak a másfél esztendőnek az írásaiból áll össze, amikor Kossuth valóban az ország első embere volt: 1848 márciusától 1849 szeptemberéig sorakoznak fel levelei, cikkei, beszédei, "az országgyűlési teendők tárgyábn" elmondott nagy programbeszédtől a szabadságharc leverése utáni önigazoló, új célokat kitűző, igen hatásos, de igaztalan vidini levélig. Fontos és kevésbé fontos írások egyaránt megtalálhatók az összeállításban - ez utóbbiak azzal a nem titkolt céllal, hogy felvillanjon valami abból is, milyen szerteágazó figyelemmel és aprólékos gonddal szemlélte az ország sorsának legapróbb rezdüléseit is, milyen vonzó tulajdonságai voltak, s hogy hol húzódtak meg szemléletének korlátai, hol mutatkoztak meg egyéniségének árnyoldalai. A kötet legfőbb célja tehát az eddiginél árnyaltabb, sokszínűbb, azaz: kevésbé tévedhetetlen, de sokkal emberibb Kossuth-kép kialakítása.

Deák Ferenc - Kossuth Lajos - Párbeszéd ​a kiegyezésről
Száz ​esztendeje folyik a vita a kiegyezésről: helyes volt? szükséges volt? kényszerű volt? Mit értek el vele elődeink, s mit vesztettek el ugyanakkor? Merre billen a mérleg nyelve? Kinek volt igaza? Deáknak, aki a forradalom betetőzését, vagy Kossuthnak, aki a forradalom elárulását látta a kiegyezésben? Álláspontjukat ismerjük. Most figyelemmel kísérhetjük érveiket is. Hiszen 1867 megítélésekor mindketten ugyanarra a forradalomra hivatkoztak! Az 1848-49-es eseményekre! Azaz: a felelős magyar minisztériumra, a Függetlenségi Nyilatkozatra, illetve az olasz segélyre és Világosra...

Kossuth Lajos - Kossuth ​Lajos műveiből
Beszédek ​és levelek Tengerhez magyar! Kétszázezer honvédet! Szeged népéhez Manchesterben tartott beszéd Deák Ferencnek Deák Ferenc halálakor Helfy Ignácnak A «Fekete gróf» Széchenyi Istvánnak című röpiratból Osztrák császár és magyar király Hírlapi cikkek: Hivatás Nemzeti játékszín ügye Bot, vessző, korbács Polgár erény Példa külföldről Visszapillantás Majoratusok Igénytelen nézetek Adalék a nemzeti önismerethez A pillanat kénytelensége Szemle és értesítés

Kossuth Lajos - Kossuth ​Lajos összes munkái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Kossuth ​Lajos beszédei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Legyen ​tehát harc
Szegény ​hazám! Hogy ássák sírodat saját fiaid, mind benn, mind künn. Mi, a magyar nép, mi nem mehetünk el sem németnek, sem pánszlávnak, hacsak olyan bolondok nem akarunk lenni, mint Ennius katonája, aki megölte magát, hogy meg ne haljon. A menny és a pokol között nem lehet egyezség. A holnapba nem nehéz belátni, midőn az árnyékát oly szembetűnően a mára veti.

Kossuth Lajos - Eötvös József - Fáy András - A ​"Felelet" és más vitairatok Széchenyi István A kelet népe című könyvére
Felelet ​Gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól Kelet népe és a Pesti Hírlap írta B. Eötvös József Kelet népe, nyugoton Fáy Andrástól A kelet népe felnyitotta szemeit egy nyugotfinak

Kossuth Lajos - Kossuth ​Lajos munkáiból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Gerő András - Kossuth ​Lajos alkotmányterve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Kossuth ​Lajos iratai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Kossuth ​Lajos munkáiból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Irataim ​az emigráczióból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - A ​Somogyi-könyvtár Kossuth-levelei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Fel ​mindnyájan a hon védelmére!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kossuth Lajos - Kossuth ​Lajos válogatott munkái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók