Ajax-loader

Ignace Lepp könyvei a rukkolán


Ignace Lepp - A ​modern ateizmus pszichoanalízise
E ​mű néhány mondata könnyen lehet, hogy sokkolni fogja a kedves Olvasót. Lepp professzor fölfedezései és következtetései nem mindig hagyják meg az embert hétköznapi nyugalmában. Ez a fajta sokk azonban nem betegséget okoz, hanem épp ellenkezőleg: gyógyít, tisztít és üdvöt hoz. Lepp ugyanis mindennemü elfoglaltság nélkül kísérli meg a modern ateizmus analízisét.

Ignace Lepp - A ​szeretet pszichoanalízise
A ​szeretet pszichoanalízise tulajdonképpen kétértelmű cím, mivel a pszichológiai elemzés csak az emberi lényig tud hatolni, az érzelmei elérhetetlenek számára. A szerző nem éri be azzal,hogy a szeretet különböző normális és abnormális formáit elemezze.Nem az a célja,hogy a szakembereket okosítsa,sokkal szerényebb a szándéka: segíteni akar abban,hogy az emberek jobban szeressenek és szembenézzenek a szenvedéssel,amelyet a szeretet hiánya okoz.

Ignace Lepp - A ​barátság pszichológiája
Kevés ​téma akad, amely oly sok költőt, írót és filozófust gondolkodtatott el, mint éppen a barátság. Már Homérosz szól róla az Odüsszeiában, az ókori görög-római világ sok más híres szerzője pedig egész művet szentelt a témának. Az ókori és középkori keresztény szerzők elemezték, az újkorban Montaigne, Shakespeare és számtalan más szerző magasztalta a barátságot, másfelől viszont Nietzsche, Schopenhauer és követőik kétségbe vonták még a lehetőségét is. Egyesek számára a barátság csupán mély szellemi kapcsolatot jelent, a keresztény szerzők többsége pedig az Istennel való egység kifejezését sejteti meg benne. Manapság néha ismerőseinket is így szólítjuk meg: "Drága barátom!" Nem csoda tehát, ha maga a szó lassan elveszíti konkrét értelmét. A szerző ezt a létezés szempontjából oly fontos témát elsősorban nem a pszichoanalitikus és pedagógus szemszögéből dolgozta fel, hanem inkább annak megtanítását, hogyan kell azt megélni a gyakorlatban. Mélységes meggyőződése, hogy a barátság a legfontosabb egzisztenciális értékek egyike, és mérhetetlenül szebbé és hasznosabbá teheti az ember életét.

Kollekciók