Ajax-loader

Berács József könyvei a rukkolán


Berács József - Hubert József - Nagy Gábor - A ​nemzetköziesedés folyamata a magyar felsőoktatásban 1.
A ​felsőoktatás mint a 21. századi információs társadalmának egyik meghatározó és kétségkívül dinamikusan növekvő ágazata csak azokban az országokban őrzi meg ezt a szerepét, ahol működése a nemzetközi trendek mentén fejlődik. A tanulmány arra keresi a választ, hogy hol is tart a magyar felsőoktatás a nemzetközivé válás útján, milyen ismérvek mentén vizsgálható, ítélhető meg ez a jelenség, illetve milyen nemzetközi összehasonlítások szolgálják a jobb megértést. A nemzetközi diákmobilitás elemzése küldő ország és intézmény szerinti bontásban Az egyetemek intézményfejlesztési tervei: miként jelenik meg benne a nemzetköziesedés, milyen mutatószámokat, kritériumokat használnak a folyamat jellemzésére, és milyen célokat tűznek ki Egyetemek honlapjának elemzése: miként szólítják meg a hallgatókat, hogyan és mit kommunikálnak magukról az intézmények

Bauer András - Berács József - Bevezetés ​a marketingbe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Piskóti István - Rekettye Gábor - Lehota József - Berács József - Marketing ​Theory and Practice
This ​volume of the series was compiled by the heads of the marketing departments of Hungarian universities leading in the field of marketing education and research. The authors of the studies and essays that make up this 6th volume of the „Transition Competitiveness and Economic Growth" series dedicate the book to Professor Pál Tomcsányi, a member of the Hungarian Academy of Sciences on the occasion of his 80th birthday. Professor Tomcsányi's name in Hungary is the hallmark of the creation of scientific based marketing. For Hungarian Pál Tomcsányi is what Philip Kotler is for the Americans, Heribert Meffert for the Germans, Peter Doyle for the British, and Matthew Meulenberg for the Dutch. This volume contains thematically grouped essays from the most outstanding Hungarian representatives of marketing science. Part one deals with questions of marketing theory such as change of paradigm in the concept of marketing and the appearance of synergy and value in marketing relationships. Part two deals with regional marketing from the point of view of strategic marketing. A special emphasis is placed on small enterprises, food trade and the costs of advertising. The third part focuses on consumer behaviour with a special emphasis on wine consumption in addition to such topics as price awareness and a change of generations. Consumer satisfaction and the methods of critical cases are discussed in part four which deals with the marketing methods applied in the service sector. The final, fifth part - agricultural marketing - is analyzed from a macro- and microeconomic point of view with an emphasis on quality assurance in the food industry, the agricultural marketing of the Hungarian community and the vertical coordination of producers' co-operatives.

Berács József - Malota Erzsébet - Zsótér Boglárka - A ​magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének folyamata 2.
A ​kutatást a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja végezte. 2010. november 1. A bolognai folyamat megvalósításának érdekében az Európai Bizottság kezdeményezésére minden EU-tagállamban Bologna tanácsadói hálózat működik, azzal a céllal, hogy konzultációs lehetőségekkel, szakmai rendezvényekkel, honlap fenntartásával hozzájáruljon az Európai Felsőoktatási Térség továbbfejlesztéséhez. A Tempus Közalapítvány által koordinált magyar Bologna tanácsadói hálózat 2008-tól több kutatást indított, amelyek eredményét a Bologna-füzetekben tárja a nagyközönség és a szakma szereplői elé. Mindegyik kötet mögött hiánypótló kutatás áll, amit az Európai Bizottság (az Egész életen át tartó tanulás program Erasmus alprogramján keresztül) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium finanszíroztak. 2010-ben folytattuk a magyar Bologna tanácsadók javaslatára a korábban, 2008-ban megkezdett kutatási témákat: 1) a magyar felsőoktatás nemzetköziesedését, 2) a hallgatói szolgáltatásokat Magyarországon és 3) a tanulási eredmények alkalmazását a felsőoktatásban. Ez a kiadvány a Bologna-füzetek nyolcadik kötete. A kiadványt megalapozó kutatás középpontjában a magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének folyamata áll. A kutatást a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának munkatársai végezték. A kutatásban a magyar felsőoktatás nemzetközi lehetőségeinek vizsgálatán túl ezúttal a magyarországon tanuló külföldi hallgatók véleményét mérték fel, és a közgazdaságtudományi doktori iskolák kutatási-publikációs tevékenységük alapján felállított rangsorolását végezték el. Meggyőződésünk, hogy a kutatások eredményei elősegíthetik a magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének megértését és továbbfejlesztését, és hasznosnak bizonyulhatnak a bolognai folyamat alapvető célja, az Európai Felsőoktatási térség előtt álló kihívásokkal való szembenézés során.

Bauer András - Berács József - Marketing
Marketing ​- egyszerre izgalmas és unalomig emlegetett terület; csodafegyver és az egyik legnyilvánvalóbb tevékenység; tudományág és napi gyakorlat. Mindenki mást és mást lát a marketingben, egy dologban azonban egyet kell érteni: komoly elméleti alapok nélkül nem képzelhető el sikeres marketing munka. A szerzők új könyve minden szakember számára nélkülözhetetlen alapmű. - Mezriczky László

Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia - Marketing ​alapismeretek
Egy ​könyv a marketingről, amely segít megérteni, hogy minden vállalati működés alapja a vevői igények megértése és kielégítése. Bemutatja, hogy mi a marketing szerepe a gazdaságban és a társadalomban, úgy, hogy megalapozott elméleti hátteret nyújt, miközben élő, mindennapjainkban szereplő példákat használ. A bolognai folyamathoz igazodó könyv letisztult formában adja közre a marketing alaptételeit, miközben segít eligazodni a legmodernebb alkalmazásokban. Az általános üzleti, piaci környezetből és a központi szerepet játszó vevőkből kiindulva bemutatja a különféle marketingeszközöket, majd azok működési sajátosságait. A könyv tartalmi filozófiája egyszerű: a legjobb forrásokat felhasználva közérthetően mutatja be a kulcsfogalmakat, minden esetben példák alkalmazásával. A szerzők kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minden fejezet végén megtalálható feladatoknak, eseteknek, az Internetes kapcsolódások felsorolásának és a könyv végén szereplő glosszáriumnak.

Kollekciók