Ajax-loader

Horváth Imre könyvei a rukkolán


Horváth Imre - Árnyékváltás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Imre - Egy ​öngyilkosság
Egy ​szép, kedves és tehetséges, alig 16 éves kislány eldobja magától az életét. Lehet-e ennél nagyobb tragédia egy család számára? Édesapja a szörnyû fájdalmat a nyilvánosság segítségével szeretné enyhíteni, ezért "minden, a lánya halálával kapcsolatos adatot és vélekedést feltett a világhálóra" - olvashatjuk a fülszövegben. A megrázó dokumentumok között megtaláljuk a már halott Eszter novelláját, SMS-eit, amelyeket neki küldtek, leveleket, pár soros üzeneteket, amelyeket õ küldött másoknak, a családtagok visszaemlékezéseit a végzetes utolsó napra, valamint a kislány mindennapi életére, kapcsolataira. A tinédzserek saját félelmeikkel, bizonytalanságaikkal táplált kemény, kegyetlen és durva világa tárul fel az olvasó elõtt. A szerzõ összegyûjti a weblapra feltett irományokkal és magával az esettel kapcsolatos esetenként a nyomdafestéket nem tûrõ stílusban írt véleményeket is, amelyeket a fórum látogatói fogalmaztak meg 2004. április 9-tõl 2005. január 12-ig.

Horváth Imre - A ​Biblia
A ​Bibliát alkotó Ó- és Újszövetség könyveinek - elsősorban mint irodalmi alkotásnak - összefoglaló ismeretét nyújtja e munka abban a reményben, hogy a hagyománytörténeti, irodalmi és teológiai kérdésfelvetések, megközelítések a "könyvek könyvének" olvasására, a szöveg átgondolására ösztönzik az olvasót.

Horváth Imre - A ​János-evangélium képteológiája mint a balthasari krisztológia alapja
E ​könyv a keresztrefeszítés drámáját megjelenítő szövegegységben rejtőző jellegzetes jánosi képek elemzésére vállalkozik oly módon, hogy az evangélium kereszt-teológiájának motívumaiból kiindulva utal a teljes szövegben érzékelhető tudatos képalkotási eljárásokra. A Hans Uhr von Balthasar által képviselt teológiai szemléletmód és a János-evangélium szövegében kibontakozó képteológia összefüggéseinek megközelítése az első magyar nyelvű kísérlet a textus irodalomelméleti, narratológiai illetve teológiai vizsgálata terén. A János-evangélium szövegében rejtőző Krisztus-ikon felismerésére irányuló felhívás talán e könyv kérdésfelvetései alapján is hozzájárulhat ahhoz, hogy a szemlélődő olvasó a képek krisztológiájának tanújává válhasson.

Horváth Imre - Együtt ​a tükörben
Horváth ​Imre versei.

Kiss Béla - Horváth Imre - Söripari ​szótár
A ​szótár két részből áll. Az első rész a főszótár, amely a német szavak abc-sorrendjében tartalmaz mintegy 3700 szót és kifejezést mind a négy nyelven, hivatkozási sorszámmal ellátva. A második részben az angol, magyar és cseh szavak és kifejezések találhatók abc-sorrendben a hozzájuk tartozó hivatkozási számmal.

Horváth Imre - Közigazgatási ​szervezés- és vezetéstan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Imre - Ha ​tábornok vagy, parancsodra várnak tisztjeid
Minden ​ember keresi a helyét a társadalomban. Ennek megtalálásához kevés az ösztönösség. Az életben kialakult helyzetek felismeréséhez és az alkalmak megragadásához nélkülözhetetlen a kellő felkészültség. Saját tapasztalataink hasonlatosak a visszapillantó tükörhöz, ami azt mutatja, ami mellett már elhaladtunk. Ezért kell mások tapasztalatait, megszerzett ismereteit is figyelembe venni. Ez a könyv ismerteti és tudatosítja az érvényesülés útját. Végigkísér az érvényesülés egymásra épülő fokozatain, őszintén és nyíltan bemutatja annak rejtett és titkolt társadalmi, politikai és történelmi összefüggéseit. Hasznára válik az ismerete a feltörekvőknek és vezetőknek egyaránt, mert az érvényesülés módszereinek bemutatásával a társadalom nehezen áttekinthető viszonyai között megkönnyíti eligazodásukat.

Somlóvári László - Horváth Imre - Tesztkönyv ​a hajóvezetők részére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Imre - Hajózási ​szabályzat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Imre - László Péter - Élelmiszerfizika ​példatár
Áramlástan; ​Reológia (nem newtoni közegek áramlása); Termodinamika; Fotometria, fizikai fénytan; Elektromosságtan, elektrotechnika példák

Horváth Imre - Alkony ​Várad felett
Horváth ​Imre Margittán (ma Románia) született 1906-ban. Nagyváradon töltötte iskolaéveit, és itt lesz újságíró az Estilapnál. Újságírói pályáját Szatmáron, majd Aradon folytatja, ír a kolozsvári Korunknak és az erdélyi Helikonnak is. 1943-ban Baumgartner jutalmat, 1991-ben Déry-díjat kap. Ízig-vérig nagyváradi költő, akire már pályakezdőként sem a közvetlen elődök vagy a kortársak hatottak elsősorban, hanem Heine és a századvég magyar költői. Ady Endre, Juhász Gyula, Emőd Tamás, Dutka Ákos, Nadányi Zoltán mítoszával átitatott költészete a századforduló városának továbbmentett hangulatát árasztja magából. A kötet a költő legjobb verseit és önéletrajzát tartalmazza.

Horváth Imre - Betűkre ​bízom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Imre - Ülepítés ​a víz és szennyvíztisztítási technológiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Imre - Őszi ​remény
Horváth ​Imre költészetének nagyszámú kedvelői - idősebbek és fiatalabbak egyaránt - az elmúlt évek folyamán fokozott érdeklődéssel követték a költő életművének gazdagodását, teljesedését. Mennyiségileg, a verssorok számát tekintve nem túl nagy a jelen kötetbe gyűjtött új termés, de költői, gondolati értékekben annál bővelkedőbb. Horváth Imre költői gyakorlatában, ebben az időszakban, szinte egyeduralkodóvá váltak a két- és négysorok, de hogy e miniatűr versformákban szocialista társadalmunk, egyén és emberiség időszerű problémái, az öregedés tényének szomorkás, humoros felfogása, az ifjúságszeretete hogyan kapnak intenzív, gyakran maradéktalan művészi élményt nyújtó megfogalmazást - az már a sajátos költői tehetség titka. Verseinek olvasásához maga a költő adja meg a legtalálóbb útbaigazítást: Nem ellenzem, ha versem rőffel méred, de ne a hosszát - a mélységét mérjed.

Horváth Imre - Virágok ​mestersége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók