Ajax-loader

Szabó Ágnes könyvei a rukkolán


Szabó Ágnes - Álomvalóság ​a döntéseink fényében
Egy ​utazásra hívlak Nyugat-Amerikába. A barátaimat foglom bemutatni, hogy közösen éljük át az ő történeteiket, s az én tapasztalataimat. Lehet, hogy magadra fogsz ismerni néhány jelenetben? Nem baj, ne félj, mindez nem a véletlen műve, hisz mindannyian a lehető legjobbat akarjuk magunkból kihozni, s csak az események megtörténte után tudjuk meg, hogy a vállalkozásunk, az elképzelésünk sikerült-e. A vicc az, hogy akkor már veszett fejsze nyele a korrigálás. Ugye ismerős dilemma? Olyan emberekkel fogunk beszélgetni, akik valaha Magyarországon születtek, s több-kevesebb időt itt is éltek. Egyszóval, magyarok. Az életük azonban úgy alakult, hogy elmentek itthonról, vagy gyerekként vitték őket külföldre. Különböző korosztály, különböző életkörülmények, más-más életfelfogás, s habitus jellemzi őket. Ülj velem, kérlek a varázsszőnyegemre ide mellém szorosan, hogy a különböző széláramlatok ne veszélyeztessék az utunkat. Vigyáz ránk persze az igazság, az őszinteség, hisz valódi emberek valódi sorsait fogjuk megismerni.

Szabó Ágnes - Varga Lajos - Garbai ​Sándor, 1879–1947
Garbai ​Sándor életútját és válogatott írásait mutatja be a kötet. A munkás Garbai Sándornak soha nem volt választójoga, de a Tanácsköztársaság idején a Kormányzótanács elnöke volt. A szakszervezeti mozgalomban hatalmas szervezőmunkát végzett, kiváló agitátor és szónok. Két évtizeden át az MSZDP vezetőségének tagja volt. Életútja a legszorosabban kapcsolódott a magyarországi munkásmozgalom egyik legnagyobb korszakához. Küzdelmei, harcai során nem kevés eredményt, sikert ért el, de gyakran érték kudarcok, sokszor megtorpant. A buktatóktól, ellentmondásoktól nem mentes emigrációs éveiben – saját belátása szerint – igyekezett a magyarországi munkásság és szocializmus ügyét előremozdítani. Tömegmozgalmi vezető volt, olyan szociáldemokrata, aki a szociáldemokrácia megújításával – közben számos tévedéssel – akarta a szocialista forradalmat megvalósítani. Munkásságát elemezni, tanulmányozni éppen ezért feladatunk.

Szabó Ágnes - Magyar ​felvételi feladatsorok 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Ágnes - Kompetencia ​alapú feladatsorok magyarból 3. és 4. osztályosoknak - Szövegértés
A ​3. és 4. osztályosoknak szóló kiadvány elsősorban az anyanyelvi kompetencia fejlesztését célozza. A könyv célja, hogy a kisdiákok ne csak a betűk olvasását gyakorolják, hanem a történetek, az olvasmányok lényegét, szépségét is megismerjék.

Balogh Erika - Szabó Ágnes - Országos ​kompetenciamérés tesztgyűjtemény 4. osztályosoknak II.
Kiadónk ​második alkalommal jelentkezik az éves kompetenciamérésre felkészítő kiadvánnyal, mely tartalmilag és formailag is igazodik a központi tesztekhez. Célunk, hogy minden évben újabb és érdekesebb feladatokkal lepjük meg a negyedikes diákokat. A könyv tartalmában ismét a központi tesztek mintájára épül fel. A feladattípusok ismerősek lehetnek, hiszen az elemi olvasási és számolási készséget, az elemi gondolkodási képességet és az íráskészséget mérő feladványok kerültek be idén is kiadványunkba. Kötetünket formailag a könnyebb felkészülés és felkészítés érdekében a következőképpen építettük fel: a magyar nyelv és irodalmi feladatsorokat követik a matematika tesztsorok, a kötet végén található javítókulcsok pedig az otthoni, egyéni gyakorláshoz nyújtanak segítséget. Kívánjuk, hogy a felkészülés öröm és játékos gyakorlat legyen, hiszen így sokkal könnyebben megy a gondolkodás is, a feladatokkal megszerzett készségek pedig az élet sok területén könnyíthetik majd meg a felnövő negyedikesek életét! Honlapunkon a www.felvesznek.hu címen további információkat találhat könyveinkről.

Szabó Ágnes - Gimnáziumi ​magyar felvételi gyakorló feladatsor-gyűjtemény
Mottó: ​"Gondolj egyet, s meglásd a világ aszerint változik" 2004 óta egységes a középiskolai felvételi vizsga. Kiadónk egy újabb - remélhetőleg hasznos és eredményes felkészülést segítő - kiadványát tartja a kezében. Szövegértési és szövegalkotási feladatokat kínálunk itt, az értő, élvező olvasás és könnyed írás megtanulásának reményében. Szövegértés és szövegalkotás. Két sarkalatos, fontos pontja az irodalmi nevelésnek. Ezek nélkül sok dolog unalmasnak, feleslegesnek látszódhat. Kötetünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a diákok megízleljék, megtanulják, milyen örömöket is rejthet egy - még ha csak nyúlfarknyi is - szövegbe belemélyedni, hosszabban foglalkozni vele, legyen az egy irodalmi alkotás, egy újságcikk vagy éppen a saját magunk keze által írt szöveg átgondolt megalkotása. Az értő olvasás. A részletek megfigyelése. Kötetünket általános iskola felső tagozatosainak ajánljuk, otthoni és iskolai használatra egyaránt. Korábbi kiadványainkhoz hasonlóan minden feladatsorhoz tartozik javítókulcs is, a szövegalkotási gyakorlatoknál pedig ez tömbösítve, egy-egy szövegtípushoz kapcsolódóan jelenik meg. Jelen kötet és társkiadványai nagymértékben hozzájárulnak az eredményes felkészüléshez, de önmagukban, az emberi akarat, tudásvágy nélkül semmit sem érnek. Ajánljuk szíves figyelmébe sorozatunk további köteteit, melyek - hasonlóan ehhez a könyvhöz - a sikeres felvételihez kívánnak segítséget nyújtani.

Kollekciók