Ajax-loader

Merétey-Vida Zsolt könyvei a rukkolán


Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai 2.
A példatár és feladatgyűjtemény a Felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatóinknak kíván segítséget nyújtani az ELLENŐRZÉS témakörének elsajátításához. Az összeállítás során igazodtunk a szakképzési követelményekhez, a képzés tantervéhez és a tárgyi programhoz, ennek megfelelően a példák és feladatok elsősorban a bizonyító értékű okmányok összeállításával, a helyszíni ellenőrzés lebonyolításával (összefoglaló feladatok) foglalkoznak.Ezek mellet helyet kaptak a megbízólevél tartalmára vonatkozó feladatok is. Mellékletként közreadunk egy vizsgálati programot is, amely egyrészt segítheti az ellenőrzés előkészítése során elkészítendő program jobb megértését,formai és tartalmi követelményeinek megismerését, másrészt kapcsolódik a pénzkezelés ellenőrzésével összefüggő összefoglaló feladatokhoz és azok megoldásaihoz. A feladatok megoldása ellőt érdemes áttekinteni a kiadvány első fejezetét,amely bemutató példákat tartalmaz. Ezek kidolgozott példák, amelyek megoldásai részletes útmutatást adnak a különböző bizonyító értékű okmányok és megbízólevél összeállításához. Budapest, 2005. október A szerzők

Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai Példatár és feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Az ellenőrzés rendszere és módszertani alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Ellenőrzési ​alapismeretek
Tankönyvünk ​először az ellenőrzés fogalmi megközelítését, fontosabb típusait és szabályozási kereteit mutatja be, majd a vállalkozásokat érintő ellenőrzések kiemelt területeit ismerteti. Részletesen tárgyalja a vállalkozások ellenőrzési rendszerét (a tulajdonosi és a belső ellenőrzést), valamint röviden áttekinti a könyvvizsgálói ellenőrzés és az állami ellenőrzések főbb jellemzőit és összefüggéseit. Emellett a szerzők – a BGF-PSzFK Kontrolling-Ellenőrzés Intézeti Tanszékének munkatársai – kitérnek az államháztartási pénzügyi ellenőrzés egyes szempontjaira is, valamint részletesen mutatják be az ellenőrzés általános módszertanát, különös tekintettel az időszakos helyszíni ellenőrzés folyamatára, a helyszíni ellenőrzés végrehajtásának főbb munkaszakaszaira, feladataira és módszertani eszközeire.

Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Takácsné Lengyel Andrea - Példatár ​és feladatgyűjtemény az elemzés és az ellenőrzés módszertanához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók