Ajax-loader

Enyedi György könyvei a rukkolán


Enyedi György - A ​városnövekedés szakaszai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dohy János - Enyedi György - Glatz Ferenc - Hollán Zsuzsa - Magyar Nagylexikon XIII. - Mer-Nyk
Magyar Nagylexikon - egész életre szóló érték, egész életre szóló ajándék. Természetesen már a görögök is ..., az első enciklopédiát Platón tanítványa, Szpeuszipposz készítette (Kr.e. 408-399 k.). A 18. századtól folyamatosan jelennek meg az angol, francia, német ... enciklopédiák, lexikonok, az adott nemzet kultúrájához igazítva az enkükliosz paideiát, azaz a 'teljes körű műveltséget'. A Pallas Nagy Lexikona több mint száz éve jelent meg, a Révai Nagy Lexikona is a múlt század eleje. A Magyar Nagylexikon az új évezred lexikona. 17183 oldal. 19 kötet. 160000 szócikk. 19000 illusztráció. Általános közismereti lexikon, a tudományok tárháza A-tól Z-ig, 50 kilogramm papíron. Elegáns bordó, arannyal nyomott kötésben könyvespolca éke, a hétköznapok nélkülözhetetlen eszköze. A Magyar Nagylexikon hiteles forrás. Szócikkeit hazai szerzők írták a jelenben. * Bemutatja a Föld minden országát, térképekkel. * Több tízezer életrajzi szócikket közöl. * 2000 képzőművészeti alkotást mutat be. * A mikrobiológiától az ókortudományig minden tudományterületet feldolgoz. * Egy-egy probléma megértését fizikai, kémiai, matematikai képletekkel, műszaki ábrákkal segíti. * Közel 13000 szócikk szól a régi és a mai magyar közigazgatási határokon belül található településekről. * Neves tudósokról, művészekről, sportolókról közöl adatokat.

Dohy János - Enyedi György - Glatz Ferenc - Hollán Zsuzsa - Magyar Nagylexikon XVIII. - Unh-Z
Magyar Nagylexikon - egész életre szóló érték, egész életre szóló ajándék. Természetesen már a görögök is ..., az első enciklopédiát Platón tanítványa, Szpeuszipposz készítette (Kr.e. 408-399 k.). A 18. századtól folyamatosan jelennek meg az angol, francia, német ... enciklopédiák, lexikonok, az adott nemzet kultúrájához igazítva az enkükliosz paideiát, azaz a 'teljes körű műveltséget'. A Pallas Nagy Lexikona több mint száz éve jelent meg, a Révai Nagy Lexikona is a múlt század eleje. A Magyar Nagylexikon az új évezred lexikona. 17183 oldal. 19 kötet. 160000 szócikk. 19000 illusztráció. Általános közismereti lexikon, a tudományok tárháza A-tól Z-ig, 50 kilogramm papíron. Elegáns bordó, arannyal nyomott kötésben könyvespolca éke, a hétköznapok nélkülözhetetlen eszköze. A Magyar Nagylexikon hiteles forrás. Szócikkeit hazai szerzők írták a jelenben. * Bemutatja a Föld minden országát, térképekkel. * Több tízezer életrajzi szócikket közöl. * 2000 képzőművészeti alkotást mutat be. * A mikrobiológiától az ókortudományig minden tudományterületet feldolgoz. * Egy-egy probléma megértését fizikai, kémiai, matematikai képletekkel, műszaki ábrákkal segíti. * Közel 13000 szócikk szól a régi és a mai magyar közigazgatási határokon belül található településekről. * Neves tudósokról, művészekről, sportolókról közöl adatokat.

Dohy János - Enyedi György - Glatz Ferenc - Hollán Zsuzsa - Magyar Nagylexikon XIX. - Kiegészítő kötet A-Z
A Magyar Nagylexikon első kötete 1993 novemberében jelent meg, az utolsó, a tizennyolcadik 2004. május végén. Tizenegy év alatt sok változás történt a tudomány, a kultúra, a művészet, a gazdaság, a politika területén mind Magyarországon, mind külföldön. A közismereti Magyar Nagylexikon (A-Z) megjelentetése után a Kiadó szükségesnek látta, hogy frissítse a korábban megjelent adatokat, kiegészítő vagy új szócikkek formájában rögzítse az elmúlt évek eseményeit, eredményeit, a változásokat, és egy tizenkilencedik kötetben azokat közreadja. A Kiegészítő kötet mintegy 11 500 címszót tartalmaz. Nagyobb részük az alapkötetek valamelyikében található szócikk kiegészítése; ezeknél a címszó előtt * áll. Az életpályákat a fontos eseményekkel, művekkel kiegészítve folytattuk, szükség esetén az életrajzot lezártuk. *-os életrajzi szócikkben a születési évet csak a több azonos nevű és foglalkozású személy megkülönböztetésére ismételtük meg. Az első tizenhat kötetben megjelent országokról írottakhoz részletesebb kiegészítést adtunk. A *-os országcikkekben mindig megismételtük a fő adatokat közlő táblázatot, a rendelkezésünkre álló legújabb adatokkal. Az utolsó két - 2003 őszén, illetve 2004 tavaszán megjelent - kötetben szereplő országokhoz csak akkor adtunk kiegészítést, ha azóta fontos esemény történt az állam életében. Minden magyarországi település esetében közöltük a legutóbbi népszámlálás vonatkozó, hivatalos, végleges adatait és az új területfejlesztési-statisztikai besorolást (régió, kistérség). A 100 000 főnél népesebb európai, illetve a 200 000 főnél népesebb egyéb városok lakosságadatát frissítettük. Új, fontos információkkal egészítettük ki a más típusú - pl. intézményeket, pártokat, fogalmakat stb. bemutató szócikkeket is. *-os cikkben az alapkötet megjelenése előtt már ismert adatok akkor találhatók, ha azok tartalmilag lényeges kiegészítést jelentenek, vagy az eredeti közléskor hibásan szerepeltek. Az észlelt hibákat minden esetben javítottuk. Amikor köteten belüli kiegészítő cikkre utalunk, az utalónyíl után, a címszó elé *-ot teszünk, ha a kötetben szereplő új cikkre, akkor az utalónyíl után zárójelben feltüntetjük: 19. kötet. A kötetben új szócikként jelennek meg azok is, amelyek címszavára az alapkötetekből utalás történt, de a cikk a megfelelő helyen nem található. A Magyar Tudományos Akadémia Konzultatív Szerkesztőbizottságának közreműködésével az utolsó évtized fontos eseményeit, a tudomány, a múvelődés, a kultúra eredményeit új szócikként jelenítettük meg a kiegészítő kötetben. Némely tudományterületről (pl. genetika, informatika, űrkutatás) több szócikket közöltünk, illetve az egyetemes és a magyar kultúra, tudomány stb. területén maradandót alkotó kortársak közül is bővebben válogattunk. Teljesebbé tettük az UNESCO által a kulturális-történelmi és természeti világörökséghez sorolt épületek, városrészek, műemlék-együttesek, természeti értékek, élőhelyek bemutatását.Az MTA magyar és külföldi tagjairól, a Széchenyi-díjasokról, a megújított Kossuth-díjjal jutalmazottakról a rendelkezésünkre álló adatok birtokában bővítettük a megjelent szócikkek körét. Összefoglaló táblázatok közlésével segítjük egy-egy területen a teljesebb és egyszerűbb tájékozódást (pl. ásványok, olimpiai bajnokok, magyarországi múzeumok, a kulturális-történelmi és a természeti világörökség részei, az újabb állat- és növényrendszertan, a Föld országai, az országok zászlói, a világ pénzei). A kiegészítő kötetben az alapkötetekével megegyező ábécézési elveket követtük. A kötet használatának megkönnyítésére a rövidítésjegyzéket, a kiejtést segítő táblázatot, a szakjelzeteket (a tudományterületek rövidítéseit), a kémiai elemek vegyjeleit stb. a kötet végén közöljük.

Enyedi György - Enyedi ​György prédikációi 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Enyedi György - Enyedi ​György prédikációi 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Enyedi György - Falvaink ​sorsa
"Lassan ​- eléggé lassan - kezdünk kigyógyulni a frissen urbanizálódó országok szokásos gyermekbetegségéből, amely a városok mennyiségi növekedését a fejlődés mindenekfölött való mércéjének, sőt céljának tekinti. Most már aggódunk falvaink sorsa miatt. Az aggodalom azonban nem sokat segít; elemezni, tervezni, dönteni kell. E munka a cselekvéshez kíván - tudom, nagyon szerény - támpontot nyújtani.

Enyedi György - Földrajz ​és társadalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Enyedi György - Tózsa István - The ​Region
This ​5th volume of the series is concerned with the regional aspect of the social and economic development, emphasising the role of public administration in the post communist region of Europe, especially in Hungary, with a few comparative outlooks onto Slovakia, the Czech Republic and Poland. The chapters contain surveys and case studies that can be recommended to anyone interested in the regional development of this huge region of Europe that is joining the Union in 2004. The studies in Chapter1, entitled Regional Development, describe the changes of the regional structure and the regional processes undergoing in the Eastern half of Europe and in Hungary particularly, brought about by the emergence of the multiparty democracy, the market economy and the integration to the globalising world. The studies included in Chapter 2 intend to present how the governments in different levels like local, regional and national, try to react the above changes and processes in the form of Regional Policy, in Hungary and in the Eastern Central European Region in general. The studies of Chapter 3, entitled Regional Administration, present the institutions of the regional public administration resulting from the above governmental reaction to the territorial changes of regional development. Finally, the studies in Chapter 4 aim at showing how the above institutions are influenced by the penetration of information society and the information communication technologies of E-Government, as part of a modernisation process.

Enyedi György - A ​Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Enyedi György - Regionális ​folyamatok Magyarországon
Enyedi ​György 1996-ban megjelent könyve: Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában azt vizsgálja, hogy az 1989 óta zajló társadalmi-politikai átmenet hogyan hatott a hazai regionális folyamatokra. A könyv több tévhitünket igyekszik szétoszlatni. Gyakorta hallunk, olvasunk efféléket: az ország két részre szakadt, a nyugati tőke nem lépi át a Dunát stb. Enyedi szerint természetesen léteznek regionális különbségek, de ezek nem haladják meg a fejlett országokban általános mértéket. A kialakult válságrégiók helyzete is - ahogy majd látni fogjuk - sokkal differenciáltabb, mint hinnénk.

Barta Györgyi - Enyedi György - Iparosodás ​és a falu átalakulása
E ​könyv tartalma, felfogása jelentősen eltér a sorozat többi tagjáétól; úgy véljük, mégis jól illeszkedik a sorozat egészébe. Az elkülönülés oka, hogy nemcsak - sőt, elsősorban nem - a mezőgazdaság iparosodásával, hanem az ország általános iparosodási folyamatának a falvakra gyakorolt hatásával foglalkozik. Annyiban illeszkedik a sorozat egészének célkitűzéséhez, hogy felvázolja azt a társadalmi-települései keretet, amelyben az iparosodó mezőgazdaság működik, s amelyet maga is formál. A mezőgazdaság iparosodása nemcsak technikai és termelés- vagy vállalatszervezési újítások sorozata, de új követelmények sorozata is a falusi településhálózattal, a falusi társadalommal szemben. A falusi átalakulás nem csupán a mezőgazdaság iparosodásának, hanem hazánk átfogó iparosodási folyamatának hatásához igazodik; a falvak lakóinak többsége nem a mezőgazdaságban dolgozik: ám a korszerű mezőgazdaságnak mégiscsak a falusi térbe kell betagozódnia, a falusi erőforrásokat kell hasznosítania, falusi lakosokat kell alkalmaznia. A falu és a mezőgazdaság közötti harmóniának akkor is meg kell maradnia, ha a falusi lakosoknak már csak kisebbsége foglalkozik mezőgazdasággal.

Enyedi György - Enyedi ​György válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Enyedi György - Városi ​világ
„Amit ​Enyedi nem tud a városról, azt nem érdemes tudni”. Gondolhatják: baráti elfogultság, szakmai tisztelet mondatja velem. De aki e könyvet elolvassa, talán elfogadja kijelentésemet. Nemcsak kritikai áttekintést kapunk a városkutatás szakirodalmáról, a szakirodalomban használt alapfogalmakról, a városok típusairól, hanem betekinthetünk a várost mint települést alakító tényezők egymásra hatásába. Működésében láthatjuk a várost mint lakhelyet, mint emberi közösség életkeretét, mint a térséget szervező települést. Elgondolkodhat az olvasó Enyedi szellemi vezetésével a nemzetállam és városok gazdasági-politikai, kulturális szerepéről, a városias életmód, épített és természeti környezet viszonyáról a történelemben, és a könyv végén a szerző kérdéseire maga keresheti a választ: milyen is lesz a jövő városa? Ahogy a szerző mondja: „meglátja, aki megéri”. Mert a szerző - tudottan nagybetegen, mondja is - utolsó könyvének szánta ezt az összefoglalót. Nem hattyúdalnak, mert mint mondja „a hattyúnak szerfölött ronda a hangja, s talán kötetemre ez nem érvényes”. Ez Enyedi. Bölcs ember, csodálatos szellemi és érzelmi erővel és immáron egy remekbe szabott életmű-összefoglalóval. Megérdemelte a szerencsét a sorstól. Köszönjük, mi, olvasók, kollégák, barátok. Glatz Ferenc akadémikus, az MTA volt elnöke Enyedi György összegzett. Összegezte mindazt a hatalmas ismeretanyagot, amelyet a városokról, azok fejlődéséről hosszú és gazdag tudományos munkássága során felhalmozott. Briliáns summázat ez a könyv, hiszen nemcsak egy életmű áll mögötte, hanem minden olyan új ismeret, amely a világ városföldrajzában és regionális tudományában napjainkban elérhető és érdemlegesen feldolgozható, vagy mondjuk úgy: maradandó. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek az emberi élettér legizgalmasabb formája, a város iránt, s azoknak, akik elmélyülni kívánnak a hazai társadalomtudomány egyik nagy egyéniségének élvezetesen előadott bölcs gondolataiban. Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem professzora, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke

Kollekciók