Ajax-loader

Laczkó András könyvei a rukkolán


Laczkó András - Takáts ​Gyula
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Laczkó András - Így emlékezek
A válogatás irodalomtörténeti dolgozatokat fog össze. Olyan költőkről, írókról, művészekről (pl. Berzsenyi, Bródy, Veres Péter, József Attila, Szabó Lőrinc, Somlyó György, Egry József) szól nemcsak szakembereknek, hanem érdeklődőknek is követhető módon és stílusban, akikről az előző századokban keveset vagy egyáltalán nem beszéltek, vagy ha igen, akkor életük érdekes (olykor humoros) részeiről megfeledkeztek. Így akár új megközelítésű munkaként is forgatható az Így emlékezek.

Laczkó András - Boglárlelle
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Laczkó András - Versvilágok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Laczkó András - Menekülés ​a jövőért
Lengyel ​és magyar nyelvű könyvek, tanulmányok, emlékezések sorozata szól arról, hogy a második világháború nehéz éveiben milyen gondoskodásban részesültek azok a lengyel katonák, civilek, gyerekek akik a megszállókkal való együttélés helyett a menekülést választották. 1939 őszén tömegesen lépték át a magyar határt a harcoló lengyel egységek, földönfutóvá lett polgárok, iskolapad helyett fegyvert kereső diákok. Számuk csaknem meghatározhatatlan, de abban a visszaemlékezők és a történetírók megegyeznek, hogy több tízezer ember keresett és talált rövidebb-hosszabb időre otthont Magyarországon. Pátoszos, érzelemdús nagy szavak nélkül kell erről a segítségről beszélni. Elsősorban azért, mert a kölcsönös figyelem mindig konkrét történelmi helyzet következménye volt. Aligha van honfitársunk, aki ne tudna valamit Petőfi Sándor és Bem apó (Józef Bem) kapcsolatáról. Gyermekkoromban, amikor őszintén lelkesedtünk 1848-49. centenáriumán, sokáig azt hittem, Bem tábornok magyar. Nem gondolhattam másként, hiszen szabadságunkért harcolt, a szó szoros értelmében ontotta a vérét, és pártfogásába vette a nehéz helyzetben lévő költőnket. Arra intették Petőfi szavai is, hogy kétségem se legyen a tábornok magyar voltát illetően. Amikor a kitüntetést Bem a poéta mellére tűzte, akkor a költő azzal köszönte meg, e cselekedetért többel tartozik, mint apjának, aki életet adott neki, a tábornok annál többet, a becsületet. A magyar-lengyel kapcsolatoknak ez fényes lapja, de az idő és a változó körülmények mégiscsak homályosítják, távolítják...

Laczkó András - Keressük ​a Heszperidák kertjét!
Pályaképvázlat ​Takáts Gyuláról.

Laczkó András - Írók ​és iskolák
A ​kötetben szereplő interúk, beszélgetések révén hiteles forrásból juthatunk információkhoz a megkérdezettek iskolakezdéséről, tanulmányaikról, tanáraikhoz füződő viszonyukról, az iskola szerepéről alkotóvá válásuk folyamatában. A tizenhat kortárs magyar íróval, költővel folytatott beszélgetésekben megismerkedhetünk a pályakezés nehézségeivel, sok érdekes és új ismerethez juthatunk az alkotói pálya egészével kapcsolatban is. Az interjúban szereplők a következők: Albert Gábor, Bartis Ferenc, Cséby Géza, Ébert Tibor, Fekete Gyula, Géczi János, Kerék Imre, Kiss Dénes, Monoszlóy Dezső, Nagy Gáspár, Pardi Anna, Pék Pál, Simán Mária, Simon Ottó, Szopori Nagy Lajos, Varga József és Vasadi Péter.

Laczkó András - A ​mezőgazdasági termelés tervezésének és szervezésének alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Laczkó András - Így ​emlékezek
A ​válogatás irodalomtörténeti dolgozatokat fog össze. Olyan költőkről, írókról, művészekről (pl. Berzsenyi, Bródy, Veres Péter, József Attila, Szabó Lőrinc, Somlyó György, Egry József) szól nemcsak szakembereknek, hanem érdeklődőknek is követhető módon és stílusban, akikről az előző századokban keveset vagy egyáltalán nem beszéltek, vagy ha igen, akkor életük érdekes (olykor humoros) részeiről megfeledkeztek. Így akár új megközelítésű munkaként is forgatható az Így emlékezek.

Laczkó András - Bródy ​Sándor
Bródy ​Sándor a századforduló és a századelő egyéni hangú, különös sorsú írója. Egertől Békéscsabáig, Kolozsvártól Budapestig, Ausztriától Hollandiáig, Párizstól Berlinig, Padovától Baden bei Wienig sodorja nyugtalansága, kíváncsisága, a munka, a tanulás, a szerelem csábítása. Életvitelének – időnként meghökkentő és váratlan – fordulataihoz társul életművének műfaji gazdagsága. Hírlapíróként és költőként lép be a magyar irodalomba, Mikszáth és Jókai rokonszenve a segítője a kezdeti lépéseknél. Újságíró és szerkesztő, regényeket és novellákat ír, magával ragadja a színház izgalma, és számos darabja sikerrel kerül műsorra a pesti színházakban. Laczkó András könyve ezt az izgalmas életutat és gazdag írói pályát tárja föl, dokumentumokkal és érdekes képanyaggal világítja meg Bródy emberi és írói világát. Leplezetlen, őszinte írói hitvallásáról Bródy így ír egyik kötete előhangjában: „ Nekem – úgy érzem – mégis kötelességem igazat mondani… Mit finomkodjam! Úgy sincs bennem meg az arisztokratikus hajlandóság, hogy senkit is közel ne engedjek magamhoz. Vérre, erkölcsre keleti vagyok, az utcán, a napban élő, mesterségem pedig arra kötelez, hogy egészen a nyilvánosságé legyek… Csúfak – és szerencsétlenek – azok a puha férfikezek, amelyek hozzáérnek a tényekhez, ahelyett, hogy jó keményen megfogják… Ki vele, ki mindennel!”

Laczkó András - Vidék, ​mezőgazdaság, vidékfejlesztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Laczkó András - A ​mezőgazdasági ágazatok tervezésének és szervezésének alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Laczkó András - Fekete ​Gyula
Tartalom Változások ​sodrában Közéleti igények nyomán Jelenkorunk hőse: a köznapi ember Történelem és moralitás Metszetek a közgondolkodásból Éljünk magunknak? A magány nem magánügy Regények a sorsfordító időről Sarkcsillag jegyében Életrajzi adatok Fekete Gyula művei Felhasznált és ajánlott irodalom

Kollekciók