Ajax-loader

Italo Calvino könyvei a rukkolán


Italo Calvino - A ​kettészelt őrgróf
Italo ​Calvino a háború után jelentkező fiatal olasz írónemzedék egyik legkiválóbb képviselője. Első műveit az ellenállás ihlette, novelláiban a neorealista ábrázolásmód gyakorta színes népmesei fantasztikummal keveredik. Egy regénye, A pókfészkek ösvénye és egy kötet elbeszélése magyarul is megjelent. A kettészelt őrgróf is mesés történet: hősét egy török ágyúgolyó kettészakítja, egyik felét a felcserek összefoldozzák, s haza is tér - sajna, a gonoszabb fele: réme lesz a környéknek, gyötri-kínozza cselédeit, szerelmét, az állatokat és virágokat. Ám egyszer csak váratlanul felbukkan a másik fele - a jobbik. Az író mulatságos jelenetek során át megejtő iróniával vezeti el az olvasót a tanulsághoz: az ember jó és rossz keveréke, s csak tapasztalataiból okulva, egy igazabb társadalomban lehet teljes ember.

Italo Calvino - Se ​una notte d'inverno un viaggiatore
Hai ​poco da rallegrarti, Lettore. Il segreto che ti si rivela, l'intimità tra loro, consiste nella complementarietà di due ritmi vitali. Per Irnerio conta solo ciò che si vive istante per istante; l'arte conta per lui come spesa d'energia vitale, non come opera che resta, non come quell'accumulazione di vita che Ludmilla cerca nei libri. Ma quell'energia accumulata in qualche modo la riconosce anche lui, senza bisogno di leggere, e sente il bisogno di farla tornare in circuito usando i libri di Ludmilla come supporto materiale per opere in cui lui possa investire la propria energia almeno un istante.

Italo Calvino - Az ​egymást keresztező sorsok kastélya
Egy ​parmai kiadó 1969-ben kötetbe gyűjtve kívánta megjelentetni Bonifacio Bembo pompás kártyalapminiatúráit, a XV. századi híres bergamói tarot-kártya képeit. Kísérőszöveg írására Italo Calvinót kérték fel. Nem számoltak azzal, hogy egy nagy író tolla nyomán a képek válnak majd a szöveg kísérőivé. Calvino a tarot-képekből a jelelmélet, a képregény és a keresztrejtvény szabályai szerint egy sokszorosan összefüggő alakzatot formált. Olyan alakzatot, amelyből különféle útvonalak végigjárásával különféle történetek kerekednek ki.

Italo Calvino - Marcovaldo, ​avagy a városi évszakok
Italo ​Calvino, a nagy klasszikus olasz író egyik legsajátosabb novellafüzéréből derű, humorrá oldott groteszk, megbocsátó líra és végtelen bölcsesség árad. Marcovaldo, a kőrengeteg lakója, valódi kisember; hátán egyensúlyozza népes családját, naponta megvív a főnökével, perel az asszonyával, éli a gyorsan változó évszakok között a mindennapokat. Látszólag, mert megannyi hóbortos kalamajka, hajmeresztő életkönnyítő próbálkozás és tündérmese hősévé képes átlényegülni, s jóllehet botcsinálta vitézként többnyire vesztesen kerül ki fantasztikus kalandjaiból, a burleszk örök hőseként mégiscsak őt őrzi emlékezetünk ellenfelein diadalmaskodó daliaként. Marcovaldo felveszi a harcot az autóút mentén ágáló reklámfigurákkal, a szupermarket könyörtelenül vásárlásra ösztönző csodaportékái, a vegyszerektől átitatott csábítóan friss zöldséghalmok, a színes mozivászon hirtelen testet öltő káprázatai ellen... Bolyong a kánikula idejére elnéptelenedett városban, s médiasztár lesz, hogy gyorsan megtapasztalhassa az illúziók mulandóságát, és egy élő legenda, a macskák patrónusasszonyának fogadatlan prókátoraként megélheti, a mese halhatalan...

Italo Calvino - The ​Queen's Necklace
'The ​inspector ordered that the bird be searched. One of the agents stalled saying it made him feel sick, and after some fierce pecking another withdrew sucking a bleeding finger'. In these two stories from an inventive, comic master of the form, old friends and friendly rivals Pietro and Tommasso discover a treasure lost by the side of the road, and become suspected of a using a blameless chicken for devious ends. Italo Calvino's writing explores the fringes of these small, unusual scenes and finds incalculable wisdom and humour there.

Italo Calvino - Lezioni ​americane
Nate ​come testi per un ciclo di conferenze da tenere ad Harvard queste lezioni costituiscono l'ultimo insegnamento di un grande maestro: una severa disciplina della mente, temperata dall'ironia e dalla consapevolezza di non poter giungere ad una conoscenza assoluta.

Italo Calvino - Végül ​arra száll egy holló
A ​szerző novelláinak világa az olasz kisembereké, a népé. Parasztjai a beérő termésért küzdenek meg éjt nappallá téve, munkásai a háborús dúlás miatt nagyrészt a hegyekbe mennek a partizánnak, hogy aztán a győzelem után nyugodtabb és szebb életük legyen. Kisemberei a lecsúszott, talajtalan elemekkel együtt várnak valamit, amit maguk sem nagyon tudnak meghatározni, hogy vége szakadjon már a háborúnak, feketésének, nyomornak és jövőt lássanak maguk előtt. A harcosai, a partizánok nem félnek sem némettől, sem feketeinges olasz fasisztától, hanem utolsó töltényükig irtják az ellenséget - legyen az olasz spicli vagy német SS-legény. Nemeskürty István átélt fordítása és Szász Endre Calvino világát idéző illusztrációja vissza tudja adni a kötet mélységes emberségét és csillogó derűjű belső világát.

Italo Calvino - Der ​Baron auf den Bäumen
Eine ​zauberhafte Baumrobinsonade von märchenhafter Leichtigkeit von einem der großen Zauberer der europäischen Literatur. Cosimo, 12jähriger Erbe des Hauses Piovasco di Rondò, ist mit einer entsetzlich tyrannischen Familie geplagt. Das Maß ist voll, als eines schönen Tages seine boshafte Schwester einen Topf mit ekelhafter Schneckensuppe kredenzt, die Cosimo tags zuvor noch vor ihrem Ende als Hauptgericht bewahren wollte. Nein, diese Suppe will er nicht länger im Kreise seiner Lieben essen, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen – denn es ist die Zeit der Aufklärung, die dem Menschen das Reich der Freiheit zeigen will. Also erhebt er sich von der Familientafel, steigt auf eine Steineiche – und wird den Rest seines Lebens den Boden nie wieder betreten. Nicht, daß er auf diesem einen Baum geblieben wäre: er erschließt sich vielmehr einen völlig neuen Lebensraum. Sein Leben dort oben unterscheidet sich indessen gar nicht so sehr von dem der »irdischen« Bewohner: Er jagt, liest sich durch ganze Bibliotheken, führt rege Briefwechsel mit Philosophen wie Rousseau und pflegt so manch amouröses Abenteuer im Schutz des dichten Laubes. Selbst an der Weltgeschichte nimmt er Anteil, unterstützt er während der Französischen Revolution doch die Franzosen und trifft sogar Napoleon. Von Baum zu Baum hangelt er sich so durchs Leben, bis er mit 65 Jahren sterbenskrank vom Landeanker eines Heißluftballons mitgerissen wird – und so das Reich der Bäume und das Buch verläßt.

Italo Calvino - If ​on a Winter's Night a Traveler
Italo ​Calvino imagines a novel capable of endless mutations in this intricately crafted story about writing and readers. If on a Winter's Night a Traveler turns out to be not one novel but ten, each with a different plot, style, ambience, and author, and each interrupted at a moment of suspense. Together they form a labyrinth of literatures, known and unknown, alive and extinct, through which two readers, a male and a female, pursue both the story lines that intrigue them and one another.

Italo Calvino - Cosmicomics
An ​enchanting series of stories about the evolution of the universe During the course of these stories Calvino toys with continuous creation, the transformation of matter, and the expanding and contracting reaches of space and time. His characters, made out of mathematical formulae and simple cellular structures, disport themselves among galaxies, experience the solidification of planets, move from aquatic to terrestrial existence, play games with hydrogen atoms, and have a love life. Calvino succeeds in relating complex scientific concepts to the ordinary reactions of common humanity. Italo Calvino's superb storytelling gifts earned him international renown and a reputation as "one of the world's best fabulists" (John Gardner, New York Times Book Review). Born in Cuba in 1923, Calvino was raised in Italy, where he lived most of his life. He died in Siena at the age of sixty-one.

Italo Calvino - The ​Narrative of Trajan's Column
'When ​the last fire goes out, time too will be finished' Italo Calvino was one of the most joyful and imaginative writers of the twentieth century. Here he muses on what the things we leave behind ­- whether waxworks or ancient graffiti, enigmatic maps or a crumbling Roman column - tell us about the greater truths of the world, space and time. One of twenty new books in the bestselling Penguin Great Ideas series. This new selection showcases a diverse list of thinkers who have helped shape our world today, from anarchists to stoics, feminists to prophets, satirists to Zen Buddhists.

Italo Calvino - Amerikai ​előadások
Calvinónak ​(Santiago de Las Vegas, Cuba, 1923. – Siena, 1985.) nincs műfaja. Ahány művet írt, annyiszor fedezték fel maguknak új meg új kritikusok, hívek, olvasók. Partizán- és neorealista történetei, heraldikus trilógiája, mesegyűjteménye, kozmikus fantáziajátéka, kísérleti regényei külön-külön is fémjelezhetnének egy-egy írói pályát, de neki mintha csak addig kellettek volna, amíg valami újnak, másnak a varázsa meg nem igézi. A Művész most Esztétaként áll előttünk: az Amerikai előadások Calvino besorolhatatlanul sokszínű életművének elméleti eszenciája. 1984-ben a Harvard Egyetem felkérésére kezdte írni ezeket a – nem is egyetemi, inkább egyetemes – hallgatóságnak szánt előadásokat. Nagy becsvággyal látott neki, hiszen írói testamentumát vetette papírra. Az előadás-sorozat hat fogalom köré csoportosítva a Calvino által legfontosabbnak ítélt írói értékeket, erényeket vette volna sorra: könnyedség, gyorsaság, pontosság, képszerűség, sokrétűség, tömörség. A hatból sajnos csak öt készült el, kötetünk ezeket tartalmazza. Az egyes fejezetek sok-sok példával, anekdotával, idézettel, szövegelemzéssel egészülnek ki.

Italo Calvino - Kozmikomédia
Nagy ​sikerű meseregényei, _A nemlétező lovag_, _A kettészelt őrgróf_, _A famászó báró_ után Italo Calvino fantáziája még magasabbra szárnyal: a csillaghalmazok világába és az atomok közé, az anyagtalan térbe és a tér nélküli anyaghoz, a hüllők világába és a jelenkor városába. Hőse jelen volt az őskáoszban, ott volt a világ kialakulásánál, és köztünk él most is; nem isten, hiszen a teremtésnek, a világ alakulásának szenvedő alanya, jelen van minden eseménynél, és minden esemény vele esik meg a tér és az idő végtelen színpadán; a világ kalandjai az ő kalandjai. Az egyes fejezetek alapvető kozmogonikus tételeket illusztrálnak, csöppet sem tudományos, de elképesztően lényegre törő, lényeget láttató módon, fejre állítva magát a tudományos tételt és minden realitást, s ugyanakkor valami belső, ráérző logikával és szuggesztivitással megvilágítva az ember és a kozmosz, a tér és az idő, az egyén és a mindenség örök egységét.

Italo Calvino - A ​famászó báró kalandjai
1767. ​június 15-ét írtunk, amikor testvérbátyám, Cosimo Piovasco di Rondo utoljára volt köztünk. Csigalevest, csigasültet és egyéb csigafogásokat tálaltak föl nekünk. Cosimo nem akart megérinteni egyetlen csigaházat sem. Az atyai szigor elől felmenekül egy fa tetejére ahonnan soha többé nem jön le.

Adolfo Bioy Casares - Italo Calvino - Morel ​találmánya / Láthatatlan városok
Morel ​találmánya Morel olyan gépezetet talál fel, amely valósághűen reprodukálja a térben az ember életének egy bizonyos időbeli metszetét. Ebben az értelemben tehát az ember küzdelme a halhatatlanságért végre győzelemre vezetett. Csakhogy... Aki vállalja ezt a halhatatlanságot, szörnyű árat fizet: le kell mondania a valóságos - bár mulandó - életről. Láthatatlan városok Italo Calvinót aligha kell a magyar olvasóknak bemutatni, de bizonyára meglepetést kelt, hogy sokan a nemesi rangra emelt sci-fi egyik legkiválóbb olasz képviselőjének tartják. Ez a könyve Marco Polo és Kublai kán párbeszéde. A nagy világutazó feltárja a zsarnok uralkodó - és az olvasó - előtt világunk tarka sokféleségét, hihetetlen változatosságát, szívet dobogtató fantasztikumait, s csupán a párbeszéd végén derül ki a világot járt utazó tréfája: mindvégig egyetlen városról - a szülővárosáról beszélt.

Italo Calvino - A ​Hold-leányok
A ​holló lassú körökben egyre lejjebb ereszkedik. A halál holló képében jött el. A holló nem pusztán illusztrálja a halált – a holló a halál… Hangyák teszik kínszenvedéssé egy falu (egy város? egy ország?) életét. A hangyák is valódiak. Tömött sorokban masíroznak, szétrágnak-mállasztanak ételt, kerteket, házakat; aprók, feketék, izeg-mozog a csápjuk… Az „öreg Qfwfq” a Földről, a Holdról, galaktikákról, a térben-időben irdatlan világmindenségről mesél nekünk. De Qfwfq autón jár, örül, búsul, szeret, és a verandán üldögél, épp amikor a püffedő, dagadó, puha Hold a szikrázó, csupa üveg, csupa acél Földre pottyan… A Calvino-novellák a mese egészséges szürrealizmusával szólnak az olvasóhoz. Hőseik partizánok, gyerekek, öregek, árulók, ellenségek, munkások, méltóságos urak és asszonyok, csavargók, utcalányok. Bolygók és egysejtűek. Hétköznapi és „örök életű” szerelmesek. Igazságuk a mesék valódi igazsága. Italo Calvino (1923–1985) a 20. századi olasz irodalom egyik legnagyobb, iskolát teremtő és nemzetközileg is páratlan népszerűségű alkotója volt. Novellatermésének legjava az életműsorozat harmadik köteteként jelenik meg most új kiadásban.

Italo Calvino - The ​Complete Cosmicomics
The ​complete collection of “nimble and often hilarious” short stories exploring the cosmos by the acclaimed author of Invisible Cities (Colin Dwyer, NPR). Italo Calvino’s beloved cosmicomics cross planets and traverse galaxies, speed up time or slow it down to the particles of an instant. Through the eyes of a “cosmic know-it-all” with the unpronounceable name of Qfwfq, Calvino explores natural phenomena and tells the story of the origins of the universe. Relating complex scientific and mathematical concepts to our everyday world, they are an indelible and delightful literary achievement. Originally published in Italian in three separate volumes—including the Asti d’Appello Prize-winning first volume, _Cosmicomics_—these thirty-four dazzling stories are collected here in one definitive English-language anthology. “Trying to describe such a diverse and entertaining mix, I have to admit, just as Calvino does so often, that my words fail here, too. There’s no way I—or anyone, really—can muster enough of them to quite capture the magic of these stories . . . Read this book, please.” —Colin Dwyer, NPR

Italo Calvino - Komikozmosz
A ​Földről, a Holdról, galaktikákról, a térben-időben irdatlan világmindenségről mesél nekünk az „öreg Qfwfq”. De Qfwfq autón jár, örül, búsul, szeret, és a verandán üldögél, épp amikor a püffedő, dagadó, puha Hold a szikrázó, csupa üveg, csupa acél Földre pottyan… Calvino művei a mese – a korai filmszkeccsek vagy a klasszikus képregény, a comics – egészséges minimál-szürrealizmusával szólnak az olvasóhoz. A nem létező lovag és a kettészelt őrgróf, a famászó báró és a mesés kedvű Marco Polo – vagy épp a mesét hajkurászó Nyájas Olvasó – után és előtt ennek a novellaciklusnak a hősei többnyire bolygók és egysejtűek, dinoszauruszok és ősmadarak. Körülöttük a múlékony tárgyiasságú modern kor és az időtlen univerzum. Igazságuk valódi igazság. Italo Calvino (1923–1985) a 20. századi olasz irodalom egyik legnagyobb, iskolát teremtő és nemzetközileg is páratlan népszerűségű alkotója volt. Ezeknek a novelláknak egy részét – a Calvino-életművet bemutató Európa-sorozat soron következő kötetének elbeszéléseit – egy valahai kiadás a sci-fi műfajába sorolta. Rég kiderült azonban, hogy a hallatlan fantáziával megírt, galaktikus fényekkel sziporkázó, pattanásig feszített logikájú történetek nem tűrik a besorolást. A _Komikozmosz_ ugyanis remekmű.

Italo Calvino - Why ​Read the Classics?
From ​the internationally-acclaimed author of some of this century's most breathtakingly original novels comes this posthumous collection of thirty-six literary essays that will make any fortunate reader view the old classics in a dazzling new light. Learn why Lara, not Zhivago, is the center of Pasternak's masterpiece, Dr. Zhivago, and why Cyrano de Bergerac is the forerunner of modern-day science-fiction writers. Learn how many odysseys The Odyssey contains, and why Hemingway's Nick Adams stories are a pinnacle of twentieth-century literature. From Ovid to Pavese, Xenophon to Dickens, Galileo to Gadda, Calvino covers the classics he has loved most with essays that are fresh, accessible, and wise. Why Read the Classics? firmly establishes Calvino among the rare likes of Nabokov, Borges, and Lawrence--writers whose criticism is as vibrant and unique as their groundbreaking fiction.

Italo Calvino - The ​Distance of the Moon
Science ​and fiction interweave delightfully in these playful Cosmicomic short stories.

Italo Calvino - Invisible ​Cities
In ​"Invisible Cities" Marco Polo conjures up cities of magical times for his host, the Chinese ruler Kublai Khan, but gradually it becomes clear that he is actually describing one city: Venice. As Gore Vidal wrote 'of all tasks, describing the contents of a book is the most difficult and in the case of a marvelous invention like "Invisible Cities", perfectly irrelevant'.

Italo Calvino - Marcovaldo ​(Easy Readers)
Marcovaldo ​è un modestissimo lavoratore sempre senza soldi. Ha moglie e figli ed un sacco di preoccupazioni edeve quindi escogitare continuamente qualche cosa per poter mandare avanti la numerosa famiglia. Tutte le sue trovate finiscono però in maniera tragicomica. Le novelle sono ambientate in una anonima città industriale piena di traffico e di inquinamento dove Marcovaldo, ingenuo e fantasioso, è sempre in cerca di un contatto con la natura. Anche in una citta industriale e possibile rintracciarne qualche manifestazione, se non fosse altro nel sussequirsi delle stagioni, sottolineato dalla sequenza delle novelle, che prendono spunto da primavera, estate, autunno, inverno e poi di nuovo primavera, estate, autunno, inverno.

Italo Calvino - The ​Cloven Viscount
When ​a nobleman is split in two, his separate halves pursue different adventures in a fantastically macabre tale by the author of Invisible Cities. It is the seventeenth century, and the Viscount Medardo of Terralba must go into battle against the Turks. But the inexperienced warrior is soon bisected lengthwise by a cannonball. Through a miracle of stitching, one half of him survives, returning to his feudal estate to lead a lavishly evil life. But soon his other, virtuous half appears—also very much alive. When the two halves become rivals for the love of the same woman, there’s no telling the lengths each will go to in order to win. Now available in an independent volume for the first time, this deliciously bizarre novella of is Calvino at his most devious and winning.

Italo Calvino - Palomar ​/ Palomar
Palomar ​úr Calvino ironikus önarcképe. ''Egy ember, aki útnak indult, hogy lassanként eljusson a bölcsességig. Még nem érkezett meg''. A könyv lazán összefüggő epizódjai az ő útjának buktatókkal teli, mulatságos állomásai, apró-cseprő, mindennapos ügyekben és mélyértelmű, filozofikus útkeresésekben Palomar egyaránt rajtaveszt, akár egy képregény- vagy rajzfilmfigura, ám végül egy hullám olvasásától mégiscsak a világ olvasásáig jut el. A műfajokat páratlan gazdagsággal és eredetiséggel váltogató Calvino ezúttal a leírást kívánta ősi jogaiba visszahelyezni. Gondosan kimunkált, derűs-szomorkás, bölcselkedő állóképeit, melyek azért mindig történetekkel egészülnek ki, néma szavak együttesének nevezi, ahogyan Miró is néma zeneműveknek mondta festményeit. S mint experimentalista korszakában mindig, most is kombinatorikus módszerrel: hármas egységek számmisztikájával idézi meg az enciklopedikus teljességet

Italo Calvino - Le ​città invisibili
Città ​reali scomposte e trasformate in chiave onirica, e città simboliche e surreali che diventano archetipi moderni in un testo narrativo che raggiunge i vertici della poeticità.

Italo Calvino - Ha ​egy téli éjszakán egy utazó
Nyájas ​Olvasó! Új regényének első mondatával így szólít meg téged a szerző, Italo Calvino: "Italo Calvino új regényét, a Ha egy téli éjszakán egy utazó-t kezded éppen olvasni..-." Kényelmesen elhelyezkedsz tehát, és olvasnád... De jaj, a mese megszakad: s aztán valami baj az újabb kötettel is van, amit hibás példányod helyett a könyvesboltan kapsz. Nyomozásba fogsz hát, nyájas Olvasó. Kíváncsi vagy a mesére. Amikor azonban a mese fordulóponthoz ér, valami mindig történik. A könyv elvész, ellopják, elkobozzák, műanyagba öntik, gépbe táplálják, szavakra bontják, betiltják, megsemmisítik, bezúzzák... Még szerencse, hogy nyomozásod roppantul regényesnek bizonyul. Egyre újabb és újabb kalandokba botlasz: beleszeretsz az Olvasónőbe, együtt nyomoztok, el-elváltok, majd ismét találkoznak az útjaitok... Tíz regény végül is megmarad izgalmas torzónak. A tizenegyediket - a sajátodat - fejezd be te, nyájas Olvasó.

Italo Calvino - The ​Baron in the Trees
Cosimo, ​a young eighteenth-century Italian nobleman, rebels by climbing into the trees to remain there for the rest of his life. He adapts efficiently to an arboreal existence and even has love affairs. Translated by Archibald Colquhoun.

Italo Calvino - Il ​sentiero dei nidi di ragno
I ​vecchi vicoli di una città di mare nelle notti di coprifuoco, il ridente paesaggio della Riviera di Ponente divenuto irto d’armi e di agguati, i boschi di castagni dei monti che nascondono bande d’uomini laceri e barbuti. Questi gli scenari in cui si muovono i molti personaggi de ’’Il sentiero dei nidi di ragno’’: la Nera, Lupo Rosso, la Giglia, il Dritto, Pelle, Mancino, il Cugino, e soprattutto l’inesauribile protagonista: Pin, un ragazzetto sboccato e petulante e maligno ma il cui animo cela un sempre deluso desiderio di tenerezza e di bontà. Questo è il primo romanzo di Italo Calvino, scritto nel 1946, pubblicato l’anno dopo, ma per molti dei lettori d’oggi avrà il sapore d’una scoperta. La prefazione, che Calvino ha scritto nel 1972, è rievocazione di un’epoca e insieme scorcio d’una autobiografia letteraria. Due testi - la prefazione e il romanzo - che paiono rispondersi da una lontananza d’anni e d’esperienze, ma che si collegano come in un’unica storia.

Italo Calvino - Láthatatlan ​városok
,,Nem ​biztos, hogy Kublai kán elhisz mindent, amit Marco Polo mond, amikor leírja neki a követi kiküldetései során meglátogatott városokat, de nyilvánvalóan nagyobb kíváncsisággal és figyelemmel hallgatja a tatárok császára az ifjú velencei szavait, mint bármelyik más küldöttéit vagy felfedezőéit..." És Marco Polo mesél: láthatatlan városokról - a városokról és az emlékezetről, a vágyról, a jelekről és a szemekről, a városokról és a holtakról, a városokról és az égről, a karcsú, a folyamatos és a rejtett városokról --, mesél és mesél Kublai kánnak, míg rá nem döbben az olvasó a nagy titokra: hogy mindvégig egyetlen városról, az ő városáról, Velencéről beszélt... A vajmi kevéssé tudományos, ám annál fantasztikusabb Láthatatlan városok magyarul jó harminc éve egy sci-fi-sorozat darabjaként jelent meg. A XX. századi olasz irodalom egyik legnagyobb, iskolát teremtő és nemzetközileg is páratlan népszerűségű alkotójának, Italo Calvinónak (1923-1985) ezt a remekművét most mint az életműkiadás újabb, nagyszerű darabját ajánljuk az olvasók figyelmébe.

Italo Calvino - Eleink
A ​20. századi olasz irodalom egyik legnagyobb, iskolát teremtő és nemzetközileg is páratlan népszerűségű alkotója, Italo Calvino (1923-1985) három fantasztikus történelmi kisregényét fogja egybe ez a mára már legendás cím. Az elsőnek a hőse Nagy Károly kiváló lovagja. Agilulfo élen jár a harcban, a fegyelemben, az adminisztrálásban, szép nők rajonganak érte, de nincs teste: amikor feltolja sisakja rostélyát, a semmiből szól a hangja. A második történet hősét a török harcokban kettészelik: a hibákkal és erényekkel megvert és megáldott egész emberből két fél lovag lesz, egy gonosz és egy jóságos. Az utolsó kisregény hőse egy bárófi a 18. századból, aki gyerekkorában dacból felmászik egy fára - és soha többé nem ereszkedik vissza: egész életét a lombok, erdők magasában tölti, onnan szemléli tevékenyen és mégis kívülállóként, a koreszméknek elkötelezetten és mégis felülről, a forrongó világot. Valahogy úgy, ahogy Calvino szemlélődött "...gallyak és levelek, pikkelyek és lebenyek, a girbegurba elágazások vég nélküli, csipkés szövevényé"-ből, mely "hímzés... a semmi kanavászán, akár a tollam nyoma..." Akárhogy is, az eredmény magáért beszél. Calvino izgalmas, bölcsen humoros történetei az emberi élet végső kérdéseire keresnek és találnak a maguk mesés módján választ. Szemléletére és tollának nyomára, meséire és tanulságaira nagyobb szükségünk van, mint valaha.

Italo Calvino - A ​pókfészkek ösvénye
"A ​hideg falakon tapogatózva kúszik végig a napsugár, csak így tud a szűk kis utca mélyére hatolni; a falak között árkádok feszülnek a kék ég tiszta csíkján. Kúszik a napsugár, kúszik a rendetlenül elszórt ablakokon, a párkányokra rakott bazsalikom- meg majoránna-cserepeken, végigtapogatózik a kötelekre teregetett fehérneműn, le az öszvérek vizeletét levezető kis csatornán, a hepehupás, lépcsőzetes kövezetig. Elég a kis Pin egyetlen kiáltása - akár éppen dalra szeretne gyújtani egy rikkantással, és égnek fordítja orrát a boltajtóban, akár Pietro, a nyurga suszter nyakleveseitől menekül visítva -, máris árad a szitoközön az ablakokból."

Italo Calvino - Marcovaldo, ​ovvero le stagioni in città
Marcovaldo ​ovvero Le stagioni in città è una raccolta di venti novelle di Italo Calvino. Il sottotitolo Le stagioni in città si rifà alla struttura dei racconti, associati ognuno ad una delle quattro stagioni dell'anno. Protagonista di tutti i racconti è Marcovaldo, un manovale con problemi economici, ingenuo, sensibile, inventivo, interessato al suo ambiente e un po' buffo e malinconico.

Kollekciók