Ajax-loader

Charles Darwin könyvei a rukkolán


Charles Darwin - Egy ​természettudós utazása a Föld körül
1831. ​december 27-én indult Föld körüli útjára a Beagle nevű brit vitorláshajó, fedélzetén egy 29 éves természetbúvárral: Charles Darwinnal. A jegyzetek és a gyűjtött anyag feldolgozása után, 1839-ben jelent meg a Napló..., mely a tudományok történetének egyik legnagyobb hatású útleírásává vált. A könyv lapjain geológiai, botanikai, zoológiai, néprajzi, meteorológiai, politikai megfigyelések sorakoznak - látszólag esetleges, ötletszerű sorrendben. E pompás útirajzok önmagukban is megragadó elevenségűek. Korántsem véletlen azonban, hogy azonos kötetbe kerültek. A fiatal Darwin pontosan tudta, hogy mire kíváncsi. A Föld egészének dinamikája érdekelte. Akár hegységeket, akár állatfajokat, akár népszokásokat vizsgált, az foglalkoztatta, hogy milyen erők alakíthatták ki ezeket a múltban, s mivé válhatnak a jövőben. Noha a Fajok eredete csak húsz évvel később jelent meg, a Napló lapjain - csírájában, utalások formájában - már benne van az evolúciós elmélet szinte minden fontos gondolata. Amilyen pontosak Darwin megfigyelései, olyan alapos volt szakirodalom-ismerete is. Kutatásaiban nemcsak olyan nagy mesterekre támaszkodhatott, mint Humboldt és Lyell, hanem természetbúvárok, kalózok, misszionáriusok leírásaira is. Munkáját mindvégig támogatta az a tudományos közösség, mely útjára indította. Ötven évvel korábban még emberevő bennszülöttekkel harcoltak az utazók - Darwin számára már hajópostán küldték el Montevideóba Lyell geológiai-könyvének friss kiadását. A Napló jelen kiadása - néhány kényszerű rövidítés ellenére - hű képet ad Darwin gyakran kalandos útjáról, hatalmas tárgyi tudásáról és lenyűgöző intuícióiról is.

Charles Darwin - The ​Voyage of the Beagle
"I ​hate every wave of the ocean," the seasick Charles Darwin wrote to his family during his five-year voyage on the H.M.S. Beagle. It was this world-wide journey, however, that launched the scientist’s career. The Voyage of the Beagle is Darwin's fascinating account of his trip - of his biological and geological observations and collection activities, of his speculations about the causes and theories behind scientific phenomena, of his interactions with various native peoples, of his beautiful descriptions of the lands he visited, and of his amazing discoveries in the Galapagos archipelago. Although scientific in nature, the literary quality rivals those of John Muir and Henry Thoreau.

Charles Darwin - Egy ​természettudós utazásai
Egy ​természettudós utazásai - Charles Darwin öt sorsformáló esztendejének története. Ama bizonyos idők krónikája, amikor az ifjú természetbúvár a kétárbócos fedélzetén glóbuszunk nagy részét beutazta. Közben röpke, de annál fontosabb időt töltött a Galápagos-szigeteken, s ott a madarak és a hüllők jellegzetességeit tanulmányozta. Az expedíció éles szemű, oknyomozó kutatóvá formálta Darwint, visszavonhatatlanul megváltoztatta életét. Megfigyeléseit összefoglaló útleírása pedig hírneves szerzővé avatta: "Életem első irodalmi alkotásának sikere jobban legyezgeti hiúságomat, mint bármely későbbi kötetem megjelenése" - írta évtizedek múlva. Azért ne feledjük: e későbbi kötetek között szerepel "A fajok eredete", a természettudomány máig legnagyobb hatású könyve, az evolúcióelmélet foglalata. Izgalmas és tanulságos kalandok, egy új korszak nyitányát jelentő megfigyelések... A National Geographic Társaság részletes térképpel és tárgymutatóval egészítette ki, s most az Olvasó elé tárja az ifjú Charles útirajzát, hogy méltóképpen ünnepelhesse a nagy tudós születésének 200. évfordulóját.

Charles Darwin - Az ​ember származása és a nemi kiválasztás
Az ​itt következő munka természetét legkönnyebben avval magyarázhatjuk meg, hogy röviden elmondjuk keletkezésének történetét. Éveken át gyűjtöttem jegyzeteket az ember eredetéről vagy származásáról anélkül, hogy szándékomban lett volna erről a tárgyról valamit írni; sőt annál kevésbé akartam ezeket közölni, mert azt hittem, hogy csak szaporítanák az előítéleteket nézeteimmel szemben. Elegendőnek tartottam, ha a "Fajok eredetéről" szóló munkám első kiadásában megjegyzem, hogy "ez a munka világot vet az ember eredetére és történetére"; és ez annyit jelent, hogy az embert a többi szerves lénnyel általános összefüggésbe kell hozni a földön való megjelenését illetőleg. Ezt a dolgot ma azonban egészen más szempontból kell nézni. Ha olyan természetbúvár, mint Karl Vogt, a "Genuai Nemzeti Intézet" elnöke, megnyitóbeszédében azt mondhatta (1869): "personne, en Europe au moins, n'ose plus soutenir la création indépendante et de toutes piéces, des espéces", akkor világos, hogy a természetbúvároknak legalább is nagy része elismeri, hogy a fajok csak megváltozott leszármazottjai más fajoknak, és ez áll különösen a fiatalabb és törekvő természettudósokról. A többség elismeri a természetes kiválogatódás működését, bár némelyek azt tartják, - hogy joggal-e, azt a jövő fogja eldönteni - hogy én ennek a fontosságát nagyon is túlbecsültem. A természettudományok idősebb, tekintélyes mesterei közül többen, sajnos, még mindig ellenségei a fejlődés gondolatának, mindenféle formájában.

Charles Darwin - Az ​ember és az állat érzelmeinek kifejezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Darwin - On ​the Origin of Species
"Let ​it be borne in mind how infinitely complex and close-fitting are the mutual relations of all organic beings to each other and to their physical conditions of life."

Charles Darwin - A ​fajok eredete
Darwin ​monumentális műve, A fajok eredete másfél évszázad alatt semmit sem veszített az időszerűségéből. Ma éppúgy lelkes ünneplés és heves ellenzés veszi körül, mint megjelenése idején, 1859-ben. A művelt ember könyvespolcának szinte kötelező darabjaként még mindig az élő természettudományos műveltség fontos része, de a tudományt és az evolúciót elutasítók figyelmét is joggal vonja magára. Mi e tartós siker titka? Egyrészt az, hogy A fajok eredete világos logikájú, a mai biológia és geológia fényében is helytálló szemléletű, átfogó munka. Hatalmas ívű érveléssel mutatja meg az okokat, amelyek alapján a tudomány a fajok leszármazással való keletkezésére következtetett. Másrészt, mint Darwin maga mondja, a könyv ,....egyetlen hosszú gondolatmenet", olyan egymást támogató elemek láncolata, melyek földrajzi, geológiai, ásványtani, őslénytani, rendszertani, örökléstani, embriológiai és más részletekből állnak össze. Az evolúcióelmélet részproblémái iránt érdeklődők vagy az elméletet egészében elutasítók pedig ma egyaránt e Darwin által felállított lánc elemeit vizsgálgatják. Más szóval, A fajok eredete kétféle értelemben is modern mű: mind ismeretközlő funkcióját tekintve, mind pedig abban, hogy felmutatja, vagy számos esetben előre megsejti azokat a gondolati fordulópontokat, amelyek az evolúció kérdését a mai napig olyan izgalmassá és továbbgondolásra is érdemessé teszik. A pszichológia, a filozófia, az ismeretelmélet, a szociológia, a nyelvészet és még számos más tudományterület frontvonalában ma sikerrel hasznosítják Darwin örökségét.

Charles Darwin - On ​Natural Selection
Throughout ​history, some books have changed the world. They have transformed the way we see ourselves—and each other. They have inspired debate, dissent, war and revolution. They have enlightened, outraged, provoked and comforted. They have enriched lives—and destroyed them. Now, Penguin brings you the works of the great thinkers, pioneers, radicals and visionaries whose ideas shook civilization, and helped make us who we are. Penguin's Great Ideas series features twelve groundbreaking works by some of history's most prodigious thinkers, and each volume is beautifully packaged with a unique type-drive design that highlights the bookmaker's art. Offering great literature in great packages at great prices, this series is ideal for those readers who want to explore and savor the Great Ideas that have shaped the world.

Charles Darwin - Állatok ​és növények változásai háziasításuk során I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Charles Darwin - Fajok ​keletkezése természetes kiválasztás útján I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók