Ajax-loader

Balogh József könyvei a rukkolán


Balogh József - Devecsery László - Olvasónapló 5-6. osztály
5. osztály 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 2. Antoine De Saint-Exupéry : A kis herceg 3. Nógrádi Gábor : Gyerekrablás a Palánk utcában 4. Erich Kastner : A repülő osztály 6. osztály 1.Gárdonyi Géza : Egri csillagok 2. Móra Ferenc : Rab ember fiai 3. Daniel Defoe : Robinson 4. Kőszegi Imre : Összkomfortos Robinson

Balogh József - Devecsery László - Olvasónapló 5-6.osztály
5.osztály Molnár Ferenc: A Pál utcai fiuk Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában Erich Kastner: A repülő osztály 6. osztály Gárdonyi Géza:Egri csillagok Móra Ferenc: Rab ember fiai Daniel Defoe: Robinson Kőszegi Imre: Összkomfortos Robinson

Balogh József - Magyar irodalom munkafüzet - 6. osztály
Az irodalomkönyvek újszerűsége abban áll, hogy nem hagyományos tankönyvek, hanem irodalmi antológiák, amelyek közel 10 éve színesítik a tankönyvpiac palettáját. A könyveket a szülők is szépirodalmi olvasmányként forgathatják. A bennük található művek közel állnak a gyermeki szívekhez, igazodik az életkori sajátosságaikhoz. Az irodalom kapuját résnyire nyílik, hogy a diákok nagy szerzők nagy alkotásaiban gyönyörködhessenek önmaguk örömére és hasznára. A tankönyvek célja az olvasóvá nevelés, melynek eszköze a házi olvasmányok megkedveltetése. Az irodalom munkafüzetek minden fontos irodalomelméleti fogalmat tartalmaznak és tisztáznak, valamint olyan feladatsorokat találhatók bennük, amelyek segítik a prózai és lírai szövegek feldolgozását. 5. o. Az irodalomkönyv először a könyvek birodalmába kalauzolja a tanulókat. A II. fejezetben kinyílik a meseláda, amelyből népmesék, mondák, regék, bibliai történetek bukkannak fel, amelyek fejlesztik a gyerekek fantáziáját, bővítik ismereteiket a régmúltról. Ezt követően Petőfi Sándor János vitéze gyönyörködteti, szórakoztatja az ötödikeseket. Majd a Jól csak a szívével lát az ember fejezetben a szeretet hangja szólal meg a klasszikusok nyelvén. 6. o. Költők világa, szép tündérvilág Janus Pannoniustól Fazekas Mihályig szép mívű, veretes szövegeken gazdagíthatják ismereteiket a 6. osztályosok. A II. fejezetben Arany János Toldi-jának 12 énekét csodálhatják meg tanítványaink. A III. fejezet a török idők históriáit idézi fel. Az utolsó fejezet pedig kiejtésgyakorlattal, prózai beszédgyakorlatokkal verseket tanít meg szépen mondani. 7. o. Kölcsey, Vörösmarty Petőfi csodálatos versei után Tompa Mihály, Arany János költeményei és Jókai Mór elbeszélései kápráztatják el a hetedikeseket. Reviczky Gyula, Vajda János és Mikszáth Kálmán novellái fémjelzik a III. fejezetet. Az irodalomkönyv nagy klasszikusaink hazaszeretetét megéneklő költeményekkel zárul. 8. o. Elsőként Ady, Móricz, Karinthy Nagy Lajos műveivel ismerkednek meg a tanulók, majd Gyóni Géza, József Attila és Radnóti Miklós költészetét tárgyalja a könyv. A III. fejezet számos nagy költőnk: Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Nagy László, Pilinszky János, Weöres Sándor alkotását tartalmazza. A színfalak között című részben a színház születésével, a színjáték rövid ismertetésével, és Karinthy Frigyes, Sánta Ferenc egy-egy művének dramatizált bemutatásával foglalkozik az irodalomkönyv.

Balogh József - Illyés Gyula - Keresztury Dezső - Hírünk ​a világban
"Szándékosan ​nyomom meg a tollat, hogy figyelmeztetésem minél inkább elevenbe vágjon. A vendég- és szabadságszerető, a lovagias és deli helyett nyugaton a magyar név korcs, sunyi, hazug, gyáva és hatalmaskodó, kérkedő és műveletlen népegyveleget idéz. Magunk előtt nincs mit körülményeskednünk."

Kósa Lajos - Dr. Gergátz Elemér - Balogh József - A ​juhász dolga
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh József - Magyar ​irodalom - Irodalmi olvasókönyv az általános iskola 6. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh József - Gondok, ​csöndek, parolák
"Balogh ​József verseiben és tárcáiban öt évtized bölcsessége találkozik a hétköznapokkal. Bölcsesség és hétköznap találkozásakor pedig összevillan ész és akarat, hogy nászukból megértés és megbocsátás szülessék. (...)" (Fűzfa Balázs)

Balogh József - Mosolygó ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh József - Versfehérben
A ​Zászlótűz után a Versfehérben szóösszetétel nem lepheti meg az olvasót, s aki ismeri Balogh József költészetét, a szóalkotás fölött sem fog sokáig eltöprengeni. Hisz tudja: Balogh József nem a ma oly divatos, mi több, szükségszerű tömörítés okán hozza létre e szavakat, nem. Költészet ez is, a címalkotás önmagában is költészet. A szépségen túl, amit nyújt, szárnyalásra készteti fantáziánkat, hogy mi magunk töltsük meg tartalommal a világot, ami mögötte rejlik. Szabadságot ad, s ha rátalálunk a költő gondolatára, sikerélményt is. Versfehérben. Egyszerre jelentheti a vers makulátlanságát, de kifejezheti azt a világot is, amely a versek révén válik tisztává, őszintévé, még ha csak a sorok olvasása erejéig is. Hisz tudjuk: az élet körülöttünk nem fehér. (És nem fekete. Hanem a legkülönbözőbb színeket ölti.) De a vers, Balogh József költeménye fehér, akár az angyal, akár a friss hótakaró vagy a cseresznyefa tavaszi virágkoronája. Gyönyörködteti a szemet, simogatja a lelket és feloldja a gondterhelt arc merev vonásait. Mert velünk együtt érez és velünk együtt gondol. Fehérré teszi a pillanatot. Mondhatnánk akár így is: pillanatfehérben… Lehet-e más célunk hát – önmagunkért –, mint összegyűjteni minél több ilyen pillanatot? Egyetlen költemény a szürke hétköznap két szürke pontja között, s még ha szomorúság cseng is soraiból, színt hoz körénk és színné lesz bennünk. Mert rólunk szól, hozzánk szól, helyettünk szól. Éppen úgy, ahogy mi is szeretnénk: versfehérszerűen.

Balogh József - Csanálosi István - Pataki Miklós - Vida József - Technika ​8. B változat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Devecsery László - Balogh József - Varázskendő
A ​Varázskendő hézagpótló munka. Olyan színjátéktár, amely eredeti mesejátékokat és olvasmánydramatizációkat tartalmaz. Emellett két legszebb ünnepünkhöz, március 15-höz és anyák napjához ad három-három ünnepi műsort.

Balogh József - Füvek ​imája
Szombathelyi ​költő, a Lord szövegírójának verseskötete.

Balogh József - Devecsery László - Irodalomország
"Irodalomország ​tehát létezik. Azóta, amióta van irodalom, amióta megszületett az írás, az embernek a szép utáni múlhatatlan vágya. Irodalomország lakói az írók-költők - akik maguk is olvasók - és az olvasók. Irodalomország házai a művek, amelyekkel együtt élünk, s amelyek bennünk is élnek. Reményünk szerint: örökké. Kószáljunk, csavarogjunk egy nagyot Irodalomországban! Ehhez igyekszünk kalauzoló kezet nyújtani kicsiknek-nagyoknak egyaránt." (A szerzők és a kiadó)

Kollekciók