Ajax-loader

Makay Ida könyvei a rukkolán


Makay Ida - Hamu, ​márvány
'Amiként ​kezdtem, végig az maradtam' - ez lehetne mottója Makay Ida életművének. S talán nem véletlen, hogy itt Pilinszky-idézettel kell élnünk. A költőnőre ugyanis a legnagyobb hatást kétségkívül ő tette. Makay Ida lírája azonban nem keresztény, hanem panteista. A táj, a föld, a Nap számára mind-mind élők - meghaló-feltámadó istenek. A szerelem sorsa a halál, amely sohasem a legutolsó vég, hanem a szerelem örökkévalóságának nemzője, az örök körforgás továbblendítője. Isten nélküli világ ez; a halál, a szerelem, a fák, a növények, a tenger, a lepkék, a Nap, a Hold, a csillagok, a csönd, a némaság, az idő, az emlékek, a tűz, a vadrózsa - költészetének mindig visszatérő szimbólumai - mégis mintha valami misztikus rendben működnének, pusztulnának, hogy ismét "isteni' uniót alkossanak.

Makay Ida - A ​hetedik szoba
Részletek ​Lengyel Balázs esszéjéből: "... mintha az időgép visszaugrott volna velem, úgy éreztem, ott állok újra a pályám elején, a húszas éveimben ... És akkor, egyszerre csak belép közénk egy nálunk fiatalabb, egy költő már az utánunk jövő nemzedékből, akinek a friss, még frissebb arcvonásain világosan kiütközik a rokon fajtaság. A közös ősök rajtunk is kiütköző csontrendszere megpótolva már a mi csontra Írott formáinkkal is. ... Az elvont műveltség elemei, a filozófiai problémalátás, az új tudományos eredmények vetülnek rá szervesen az észlelt világra, mint érzékelhető, megvilágító költői elem; - olyan költői mozdulat ez, melyre ha példát Babits vagy más is adott, természetes költői gyakorlattá az én nemzedékem költőinek kezén lett... A (vers) szerveződésének egy látásmód szab törvényt, mely semmiképpen sem elégszik meg a jelenségvilág felszínének impresszív befogadásával, hanem ismeretelméleti igénnyel kíván beléje hatolni. A rendezettség, a szerkezet a mértan törvényeit kutatja, az axiómákat, az »okot a jelenségek alján«. ... Makay Ida nem pillanatnyi érzelmeit írja, alanyisága ellenére sem kínál verseiben életrajzot, hanem a létérzetét, a létérzete összesített tapasztalatait tárja fel... - ez a létérzet tragikus, konfliktusos, sérült. ... Mégsem csupán a férfi és nő viszonya specifikumáról van itt szó, a nő huszadik századi szerelmi és társtalansági problémájáról, melynek van valósága, de van szűkre szabottsága is. Makay Ida e kiindulásból, mert hisz itt érte a sérülés, a létezés, a létbevetettség általános kérdéseiről beszél... És nem is akárhonnan szólnak hozzánk a híradásai, hanem pontosan onnan, ahonnan kell: ha mestereinél szerényebb érvénnyel is, a nem mellékes, de egzisztenciális körökből." (Jelenkor, 1983/6)

Makay Ida - Sokasodó ​árnyak
Makay ​Ida az 1960-as évek elején indult költői pályáján, amely azóta kiteljesedett és gazdagodott, számos önálló kötettel ajándékozva meg Olvasóit. Lírai hangját máig megőrizte, a Nyugat és az Újhold költőin iskolázott "hideg, de izzó líra" az elmúlt évtizedekben alig változott. Ugyanakkor költészetének sajátos színei, ízei, hangjai felerősödtek, melynek eredményeként szuverén, mással össze nem téveszthető, sajátos költői világot teremtett verseivel. A költő jubileumára megjelenő kötet válogatás az elmúlt tíz-tizenkét év terméséből, melyet a Parázs, pernye ciklusban megjelenő új versek egészítenek ki.

Makay Ida - Mindörökké
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertók László - Makay Ida - Galambosi László - Lengő ​fényhidak
Három ​fiatal költő, akit bemutatunk az olvasóközönségnek, most lép kötetben először a nyilvánosság elé, eddig folyóiratokban, napilapokban publikáltak.

Makay Ida - Kövület
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makay Ida - Szigetlakó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Makay Ida - Homokóra
Ahogy ​cseppben a tenger, homokszemben a sivatag, úgy van benne akár egyetlen gesztusban vagy mozzanatban a lét. Ebben az értelemben egzisztenciális Makay Ida költészete. Akár egy gyertyaláng, akár a szerelem, akár egy évszak szolgáltatja az ürügyet a vershez, a felületi feszültség mozdulatlansága alatt az élmény sűrűsége, intenzitása van jelen.

Kollekciók