Ajax-loader

Pék Pál könyvei a rukkolán


Pék Pál - Arccal ​a Semminek
A ​középnemzedék megbecsült, egyéni hangú költője főként a legutóbbi másfél évtized nagyszabású pályakiteljesedésével szolgált rá a reprezentatív életmű-válogatásra. Pék Pál erénye és lelemé­nye, hogy a magyar líra egyik nagy tradíciójára, a főleg zeneisé­gében, ritmikájában népművészeti alapozású, s a műköltészet év­századai során megcsiszolt formavilágra rámintázta a modernség zaklatottabb, sokszólamú alakzatait. A hangvételben, műfajában, rímtechnikában létrehozott "vegyület" Pék Pál alkotói világa a hagyományosabb versekhez szokott olvasónak éppúgy közvetíti az új tartalmakat, amiként a "hivatásos bölcsészeket" is megra­gadja messziről, mélyről megszólaló, esetenként már-már ódon hangjaival. Ez a nagyfesztávú folytonosan meglepetéseket tarto­gató, de egészében ismerősen karakteres poézis leginkább a ma­gánosság életérzését hordozza; egzisztenciális tartalmait a vib­ráló intellektuális és morális küzdelmek termik. Bár a "pannon" megszólalástól "pilinszkys" örökségig sok jegyet és hatást indo­koltan említhetnénk, a költő legjobb versei nem folytató, hanem kezdő, szuverén jellegűek.

Kollekciók