Ajax-loader

Forgács Iván könyvei a rukkolán


Balogh Gyöngyi - Berkes Ildikó - Forgács Iván - Gyürey Vera - Filmspirál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forgács Iván - Filmtörténetek ​olvadása
A ​Szovjetunióban készült szovjet filmtörténetek sokáig jellegzetes vonása a kollektív szerzőiség. Nyikolaj Lebegyev némafilmet feldolgozó monográfiája után az ötvenes évektől szerzői csoportok jönnek létre. Az egyes filmtörténészek saját témát kapnak, s a kötet szerkesztője, szerkesztőbizottsága hangolja össze munkájukat. Nem lehet pontosan megállapítani, mi húzódott e mögött. Lehet, hogy az akadémikus, valamilyen szinten teljességre törő szovjet filmtörténetírás korán felismerte, hogy monografikus módon feldolgozhatatlan az anyag. Ennek oka, hogy a filmes alkotásokat, dokumentumokat kezdettől fogva őrzik, ami egy központi filmipari rendszerben könnyen megvalósítható. Ennek köszönhetôen óriási anyag halmozódik fel, amelynek feldolgozásától könnyen visszahőkölhet egy kutató. Járhatóbb út, ha előre tisztázott alapelvek, kutatási szempontok mentén egy szerzői kollektíva vág neki a munkának. Jó párhuzamot kínál a természettudományos kutatómunka, amelyet a szovjetek bizonyos értelemben a tudományosság mintájaként kezeltek. Ugyanakkor ez a módszer jól beleillik a szovjet kollektivista szemléletbe, értékrendbe. Egyedül nem végezhető alapos munka. Bizonyára mindez külön hangsúlyt kaphat az olvadás időszakában, amikor a kollektivizmus elve különösen fontos érték lesz a hivatalos ideológiában

Kollekciók